Lexisla con Nós

Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

22/10/2018 9:06
Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000030)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.