Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria

04/03/2019 12:25
Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. (10/PPL-000038)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.