Lexisla con Nós

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia

07/10/2018 13:54
Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. (10/PPL-000025)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.

Últimas opinións

No se puede mostrar este elemento web. Para obtener información sobre cómo solucionar el problema, abra esta página web en un editor HTML compatible con Microsoft SharePoint Foundation, como Microsoft SharePoint Designer. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del servidor web.


Identificador de correlación:e4a7e998-18c9-440f-80c9-923b841d3561