Lexisla con Nós

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

04/09/2019 14:30
Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.