Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia

04/09/2019 14:32
Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.  (10/PPL-000039)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.