Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

 

Lexisla con Nós

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia.

05/09/2018 13:04
Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia . (10/PPL-000021)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.

Últimas opinións