Lexisla con Nós

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

24/01/2019 9:05
Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (10/PL-000012)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.