PARLAMENTO DE GALICIA

Menu de navegación.


Salientamos

Composición do grupo parlamentar do BNG

Após as eleccións Galegas de 2016 o grupo parlametar do BNG está composto polas seguintes deputadas e deputados.

+ Ampliar

Actualidade

Noticias do Grupo Parlamentar do BNG

A actualidade do grupo parlamentar do BNG podes consultala na seguinte ligazón...

+ Ampliar


Arquivo audiovisual

Non hai elementos que mostrar nesta vista.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408