Actualidade Parlamentaria do Parlamento de Galicia
Noticias do Parlamento de Galicia
2018-06-21T14:18:18Z http://www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Contenidogal/rss/AnunciosRss.aspx Copyright (c) Parlamento de Galicia Sharepoint generator Parlamento de Galicia webmaster@parlamentodegalicia.gal A profesora Jacquelyn C. Campbell visita o Parlamento de Galicia

 
• A secretaria da Mesa da Cámara, Raquel Arias, recibiu á profesora da Universidade John Hopkins, investigadora sobre a violencia de xénero que onte recibiu o doutoramento “honoris causa” pola Universidade de Vigo

Santiago, 21 de xuño de 2018.- A secretaria da Mesa do Parlamento de Galicia, Raquel Arias, recibiu hoxe na Cámara á profesora Jacquelyn C. Campbell, recoñecida investigadora sobre a violencia de xénero da  Universidade John Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) que onte foi nomeada doutora “honoris causa” pola Universidade de Vigo, nun acto celebrado por vez primeira no Campus de Ourense.
 
A profesora Campbell acudiu ao Parlamento de Galicia acompañada pola secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella, e pola profesora María Lameiras, que actuou de madriña da homenaxeada no acto de investidura domo doutora “honoris causa”, entre outras persoas.
 
Durante o encontro celebrado no Parlamento, Raquel Arias interesouse polo traballo da profesora Campbell e explicoulle a historia e o funcionamento da Cámara galega.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicacion do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-21T13:31:00Z 2018-06-21T13:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2689/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 20 de xuño de 2018


4.3 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta á  Xunta  de  Galicia  a  elaborar  un  informe  sobre    as posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit en termos comerciais en relación aos produtos pesqueiros galegos.”
 
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia:
 
1. A  que,  a  través  da  Dirección  Xeral  de  Ordenación  Forestal,  certifique  a aquelas  comunidades  de  montes  veciñais  en  man  común  en  Galicia  que estean en cumprimento das súas obrigas legais, especialmente no relativo á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal.
 
2. A  que  a  tenza  desa  certificación  supoña  un  criterio  puntuable  na  concesión de  axudas  públicas  nas  que  poidan  ser  beneficiarias  as  comunidades  de montes.
 
3. A  que  dita  certificación  supoña  tamén  un  criterio  para  primar,  na  cesión  dos montes   veciñais   en   grave   estado   de   abandono,   mediante   un   sistema obxectivo,  ás  comunidades  de  montes  que  cumpran  a  totalidade  das  súas obrigas  legais  e  dispoñan  de  instrumento  de  ordenación  ou  xestión  forestal para os seus montes.
 
4. Impulsar a posta en marcha dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades de montes veciñais nas que non existan e potenciar a aplicación dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades onde existan, pero non cumpran coa totalidade das súas obrigas”. 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-20T14:30:00Z 2018-06-20T14:33:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2688/
O Parlamento de Galicia acolle unha xornada de coñecemento prevención do melanoma no marco dunha campaña internacional

 
• Santalices reitera o compromiso da Cámara a prol da divulgación e a prevención sanitaria
 
Santiago, 20 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá unha xornada de coñecemento e prevención do melanoma, enmarcada na campaña Euromelanoma, unha iniciativa paneuropea iniciada en Bélxica en 1999 e que na actualidade está implantada en 33 países. A iniciativa ten como obxectivo promover a prevención do cancro cutáneo e o seu diagnóstico temperán, dirixindo as súas actividades tanto ao público en xeral, como á comunidade científica e ás autoridades sanitarias.
 
A actividade celebrada na Cámara galega comezou con
cadansúa ponencia formativa a cargo do Dr. Hugo Vázquez Veiga, xefe do Servizo de Dermatoloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e O Barbanza; e da Dra. María Ángeles Flores Menéndez, xefa do Servizo de Dermatoloxía da xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, que falou sobre “Fotoprotección, a defensa eficaz”. Durante a xornada, tamén se realizaron actividades de revisión voluntaria de lunares da pel, na que se realizaron exploracións a un total de 107 persoas.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, foi o encargado de presentar aos ponentes nunha intervención na que reiterou o compromiso da Cámara a prol da divulgación e a prevención sanitaria. “Trasladar mensaxes de saúde á poboación é unha das nosas obrigas”, afirmou.
 
Posteriormente, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañado polo presidente do Parlamento e portavoces, visitou aos facultativos e participantes nesta iniciativa, onde foi informado sobre os obxectivos  da xornada de coñecemento e prevención do melanoma.

Incidencia en ascenso
 
A incidencia do Melanoma Maligno (MM) incrementouse de maneira preocupante nas últimas décadas nas poboacións de pel branca. En España estímase a taxa anual de MM en 11 casos novos por 100.000 habitantes, o que equivale a 300 casos novos ao ano en Galicia. En España, morren por melanoma 710 persoas ao ano, das cales 41 fano en Galicia.
 
O MM é un tumor potencialmente moi agresivo. É frecuente que o MM afecte a adultos mozos e pacientes de idade media, co consecuente impacto negativo nos anos de vida perdidos e alto custe sanitario e social.
 
No momento actual, o diagnóstico e tratamento precoz, a chamada Prevención Secundaria, seguen sendo esenciais para poder modificar o curso natural da enfermidade, tanto en termos de morbilidade como de mortalidade. Por isto, o diagnóstico en estadios temperáns do MM supón un reto para os sistemas de saúde.
 
Vale como exemplo que un Estadio IA a taxa de supervivencia a 5 anos é aproximadamente do 97% e a taxa de supervivencia a 10 anos é aproximadamente do 95%, mentres que nun Estadio IV a taxa de supervivencia a 5 anos é aproximadamente do 15% ao 20%. A taxa de supervivencia a 10 anos é aproximadamente do 10% ao 15%.
 
Neste contexto, a educación en exposición solar saudable considérase unha ferramenta clave.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-20T13:55:00Z 2018-06-20T16:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2687/
O embaixador da República Dominicana en España visita o Parlamento de Galicia


Santiago, 19 de xuño de 2018.- O embaixador da República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas, efectuou este martes unha visita institucional ao Parlamento de Galicia, onde foi recibido polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
No transcurso da entrevista, Santalices Vieira interesouse polas relacións entre España e a República Dominicana e fixo votos polo fortalecemento dos vínculos entre os países integrantes da comunidade iberoamericana de nacións.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-19T12:21:00Z 2018-06-19T12:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2686/
Minuto de silencio do Parlamento de Galicia en repulsa contra o caso de violencia machista do Porriño


 
 
Santiago, 19 de xuño de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia gardou hoxe, ao comezo da sesión, un minuto de silencio en repulsa contra o caso de violencia machista rexistrado este luns no Porriño. O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, expresou tamén a “condolencia sincera” da institución para a familia das vítimas.
 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-19T10:31:00Z 2018-06-19T10:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2685/
O Parlamento de Galicia incorporará na súa contratación pública aos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade

 
• A Cámara Galega e a Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) asinaron un protocolo de colaboración que senta as bases para avanzar na integración das persoas con discapacidade

Santiago, 18 de xuño de 2018.- O titular do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o presidente da Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Gegasal), José Antonio Vázquez Freire, asinaron hoxe un protocolo de colaboración encamiñado a avanzar na integración das persoas con discapacidade e das persoas en situación de risco de exclusión social.
 
Con ese obxectivo, e dentro das súas posibilidades, a  administración do  Parlamento de Galicia comprométese a impulsar unha reserva de contratos públicos para centros especiais de emprego sen ánimo de lucro que ofrecen unha oportunidade laboral a persoas con discapacidade.
 
As partes asinantes tamén impulsarán o coñecemento sobre os servizos e actividades que realizan os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro asociados a Cegasal e divulgarán o papel que desenvolven na xeración de emprego para persoas con discapacidade.
 
A sinatura deste documento enmárcase na aposta do presidente do Parlamento a prol da integración das persoas con discapacidade. A Cámara galega convocou en datas recentes unha praza de uxier reservada para persoas con discapacidade intelectual. Ademais, unha das oito bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia, no exercicio de 2018, está reservada para persoas con discapacidade intelectual.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-18T13:23:00Z 2018-06-18T13:24:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2684/
O presidente do Parlamento recibe ao novo comisario xefe da Policía Autonómica


Santiago, 18 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu este mediodía ao novo comisario xefe da Policía Autonómica, Fernando Pico López, que tomou posesión recentemente.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento interesouse polo labor da Policía Autonómica e desexoulle sorte ao comisario xefe no cometido que acaba de asumir.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-18T12:25:00Z 2018-06-18T14:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2683/
Santalices agradece o premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento e apunta que “será un estímulo para intensificar o traballo, dentro e fóra da Cámara”


 

Santiago, 17 de xuño de 2018.- O presidente da Cámara galega, Miguel Ángel Santalices Vieira, agradece ao Padroado da Fundación Curros Enríquez, a concesión do XXXIV Premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento de Galicia en recoñecemento aos esforzos por achegar o Lexislativo á cidadanía.
 
Santalices amosa o seu agradecemento, “en nome propio e no de cantos formamos parte do Parlamento de Galicia” e afirma que este recoñecemento constitúe un “estímulo gratificante para intensificar o noso traballo, dentro e fóra da Cámara, ao servizo de Galicia”.
 
“O Premio `Celanova Casa dos Poetas´ -agrega Santalices Vieira- anímanos a manter a aposta por achegar o Parlamento á sociedade, mellorando a calidade do traballo parlamentario, animando a participación cidadá, explicando o que facemos no Pazo do Hórreo e tamén proxectando a institución máis aló da súa sede física”.
 
A concesión do XXXIV Premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento de Galicia foi acordada este sábado polo padroado da Fundación Curros Enríquez nunha reunión celebrada na Casa dos Poetas de Celanova.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-17T00:02:00Z 2018-06-18T13:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2682/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, o 15-06-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 15 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 27651 (10/PNC-002144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento do continxente Erga Omnes; de lombos de atún da Unión Europea, durante o período 2019-2021, para a industria conserveira
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España o incremento do continxente de lombos de atún erga omnes da Unión Europea para o período 2019- 2021 de 25.000 Tm. Ao 0% a 36.000 Tm, ao 0% para a industria conserveira.”
 
- 29457 (10/PNC-002344)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no período estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais de Galicia por persoas usuarias e visitantes
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover unha campaña de concienciación nos areais galegos, especialmente no período estival, que sirvan para disuadir a aqueles usuarios e visitantes que as frecuentan e evitar así a substracción do recurso das nosas praias.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T14:15:00Z 2018-06-15T14:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2681/
Santalices destaca a transcendencia da Lei de Normalización e sinala que “todo o que empurremos en favor da nosa lingua é pouco”

 
• O presidente do Parlamento participou en Redondela nun acto conmemorativo do 35 aniversario da aprobación da Lei 3/1983, de Normalización Lingüística

Santiago, 15 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou este mediodía, na Casa de Cultura de Redondela, na conmemoración do 35 aniversario da aprobación da Lei 3/1983, de Normalización Lingüística. O acto institucional contou coa participación do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta e o alcalde de Redondela, entre outras personalidades.
 
O titular da Cámara destacou a transcendencia desta norma, que converteu o galego en lingua de uso cotián. Lembrou que, no Parlamento, todas e todos os deputados falan galego. “Todo o que empurremos en favor da nosa lingua é pouco”, afirmou.
 
Exemplo de consenso parlamentario
 
Santalices Vieira recordou que a Lei de Normalización Lingüística foi aprobada por unanimidade nun Parlamento de Galicia sen maioría, converténdose en exemplo de consenso por parte de deputados e deputadas que “foron quen de aparcar as súas diferenzas e chegar ao consenso” para “devolver a plenitude de dereitos á nosa lingua”, como afirmara daquela Ramón Piñeiro.
 
O presidente do Lexislativo agradeceu o labor de todas as persoas que traballan a prol da lingua, cun especial recoñecemento aos técnicos de normalización de Redondela, o  primeiro concello de Galicia en contar cun técnico de normalización lingüística, razón que animou a celebrar este acto conmemorativo.
 
O titular do Parlamento de Galicia apuntou tamén que o Lexislativo continúa dando pasos a prol do galego. Neste punto, puxo como exemplo a Lei de iniciativa popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, aprobada por unanimidade no ano 2014 co obxectivo de potenciar a relación de Galicia con Portugal e co mundo lusófono.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T13:57:00Z 2018-06-15T14:00:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2680/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 14-06-2018

 
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 14 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 30709 (10/PNC-002467)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Vigo en relación coa humanización da avenida de Castrelos, no treito inicial da estrada PO-330, ou, se é o caso, a actuación que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
a) Dirixirse novamente ao Concello de Vigo para:
 
1. Que realice as xestións necesarias para obter os terreos municipais que permitan a humanización da Avenida de Castrelos no treito inicial da PO-330.
 
2. Que aclare que procedemento pensa seguir para materializar a actuación.
 
b) No caso de que a actuación non sexa desenvolvida polo Concello de Vigo, que a Xunta de Galicia acometa a execución das obras una vez o Concello poña os terreos a disposición."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 11880 (10/PNC-001188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión de retirar da base de Vilanova o helicóptero de loita contra incendios do Barco de Valdeorras
BOPG n.º 149, do 20.07.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Consellería do Medio Rural a que, una vez finalizadas as xestións cos respectivos propietarios dos terreos e demais entes implicados, a efectos de declarar o seu uso exclusivo, reabra de xeito inmediato a base de helicópteros de Vilanova (O Barco) para o seu uso nesta temporada de incendios".

 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei para presentar perante o Congreso
 
Designación da Ponencia
 
- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, órganica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
G.P. Popular de Galicia
D. Martín Fernández Prado (titular)
D. Jacobo Moreira Ferro (suplente)
 
G.P. de En Marea
D. Antón Sánchez García (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Xoaquín  Fernández Leiceaga (titular)
D. Raúl Fernández Fernández (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
D. Xosé Luis Bará Torres (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T09:49:00Z 2018-06-15T09:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2679/
O Parlamento e a Axencia Tributaria de Galicia intercambiarán datos para simplificar os trámites de empresas, entidades e particulares

 
• O presidente do Parlamento de Galicia e o conselleiro de Facenda asinaron un convenio de colaboración para seguir desenvolvendo a administración electrónica e avanzar en eficiencia e eficacia na prestación dos servizos públicos
 
Santiago, 13 de xuño de 2018.- A Axencia Tributaria de Galicia facilitará á Cámara galega datos de carácter tributario que poidan resultar necesarios para a tramitación de determinados procedementos por parte da Administración do Parlamento de Galicia, segundo se establece nun convenio de colaboración asinado este mediodía polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o conselleiro de Facenda da Xunta, Valeriano Martínez García. Esta cesión de datos realizarase sempre previa autorización do contribuínte.
 
As medidas contempladas no convenio beneficiarán especialmente ás empresas que resulten adxudicatarias de contratacións administrativas e demais entidades ou persoas que establezan vínculos de carácter económico co Parlamento de Galicia, xa que a partir de agora non terán que facilitar determinada documentación, como son os certificados de non ter débedas pendentes coa Facenda autonómica.
 
O Parlamento de Galicia ten adoptado acordos similares no ámbito da simplificación e axilización de procedementos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
 
A adopción deste tipo de medidas permite ao Parlamento de Galicia avanzar no desenvolvemento da Administración electrónica baixo os principios de eficiencia e eficacia na xestión dos recursos públicos, e tamén na procura de simplificar os trámites esixidos a empresas, entidades e particulares.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-13T12:50:00Z 2018-06-13T13:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2678/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 19 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 19 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de xuño de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P de En Marea, para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (doc. núm. 29038, 10/PPL-000017)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 

 32248 (10/CPP-000067)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por petición propia, para informar da situación do ensino non universitario en Galicia
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 32090 (10/MOC-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado de traballo en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 23550, publicada no BOPG n.º 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.2 32091 (10/MOC-000095)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do sistema financeiro de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 30608, publicada no BOPG n.º 305, do 16.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.3 32185 (10/MOC-000096)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento de residuos líquidos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 18190, publicada no BOPG n.º 191, do 11.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 9522 (10/PNP-000889)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre a implantación pola Xunta de Galicia dun observatorio autonómico galego para a defensa da transparencia no acceso e na xestión das institucións investigadoras e universitarias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
4.2 19704 (10/PNP-002292)
 Grupo Parlamentario de En Marea.
de iniciativa popular, sobre creación dun parque de bombeiros de xestión pública directa con base nalgún dos concellos da comarca do Val Miñor, no que se integre o actual persoal do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Mancomunidade do Val Miñor
 
4.3 29465 (10/PNP-002154)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.4 29664 (10/PNP-002173)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019, así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 González Vázquez, José e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.6 30408 (10/PNP-002253)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre o establecemento polo Goberno galego dun fondo de compensación anual que sirva para incorporar aos orzamentos das universidades galegas os ingresos que deixan de percibir pola conxelación das taxas de matrícula dos graos e a rebaixa dos prezos dos mestrados habilitantes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.7 30595 (10/PNP-002262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta do parque público de vivendas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.8 31742 (10/PNP-002383)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 29887 (10/INT-000982)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a planificación do Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de miocardio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31237 (10/INT-001040)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a velar pola correcta prestación dos servizos de mantemento no novo hospital de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
5.3 31575 (10/INT-001051)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 32269 (10/POPX-000097)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a defensa dunha axenda galega diante do Goberno central
 
6.2 32270 (10/POPX-000098)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a garantía no futuro dos proxectos postos en marcha como a reforma da política forestal
 
6.3 32271 (10/POPX-000099)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a contaminación das augas de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 32264 e c.e. 32272 (10/PUP-000173)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a información emitida pola CRTVG en relación coa manifestación cidadá levada a cabo o día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela, en contra da reapertura da mina nos concellos de Touro e do Pino
 
7.2 28880 (10/POP-003396)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre os servizos e liñas de axuda que se están a pór á disposición dos emprendedores para facilitar a creación ou a consolidación temperá de novas empresas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.3 32238 (10/PUP-000172)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas sociais manifestadas na mobilización do día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela reclamando a denegación do proxecto mineiro para a extracción de cobre nos concellos de Touro e do Pino
 
7.4 30993 (10/POP-003607)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo comprometido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
7.5 31312 (10/POP-003642)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de estación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.6 31322 (10/POP-003644)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.7 31211 (10/POP-003633)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego para seguir avanzando no proceso de desdobramento e conversión do corredor Nadela-Sarria en autovía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.8 32265 (10/PUP-000174)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre o posible ofrecemento pola Xunta de Galicia ao Concello de Ourense dalgunha alternativa para que se celebre este ano o Festival de Cinema Internacional de Ourense
  
7.9 30799 (10/POP-003594)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as razóns da supresión como declarables, nas axudas da política agraria común, dos pastos arbustivos e dos pastos sobre arboredo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-12T18:40:00Z 2018-06-12T18:49:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2677/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 8 de xuño de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 8 de xuño de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 21670 (10/PNC-001775)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o apoio e solidariedade co pobo palestino
BOPG n.º 234, do 29.12.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alíneas 1, 2 e 6: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
Alíneas 3, 4 e 5: resultan rexeitadas por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia acorda:
 
-Amosar o seu apoio e solidariedade co pobo palestino.
 
-Rexeitar a decisión de Estados Unidos de recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
-O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno español para que por parte deste se proceda a ter unha actuación contundente nas institucións internacionais nas que está presente, nomeadamente a UE e as Nacións Unidas para:
 
Demandar a rectificación de Estados Unidos no recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
Esixir o cumprimento dos acordos internacionais e das resolucións das Nacións Unidas para rematar coa actual situación garantindo o exercicio do dereito de autodeterminación do pobo palestino.”
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-11T10:58:00Z 2018-06-11T10:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2676/
Uns 3.000 alumnos de 88 centros públicos visitaron o Parlamento e a Xunta no marco do programa “Coñece as túas institucións”

 
• Esta iniciativa está impulsada polo Parlamento e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  para divulgar o papel das institucións autonómicas e explicar a separación de poderes ao estudantado
 
• Excepcional acollida deste programa nos seus tres primeiros meses de vida
 
• Alumnado de catro centros educativos de Galicia participa hoxe na derradeira xornada de visitas deste curso escolar

Santiago, 8 de xuño de 2018.- Un total de 3.000 alumnos e alumnas, matriculados en 88 centros públicos da Comunidade Autónoma visitaron o Parlamento de Galicia e a Xunta no marco do programa “Coñece as túas institucións”, posto en marcha a mediados de marzo deste ano.
 
A elevada participación rexistrada durante estes tres meses revela a excepcional acollida desta proposta entre a comunidade educativa á que vai dirixida.
 
Este venres tivo lugar a derradeira xornada do programa “Coñece as túas institucións” deste curso escolar coas visitas dos IES Salvador de Madariaga (A Coruña); o CEIP A Ponte (Ourense); o IES As Barxas (Moaña); e o CEIP M. Mato Vizoso (Vilalba).
 
“Coñece as túas institucións” foi impulsado polo Parlamento e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para divulgar o papel das institucións autonómicas, explicar a separación de poderes e impulsar os valores democráticos. Está dirixido a escolares de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos da Comunidade Autónoma. Os custes do desprazamento son
asumidos polas institucións promotoras.
 
Solicitude a través da web
 
Este programa de visitas volverá ofertarse no vindeiro curso escolar. De feito, os centros interesados en participar xa o poden solicitar a través da web do Parlamento de Galicia (http://www.parlamento.gal/AsTuasInstitucions/).
 
Antes de participar na visita guiada ao Parlamento e á Xunta,
o alumnado deberá ter participado nun programa didáctico na aula, a partir os materiais educativos facilitados polas institucións. Neste sentido, o Parlamento ofrece, na súa páxina web, unha Guía para o Profesorado a un Caderno de traballo para o alumnado, con contidos  e propostas didácticas diversas, acordes cos diferentes niveis educativos.
 
Esta iniciativa enmárcase na aposta do presidente do Parlamento por incrementar a apertura da institución desde unha dobre estratexia: impulsar as visitas á sede da Cámara galega e multiplicar a presencia social do Parlamento para dalo a coñecer.
 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-08T16:10:00Z 2018-06-08T17:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2675/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 6 de xuño de 2018


 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado a tipificación dun novo delito de enriquecemento ilícito, conforme aos principios constitucionais”.
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia,  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que,  paralelamente   ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, fomente e acolla de xeito complementario todas  aquelas  accións  de  mecenado  que  redunden  nunha  mellora  do  servizo  ao paciente”.

4.3 30118 (10/PNP-002221)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Goberno  de España para:
 
1.-  Cambiar o sistema de eleccións das vogais de procedencia xudicial para que sexan escollidos por as xuízas e xuíces.
 
2.-  Garantir  que  na  elección    e  nomeamento  se  asegure  de  forma  efectiva  a igualdade de xénero e a presencia das minorías.
 
3.-  Someter  a  informe  do  CXPX  o  anteproxecto  de  lei  que  verse  sobre  as modificacións na Lei Orgánica do Poder Xudicial  segundo o establecido no 561 da mesma”.
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Concello  de  Santiago de Compostela para: 
 
1. Que  inicie  o  antes  posible  a  redacción  do  proxecto  de  accesos  que  garanta  a funcionalidade  á  nova  estación  de  autobuses  de  Santiago  de  Compostela  a
partir da Rúa Clara Campoamor.
 
2. Que  achegue  á  Xunta  de  Galicia  un  cronograma  da  tramitación  administrativa necesaria  e  dos  prazos  contractuais  previstos  que  asegure  que,  á  finalización das obras da estación de autobuses, o seu acceso é axeitado, e permita realizar unha axeitada coordinación da actuación autonómica e da municipal.
Así  mesmo  o  Parlamento  galego  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que  culmine  os  trámites administrativos  que  permitan  o  inicio  das  obras  da  estación  de  autobuses  á  maior brevidade e que vele para que se executen nos prazos comprometidos”.
 
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-06T13:26:00Z 2018-06-06T13:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2674/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 5 de xuño de 2018

 
3.3 31372 (10/MOC-000093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2127, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar todas as medidas precisas para garantir  o  retorno  dos  galegos  e  galegas  emigrantes  en  plenitude  de  dereitos,  e a  tal efecto:
 
1º.      Dirixirase   o   Goberno   central   para   establecer   con   carácter   de   urxencia   un procedemento   de   homologación   das   pensións   do   estranxeiro   coas   pensións   da Seguridade  Social  para  que,    as  que  sexan  por  incapacidade  permanente  absoluta  ou gran  invalidez  que  están  exentas  do  IRPF,  se  exclúan  de  calquera  requirimento  que  se faga a efectos fiscais. 
Namentres  non  se  dispoña  esta  homologación,  paralizaranse  os  requirimentos  que  a Administración  tributaria está  a  facer aos  emigrantes  retornados  con  pensións  públicas do  estranxeiro,  non  procedendo  a  iniciar  actuacións  de  xestión,  investigación  ou liquidación do IRPF para estes supostos.
 
2º.    Impulsará  o  inmediato  cumprimento  dos  acordos  transaccionados  na  Proposición non de lei 8571 do Grupo dos Socialistas de Galicia na sesión do pleno do Parlamento de Galicia celebrada o 24 de maio de 2017.
 
3º.  Dirixirase  o  Goberno  central,  en  tanto  os  galegos  residentes  en  España  non  volvan recibir  o  pagamento  das  pensións  con  cargo  á  Seguridade  Social  de  Venezuela,  a  dar efectivo  cumprimento  ao  acordado  na  Proposición  non  de  lei  aprobada  pola  Comisión de  Emprego  e  Seguridade  Social  do  Congreso  dos  Deputados  na  súa  sesión do  pasado 13 de decembro de 2017, sobre medidas para paliar a situación de desprotección xerada aos pensionistas afectados pola prolongada suspensión do pagamento das súas pensións por parte do Goberno de Venezuela, presentada polo Grupo Parlamentario Socialista.
 
4º.  Modificar o criterio de xestión  e  concesión  das  pensións non  contributivas  por  parte  da  Consellería  de  Política  Social  mentres se dan as circunstancias expostas no parágrafo anterior, para incluír a  efectiva percepción doutra pensión sempre que o Imserso adopte este criterio nas súas instrucións. 
 
5º.  Dada  a  crítica  situación  dun  gran  número  de  galegas  e  galegos  retornados  de Venezuela  que  levan  máis  de  dous  anos  sen  percibir  as  súas  pensións  do  Goberno daquel país, a Xunta de Galicia establecerá un protocolo especial para a atención integral deste colectivo”.

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T18:34:00Z 2018-06-05T18:35:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2673/
Estudantado do CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela) coñece o xardín botánico do Parlamento no Día Mundial do Medio Ambiente

 
• O presidente da Cámara anima aos escolares a asumir o espírito do Día Mundial do Medio Ambiente e combater a contaminación por plásticos
 
Santiago, 5 de xuño de 2018.- Un grupo de 41 alumnos/as de 6º de Primaria do CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela), coñeceron hoxe o Xardín Botánico do Parlamento de Galicia coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente.
 
O alumnado e o profesorado que os acompañou visitaron o Parlamento, onde recibiron información sobre o Xardín Botánico, integrado por especies autóctonas e situado no recinto do Pazo do Hórreo.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, que se sumou á visita, animou aos participantes a asumir o chamamento efectuado este ano pola Organización das Nacións Unidas no Día Mundial do Medio Ambiente para rexeitar o plástico descartable. É dicir, reducir a contaminación por plásticos, que ameaza a vida mariña e humana, e destrúe os ecosistemas naturais, segundo advirte a ONU.
 
Diferentes parlamentos rexionais europeos acollen hoxe actividades relacionadas co Día Mundial do Medio Ambiente no marco dunha estratexia coordinada pola Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE), presidida arestora pola titular da Asemblea dos Azores, Ana Luísa Pereira Luís.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T14:36:00Z 2018-06-05T14:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2672/
Jesús Miguel Prado Patiño toma posesión como deputado do Parlamento de Galicia


 
 
Santiago, 5 de xuño de 2018.- Jesús Miguel Prado Patiño (Frades, 1957) tomou posesión esta mañá como deputado do PPdeG pola Coruña no Parlamento de Galicia. Substitúe a Carlos López Crespo, falecido recentemente.
 
Prado Patiño foi alcalde do Concello de Frades desde 1987 ata 2012;  deputado provincial entre 2001 e 2007; e deputado autonómico na IX lexislatura (2012-2016).
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T10:32:00Z 2018-06-05T11:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2671/
O Parlamento de Galicia recibe aos primeiros visitantes do programa semanal de portas abertas

 
• A partir de hoxe, calquera persoa que o desexe poderá visitar a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscrición previa todos os luns laborables do ano
 
• Santalices subliña o simbolismo das portas abertas: “Non queremos un Parlamento pechado, queremos un Parlamento aberto”
 
• A medida enmárcase na aposta do presidente da Cámara para dar visibilidade á institución e súmase ao programa de visitas guiadas e a “Coñece as túas institucións” dirixido ao estudantado

Santiago, 4 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia recibiu esta mañá os primeiros visitantes que coñecen a sede do Lexislativo no marco do programa semanal de portas abertas que comeza hoxe. O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieiras, acompañado por portavoces e deputadas da Cámara recibiu esta mañá ás primeiras persoas que toman parte nesta iniciativa.
 
Deste xeito, todos os luns laborables do ano, o Parlamento habilitará tres quendas diarias de visitas, que darán comezo ás 10,00, ás 12,00 e ás 16,30h., nas que  poderá participar calquera persoa que o desexe, sen necesidade de solicitalo previamente, como sucede co programa de visitas guiadas.
 
Cada unha destas visitas durará arredor de unha hora e,  cando as condicións o permitan, poderán facerse coincidir nunha mesma quenda, persoas do programa de portas abertas con outras visitas concertadas con anterioridade. As explicacións ofreceranse en galego ou castelán, segundo caso; e en inglés cando así se demande.
 
O percorrido será o mesmo que o do programa de visitas guiadas. Dará comezo no Salón dos Reis e seguirá a través da Sala de Exposicións (onde se amosa un vídeo divulgativo, unha exposición sobre a composición e funcións do Parlamento e unha maqueta do edificio), bibliotecas,  salas de reunión, Sala das Letras Galegas e Salón de Plenos.
 
Achegar o parlamento á cidadanía
Ao dar a benvida ás persoas que participaron na primeira quenda das portas abertas deste luns, o presidente do Parlamento explicou que esta medida se enmarca na aposta da Cámara por abrir a institución á cidadanía.
 
Santalices destacou o simbolismo desta medida porque, dixo, “non queremos un Parlamento pechado, queremos un Parlamento aberto”.
 
Animou tamén ás persoas visitantes a converterse en “aliados” do Parlamento para dar a coñecer esta experiencia, que tamén permite aos visitantes coñecer a colección de arte do Parlamento, “a mellor colección de arte contemporánea pública, feita con moito esforzo e que é patrimonio de todas as galegas e galegos”.
 
A iniciativa de portas abertas súmase a outras medidas xa en marcha, como o programa de visitas guiadas (operativo de luns a venres, con inscrición previa), ou “Coñece as túas institucións”, impulsado polo Parlamento e pola Xunta para que alumado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos poda coñecer as sedes das poderes Lexislativo e Executivo de Galicia. Neste caso, Xunta e Parlamento asumen os gastos de desprazamento dos estudantes.
 
Paralelamente, un convenio entre o Parlamento de Galicia e Renfe ofrece descontos do 40% sobre a tarifa en vigor para os grupos organizados que viaxen en tren a Santiago para coñecer a Cámara galega. O desconto aplícase de luns a xoves.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-04T11:28:00Z 2018-06-04T13:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2670/
O Parlamento de Galicia implanta un programa de portas abertas de periodicidade semanal

 
• Calquera persoa que o desexe poderá visitar a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscrición previa todos os luns laborables do ano
 
• A medida enmárcase na aposta do presidente da Cámara para dar visibilidade á institución e súmase aos programa de visitas guiadas e a “Coñece as túas institucións” dirixido ao estudantado

Santiago, 2 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia porá en marcha, a partir do vindeiro luns, 4 de xuño, un programa de portas abertas de periodicidade semanal, que permitirá a calquera persoa que o desexe coñecer a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscribirse previamente.
 
No marco desta iniciativa, todos os luns laborables do ano, o Parlamento habilitará tres quendas diarias de visitas, que darán comezo ás 10,00, ás 12,00 e ás 16,30h., nas que  poderá participar calquera persoa que o desexe.
 
Cada unha destas visitas durará arredor de unha hora e,  cando as condicións o permitan, poderán facerse coincidir nunha mesma quenda, persoas do programa de portas abertas con outras visitas concertadas con anterioridade. As explicacións ofreceranse en galego ou castelán, segundo caso; e en inglés cando así se demande.
 
O percorrido será o mesmo que o do programa de visitas guiadas. Dará comezo no Salón dos Reis e seguirá a través da Sala de Exposicións (onde se amosa un vídeo divulgativo), bibliotecas, área dos grupos parlamentarios, salas de reunión, Sala das Letras Galegas e Salón de Plenos.

Achegar o parlamento á cidadanía
 
O programa de portas abertas enmárcase na aposta do presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, por achegar a institución á cidadanía. A iniciativa súmase a outras medidas xa en marcha, como o programa de visitas guiadas (operativo de luns a venres, con inscrición previa), ou “Coñece as túas institución”, impulsado polo Parlamento e pola Xunta para que alumado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos poda coñecer as sedes das poderes Lexislativo e Executivo de Galicia. Neste caso, Xunta e Parlamento asumen os gastos de desprazamento dos estudantes.
 
Paralelamente, un convenio entre o Parlamento de Galicia e Renfe ofrece descontos do 40% sobre a tarifa en vigor para os grupos organizados que viaxen en tren a Santiago para coñecer a Cámara galega. O desconto aplícase de luns a xoves.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-02T11:55:00Z 2018-06-02T11:56:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2669/
Diego Calvo reivindica o esforzo do Parlamento para recuperar a confianza da cidadanía e subliña que a Cámara “é de todas as galegas e galegos”

 
• Escolares das catro provincias participan nun pleno organizado coa colaboración de Aldeas Infantiles SOS Galicia no marco do programa “Deputados por un día”, dedicado este ano ao valor da confianza

Santiago, 1 de xuño de 2018.- Escolares dos colexios Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras (A Coruña), Galén (Lugo), Julio Gurriarán Canalejas de O Barco (Ourense), e A Guía de Meira (Pontevedra) participaron hoxe na Cámara galega nun pleno organizado coa colaboración de Aldeas Infantiles SOS Galicia no marco do proxecto “Deputados por un día”. Con este pleno infantil culminan as actividades organizadas por Aldeas Infantiles ao abeiro do programa “Abraza os teus valores”, que neste curso xirou arredor da confianza.
 
O vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso, presidiu a sesión na que alumnado dos centros participantes formulou diferentes compromisos que foron votados polos asistentes.
 
Na intervención de clausura, Calvo Pouso felicitou aos participantes e agradeceu a Aldeas Infantiles a organización desta iniciativa, que cumpre 20 anos de existencia. Recordou que Aldeas Infantiles SOS Galicia foi galardoada este ano coa Medalla do Parlamento de Galicia en recoñecemento ao seu traballo a prol da infancia.
 
O valor da confianza
 
O vicepresidente da Cámara valorou a decisión de Aldeas Infantiles de propoñer a centros educativos e familias traballar e reflexionar durante o curso que remata sobre o valor da confianza. Ao seu xuízo, “a confianza constitúe a base de calquera relación e en calquera ámbito: nas relacións persoais, na familia, no ensino ou no entorno laboral”.
 
Recordou que o Parlamento de Galicia impulsa tamén diferentes iniciativas encamiñadas a “recuperar a confianza das galegas e galegos”. “O Parlamento –sinalou- non é dos deputados e deputadas; o Parlamento é voso, é da xente; é de todas as galegas e galegos”.
 
Obrigas do Parlamento
 
De xeito paralelo á estratexia encamiñada á apertura do Parlamento á sociedade, o vicepresidente da Cámara sinalou tamén que para que a cidadanía teña confianza no poder Lexislativo, é necesario “elaborar boas leis, que sexan útiles para as persoas; e tamén, por suposto, ser os primeiros en dar exemplo e respectar todas as leis”. Para Diego Calvo, “un Parlamento que non respecta as leis  non é digno de chamarse así, nin é merecente da confianza das persoas ás que representa”.
 
O presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig Pérez, reivindicou o traballo da organización que dirixe e agradeceu a Medalla que o Parlamento de Galicia lle concedeu este ano.
 
Tamén asistiron ao pleno infantil as deputadas Paula Prado e Luca Chao; así como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; e a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta, Amparo González Méndez. 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-01T12:26:00Z 2018-06-01T13:54:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2668/
Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 31-05-2018


A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 31 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 26113 (10/PNC-002009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dunha proposta de aplicación dos fondos da Estratexia europea de Investimento Territorial Integrado para axudar a reverter a situación de regresión demográfica das comarcas galegas
BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a considerar de cara ao período post 2020 unha proposta de aplicación de fondos na estratexia do Investimento Territorial Integrado co obxectivo de axudar a reverter a situación de regresión demográfica na que se atopan moitas comarcas galegas."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-31T14:02:00Z 2018-05-31T14:10:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2667/
Santalices recomenda unha actitude aberta cara as novas formas de xestión e organización do traballo preservando os dereitos laborais

 
• O presidente do Parlamento participou na sesión inaugural do XXVIII Congreso da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que se celebra na Facultade de Dereito da USC
 
• Defende unha maior apertura social do Parlamento, tamén á Universidade, na procura de ideas e achegas que melloren a calidade do traballo de deputadas e deputados

Santiago, 31 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, defendeu hoxe unha actitude aberta fronte ás novas formas de xestionar e organizar o traballo, e recomendou que calquera reforma que se emprenda teña en conta os intereses dos traballadores e salvagarde os dereitos laborais.
 
O titular do Lexislativo galego compartiu esta reflexións na inauguración do XXVIII Congreso da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que desde esta mañá se celebra na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela baixo o lema Descentralización produtiva: novas formas de traballo e organización empresarial.
 
Apertura do Parlamento
 
Santalices Vieira reivindicou o espírito de apertura do Parlamento de Galicia co obxectivo de incrementar a confianza da sociedade nas institucións.
 
Apostou por unha maior presenza e relación da Cámara coa Universidade na procura de  ideas e achegas que melloren a calidade do traballo de deputadas e deputados. Puxo como exemplo o portal  xurídico Lex.gal, desenvolvido por proposta do Parlamento de Galicia coa colaboración da Xunta e da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, que ofrece, de balde,  unha base de lexislación galega consolidada.
 
O presidente do Parlamento subliñou tamén a importancia de ter en conta a opinión dos expertos, e a do conxunto da cidadanía, á hora de elaborar as leis na Cámara. Puxo como exemplo a súa experiencia durante a tramitación da Lei de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, á que incorporou emendas suxeridas por cidadáns coñecedores da realidade sobre a que se estaba lexislando.

 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-31T12:42:00Z 2018-05-31T12:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2666/
Participantes no Congreso Asociación Española de Dereito do Traballo visitan o Parlamento de Galicia

 
 

Santiago, 30 de maio de 2018.- Participantes no XXVIII Congreso Anual da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS) visitaron este mércores o Parlamento de Galicia, onde foron recibidos polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, que estivo acompañado polos portavoces parlamentarios do PPdeG e do PSdeG-PSOE, Pedro Puy Fraga e Xaquín Fernández Leiceaga; pola deputada do Grupo Socialista Noela Blanco Rodríguez, e polo deputado de En Marea Manuel Lago Peñas.
 
O congreso inaugúrase mañá ás 09,00 h. na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela. A Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS) está presidida por María Emilia Casas Baamonde, presidenta emérita do Tribunal Constitucional, que tamén participou na visita.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-30T19:46:00Z 2018-05-30T19:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2665/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 5 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 5 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 29 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto preliminar.
 
 Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia do novo deputado  D. Jesús Miguel Prado Patiño
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia (doc. núm. 29249, 10/PPL-000018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 292, do 17.04.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación (doc. núm. 29557, 10/PPL-00019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 295, do 24.04.2018
 
Punto 2. Comparecencias
 
 31528 (10/CPP-000064)
 Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar das políticas de apoio ás familias e á conciliación
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 31362 (10/MOC-000091)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación e as condicións laborais do persoal do Sergas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 3070, publicada no BOPG nº 48, do 19.1.2017, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.2 31364 (10/MOC-000092)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa protección do patrimonio cultural do Camiño de Santiago (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30455, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.3 31372 (10/MOC-000093)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2127, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
4.3 30118 (10/PNP-002221)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.4 30384 (10/PNP-002248)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa proposta de unificación dos programas de axudas para persoas desempregadas, así como coa compatibilidade entre as prestacións por desemprego e as rendas sociais autonómicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.6 30674 (10/PNP-002263)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa planificación da atención hospitalaria e a cobertura das vacacións do persoal durante os meses de verán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.7 30849 (10/PNP-002284)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, dunha mesa de traballo interuniversitaria contra a violencia machista, así como a dotación do orzamento necesario para o desenvolvemento da súa actividade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
4.8 31093 (10/PNP-002306)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas prestacións de carácter asistencial e por desemprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 18190 (10/INT-000595)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre o tratamento de residuos líquidos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 191, do 11.10.2017
 
5.2 23550 (10/INT-000783)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado do traballo en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
5.3 30608 (10/INT-001014)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre a situación do sistema financeiro galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 31498 (10/POPX-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a valoración do presidente da Xunta de Galicia relativa á corrupción na trama Gürtel e o Partido Popular de Galicia
 
6.2 31499 (10/POPX-000095)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a valoración polo presidente da Xunta dos efectos para Galicia dos recentes acontecementos que sacudiron a política española
 
6.3 31502 (10/POPX-000096)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a militancia do presidente da Xunta só con Galicia por riba de calquera circunstancia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
 
7.1 31436 (10/PUP-000168)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre os plans de actuación inmediata desenvolvidos polo Goberno galego para axudar as persoas directamente afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.2 31460 (10/PUP-000169)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para atender de forma urxente as necesidades das vítimas e familias afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.3 31473 (10/PUP-000170)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 7 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar as persoas que viron danadas as súas vivendas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.4 26175 (10/POP-003111)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica de Armas da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
  
7.5 26702 (10/POP-003179)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para intermediar no conflito laboral do persoal do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
7.6 28710 (10/POP-003377)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade asistencial ofrecida no Hospital de Verín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.7 29945 (10/POP-003508)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre os datos da Consellería de Sanidade referidos aos resultados da aplicación do Decreto 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
7.8 28622 (10/POP-003367)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as razóns do Goberno galego para non reforzar con persoal fixo os equipos de valoración e orientación para a discapacidade para rematar coa lista de espera nas valoracións do grao de discapacidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.9 31430 (10/PUP-000167)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do proxecto de megaminaría nos concellos de Touro e do Pino, dado o seu impacto medioambiental no sector produtivo da ría de Arousa
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-29T14:36:00Z 2018-05-29T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2664/
Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 29-05-2018


A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 29 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 29321 (10/PNC-002324)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dun programa formativo específico para concienciar os directivos e empresarios respecto das oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar un programa formativo específico para concienciar a directivos e empresarios sobre as oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital."
 
Aprobación con modificacións
 
- 29323 (10/PNC-002325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do uso da marca "“Artesanía de Galicia”" nos establecementos comerciais, co fin de contribuír á mellora da súa visibilidade e comercialización
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar as súas políticas de impulso do uso da marca Artesanía de Galicia nos establecementos comerciais e na comercialización dixital, coa finalidade de contribuír á súa visibilidade, fidelización e prestixio. Para isto desenvolverase accións específicas para fomentar a inclusión da marca Artesanía de Galicia nos materiais propios de distribución das e dos artesáns e realizaranse obradoiros formativos para a integración das marcas con criterios de comunicación e publicidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-29T13:56:00Z 2018-05-29T13:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2663/
Parlamento de Galicia e Afundación colaborarán na promoción e intercambio das súas coleccións de arte

 
• Os presidentes do Parlamento de Galicia e de Afundación asinaron un protocolo que senta as bases para futuras iniciativas de colaboración
 
• A colección de arte do Parlamento conta con 236 obras de 84 autores, mentres que o patrimonio artístico e cultural de Afundación  está integrado por 5.561 obras de 2.249 artistas
 
Santiago, 28 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o presidente da Fundación Galicia Obra Social, Afundación, Miguel Ángel Escotet Álvarez, asinaron hoxe un protocolo no que as dúas entidades se comprometen a colaborar na promoción das súas respectivas coleccións de arte a través de iniciativas como a organización de exposicións, o intercambio de pezas ou a realización de estudos que redunden na difusión da arte e a cultura galegas, entre outras.
 
A colección de arte do Parlamento está integrada por un total de 236 obras de 84 autores diferentes. Trátase dunha das coleccións máis valiosas e variadas de arte galega contemporánea, integrada fundamentalmente, por pintura e escultura, que a Cámara aspira a seguir divulgando dentro da súa aposta pola apertura da institución, pero tamén como contribución á promoción  da cultura galega.
 
O patrimonio artístico e cultural de Afundación conforma unha das coleccións corporativas máis importantes de España. Este fondo artístico está integrado por 5.561 obras de 2.249 autores diferentes, desde o século XIX, e con orixe tanto dentro como fóra de Galicia. Foi declarada BIC en 2015.
 
Logo da reunión celebrada no seu despacho, o presidente do Parlamento acompañou ao presidente de Afundación nunha visita a algunas das obras da colección de arte da Cámara galega.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-28T13:24:00Z 2018-05-28T13:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2662/
Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 25-05-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 25 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28952 (10/PNC-002290)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun plan integral de mellora xenética forestal. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 2 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un Plan integral de mellora xenética forestal."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 13485 (10/PNC-001261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego ao concello da Rúa dunha motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas polo Concello
BOPG n.º 170, do 06.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a dotar ao Concello da Rúa dunha motobomba coas características solicitadas polo concello, con carácter de urxencia."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-25T13:27:00Z 2018-05-25T13:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2661/
Santalices considera que a estabilidade institucional e a seguridade xurídica de Galicia “contribúen a incrementar a nosa credibilidade”

 
• O presidente do Parlamento participou en Ourense na inauguración do II Congreso Internacional de Drones, onde destacou o “enorme potencial” de Galicia no sector dos vehículos aéreos non tripulados

Santiago, 24 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, subliñou esta tarde que “nun entorno tan cambiante como o actual, Galicia ofrece unha solidez e unha estabilidade institucional pouco frecuentes –desde logo única en España-  e unha acreditada seguridade xurídica que contribúen a  incrementar a nosa credibilidade no mundo dos negocios”.
 
Santalices Vieira efectuou estas consideracións na inauguración do II Congreso Internacional de Drones, que se celebra en Ourense.
 
Para o presidente do Parlamento, este congreso, organizado polo Colexio Oficial de Graduados Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións e pola Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación, é o resultado dunha “aposta sólida, mantida no tempo, dos profesionais do sector, das institucións e da sociedade no seu conxunto a prol dun sector, o dos vehículos aéreos non tripulados, que conta con enorme potencial de futuro”.
 
Santalices recordou que Galicia “tivo o certo de apostar” polos drones desde a Universidade, coa impartición do Grao de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo en Ourense; desde a Administración, a través do polo aeronáutico de Rozas; e tamén cun protagonismo destacado das empresas privadas.
 
Posteriormente, o presidente do Parlamento de Galicia asiste ao acto de entrega da distinción de colexiado de honra do Colexio de Economistas de Ourense a Manuel Gómez Franqueira.

 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-24T18:15:00Z 2018-05-24T20:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2660/
Unha delegación do Fortaleza Esporte Clube vista o Parlamento de Galicia nunha viaxe para reforzar os seus lazos con Santiago e con Galicia

 
• Foron recibidos polo vicepresidente da Cámara galega, Diego Calvo

Santiago, 24 de maio de 2018.- Unha delegación do Fortaleza Esporte Clube –clube de fútbol da cidade brasileira de Fortaleza, capital do estado de Ceará- visitou este mediodía a Cámara galega no marco dunha viaxe encamiñada a reforzar os seus lazos con Santiago de Compostela e con Galicia. O vicepresidente do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso, recibiu á delegación brasileira e fixo votos por intensificar os vínculos galaico-brasileiros.
 
O Fortaleza Esporte Clube foi fundado hai case 100 anos, o 18 de outubro de 1918. Dase a circunstancia de que as orixes da cidade de Fortaleza se remontan ao Fortín de Santiago, erixido o 25 de xullo de 1604.
 
Para resaltar os vínculos de Fortaleza con Santiago de Compostela, o equipo de fútbol da cidade estreará, no marco da conmemoración do seu primeiro centenario, unha camiseta especial que incorpora unha imaxe da Cruz de Santiago.
 
A delegación que hoxe visitou o Parlamento de Galicia estaba integrada polo presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e polo historiador do centenario, Adauto Leitão de Araujo Junior.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-24T12:25:00Z 2018-05-24T12:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2659/
Declaración institucional polo Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia


 
Neste día celebramos a eliminación da homosexualidade da lista de trastornos mentais por parte da Asemblea Xeral da Organización Mundial da Saúde (OMS), que tivo lugar o 17 de maio de 1990.
 
Un día coma este é fundamental para poñer de relevancia a importancia de seguirmos avanzando en materia de dereitos e igualdade real e efectiva do colectivo LGTBI+ (lesbianas, gays, transexuais, bixexuais).
 
Pese ao avance nos últimos anos en materia de lexislación neste asunto, a día de hoxe seguimos observando na nosa sociedade casos de discriminación, bullying e LGTBI+fobia.
 
O pasado 1 de marzo o Parlamento Europeo aprobou o Informe sobre os dereitos fundamentais na Unión en 2016. Nel dáse conta da situación da poboación LGTBI+ e insta os países membros da Unión a que apliquen as medidas oportunas para acabar coa discriminación.
 
Fálase da necesidade do recoñecemento supraestatal das unións entre persoas do mesmo sexo, así como aposta pola despatoloxización da transexualidade e a prohibición das
terapias reparadoras da orientación sexual.
 
Este informe vai na senda marcada polos principios de Yogyakarta do 2006 e a Declaración conxunta da ONU do 2015 convocando os estados a actuaren urxentemente para acabar coa violencia e a discriminación contra os adultos, adolescentes e nenos LGBTI.
 
Neste día, o Parlamento de Galicia defende a necesidade de reactivar o debate e o traballo arredor da protección deste colectivo, para evitar que perdamos máis vidas como a de Ekai, Carla e Thalia.
 
Busquemos a igualdade real e efectiva!!!
 
Santiago de Compostela, 23 de maio de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-23T13:43:00Z 2018-05-23T13:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2658/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de maio de 2018

 

3.1 13046 (10/PNP-001110)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas e accións de recoñecemento para as empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
 
O texto aprobao é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a impulsar medidas e accións de recoñecemento para aquelas empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP (Dual, Emprendemento, Innovación,...) pola súa contribución a unha mellor formación do alumnado galego, en especial dos máis novos”.
 
 
3.5 29964 (10/PNP-002203)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía da Barbanza AG-11 e a estrada DP-7303
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Avanzar na tramitación dunha nova variante de Ribeira entre a glorieta do final da autovía do Barbanza AG-11 e a DP-7303, de modo que se poida definir o trazado e os terreos necesarios e se asegure a futura execución das obras.
 
2. Licitar antes do verán deste 2018 a redacción do proxecto de trazado da variante de Ribeira”.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-23T13:41:00Z 2018-05-23T13:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2657/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 22 de maio de 2018


 
2.3 30874 (10/MOC-000090)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28982, publicada no BOPG n.º 293, 18.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a abordar  antes do fin de 2018, con representación de deputacións e concellos, os criterios de aplicación do artigo 137 do Regulamento xeral de estradas de Galicia:
 
1.- Estudar con técnicos da administración autonómica, provincial e municipal  as consecuencias da aplicación do texto da regulación contida no artigo 137 do Regulamento xeral de estradas de Galicia.
 
2.- Unha vez aprobada a nova orde de accesos e completado o marco normativo en materia de estradas, avaliar no seu conxunto, xunto con concellos e deputacións, este marco normativo e, en concreto,  a aplicación do artigo 137 do Regulamento baseándose en criterios de seguridade viaria, intensidade de tráfico, funcionalidade e explotación das estradas”.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-22T14:25:00Z 2018-05-22T15:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2656/
Unha unidade móbil de doazón de sangue visita o Parlamento de Galicia

 

Santiago, 22 de maio de 2018.- Unha unidade móbil da Axencia  de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitou esta mañá o Parlamento de Galicia para recoller doazóns de sangue, campaña que se repite, polo menos, dúas veces ao ano para incentivar este xesto solidario.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e maila directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López García, saudaron aos doadores e doadoras que acudiron ata a unidade móbil desprazada ao Pazo do Hórreo.
 
A campaña de recollida de doazóns de sangue que efectúa a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue en empresas e organismos públicos representa o 9% de todas as doazóns recollidas anualmente en Galicia.
 
Na última campaña de doazón desenvolvida no Parlamento de Galicia, no mes de decembro do pasado ano, doaron sangue 23 persoas.
 
O presidente do Parlamento agradeceu a participación de todas as persoas que hoxe doaron sangue na Cámara galega e insistiu na necesidade de manter e incrementar este xesto altruísta que salva vidas.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-22T13:16:00Z 2018-05-22T13:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2655/
O Parlamento de Galicia declara loito oficial polo falecemento do deputado Carlos López Crespo

 
• Santalices destaca o compromiso de López Crespo, do que subliña  a súa “vocación de servizo e entrega sen límite na procura do ben común”
 
Santiago, 21 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, manifesta o seu pesar polo falecemento do deputado Carlos López Crespo.
 
O titular do Lexislativo galego desprazarase durante a xornada de hoxe ao tanatorio para trasladar persoalmente o seu pésame á familia do deputado falecido e poñerse á súa disposición.
 
Santalices Vieira destaca o “intenso compromiso de López Crespo en cada unha das responsabilidades institucionais que exerceu ao longo da súa vida política, na que destacou pola súa vocación de servizo e a entrega sen límite na procura do ben común”.
 
O Parlamento de Galicia declarou loito oficial polo falecemento do deputado. Desde esta mañá, as bandeiras ondean a media hasta no Pazo do Hórreo en sinal de pesar.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-21T12:41:00Z 2018-05-21T12:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2654/
Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 15-05-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 16 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28926 (10/PNC-002287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso electoral referido á demanda ao Goberno central da rebaixa do IVE dos alimentos sen glute para as persoas celíacas
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que implante á maior brevidade posible medidas de vantaxe fiscal para as persoas con enfermidade celíaca e erros innatos do metabolismo, ben sexa a rebaixa do IVE actual a todos os alimentos e produtos dietéticos destinados a elas ou ben sexa calquera das alternativas expostas no estudo sobre La situación de las personas con enfermedad celíaca en España elaborado pola institución do Defensor del Pueblo."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-16T16:11:00Z 2018-05-16T16:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2653/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 15-05-2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 16 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 30016 (10/PNC-002405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a garantía polo Goberno galego da suficiencia financeira das federacións deportivas galegas co establecemento dun marco plurianual para o período 2018-2020
BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia, doc. núm. 31016, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar un estudo dos custos reais do exercicio das competencias delegadas pola Xunta de Galicia nas federacións deportivas galegas, que permita adecuar o financiamento destes custos á súa realidade, valorando na medida do posible establecer marcos plurianuais de financiamento que faciliten a confección de orzamentos reais ás federacións deportivas de Galicia.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-16T16:08:00Z 2018-05-16T16:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2652/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 22 de maio de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 22 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Comparecencia
 
1.1 30968 (10/CPP-000062)
 Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por petición propia, para dar conta da súa política en materia de economía circular
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 30816 (10/MOC-000088)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar as consecuencias no mercado financeiro galego da posible desaparición do Banco Pastor como entidade propia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 9314, publicada no BOPG n.º 120, 31.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
2.2 30847 (10/MOC-000089)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas enfermidades profesionais. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 21522, publicada no BOPG n.º 229, 19.12.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
2.3 30874 (10/MOC-000090)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28982, publicada no BOPG n.º 293, 18.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 13046 (10/PNP-001110)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas e accións de recoñecemento para as empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
 
3.2 27068 (10/PNP-001918)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da consideración de "proximidade"” para a liña ferroviaria atlántica de Galicia, así como a apertura, de xeito paralelo, dun proceso de diálogo para aumentar as frecuencias dos servizos ferroviarios ofertados e rebaixar o prezo dos billetes de tren
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
3.3 29370 (10/PNP-002139)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
3.4 29758 (10/PNP-002185)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o acceso da sociedade galega aos contidos audiovisuais que distribúen as distintas plataformas en versión orixinal subtitulada en galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
3.5 29964 (10/PNP-002203)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 8 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía da Barbanza AG-11 e a estrada DP-7303
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
3.6 30345 (10/PNP-002243)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para promover o uso normal da lingua galega e facilitar o seu coñecemento no ensino infantil, así como nos centros de atención á infancia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
3.7 30400 (10/PNP-002251)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 12 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para salvagardar a asistencia sanitaria prestada polo Centro Galego de Bos Aires, así como o seu patrimonio, a súa obra social e o seu legado
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
3.8 30468 (10/PNP-002256)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co financiamento das obras de construción do porto exterior de Punta Langosteira e as súas conexións, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación coa devolución polo Goberno central á cidade da Coruña dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego garantindo o seu destino a fins sociais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 2127 (10/INT-000085)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
 Sobre a estratexia da Xunta de Galicia para fomentar o retorno, en plenitude de dereitos, das persoas galegas emigradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
4.2 3070 (10/INT-000105)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a situación das urxencias no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017
 
4.3 30455 (10/INT-001007)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección do patrimonio cultural do Camiño de Santiago
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 30960 (10/POPX-000091)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre  a data prevista polo Goberno galego para a remisión ao Parlamento de Galicia da auditoría de KPMG que supostamente recomendaba a fusión das caixas de aforro galegas
 
5.2 30961 (10/POPX-000092)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego referida aos resultados das últimas avaliacións coñecidas respecto do sistema sanitario público de Galicia
 
5.3 30965 (10/POPX-000093)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o traslado á cidadanía de información veraz e completa respecto das motivacións da acción de Goberno da Xunta de Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 22800 (10/POP-002750)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos asuntos europeos nesta etapa de cambio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
6.2 30909 (10/PUP-000164)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos cambios previstos pola Dirección da CRTVG na programación da Radio Galega a partir do mes de setembro de 2018
 
6.3 30952 (10/PUP-000165)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das modificacións que se pretenden introducir na grella de programación da Radio Galega
 
6.4 26187 (10/POP-003113)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia, na defensa do dereito á vivenda, para afrontar a burbulla do alugamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
6.5 26945 (10/POP-003203)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da inauguración o día 30 de decembro de 2017 das obras de ampliación da ponte de Rande, antes de que estivesen rematadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
6.6 22975 (10/POP-002758)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do inicio da segunda fase da conversión do aeródromo de Rozas nun centro tecnolóxico e industrial de avións non tripulados, así como as solucións elixidas para as licitacións de mellora dos servizos públicos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
6.7 24019 (10/POP-002908)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as circunstancias e condicións do traslado desde Bos Aires a Galicia do cadro de Castelao "A derradeira leición do mestre" para a súa exhibición no museo da Cidade da Cultura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018 
 
6.8 30121 (10/POP-003531)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da reformulación do Centro Dramático Galego tendo en conta todos os axentes das artes escénicas implicados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
6.9 30149 (10/POP-003535)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar o prazo de presentación de alegacións en relación coa tramitación do expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural, coa categoría de paisaxe cultural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018 
 
6.10 30959 (10/PUP-000166)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da oferta de prazas en escolas públicas infantís da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro curso 2018-2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 15 de maio de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-15T14:11:00Z 2018-05-15T14:20:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2651/
Santalices felicita ao Concello de Melide pola súa capacidade para conservar e divulgar “tradicións fermosas” como a Festa do Melindre e a Repostería Tradicional

 
• O presidente do Parlamento de Galicia foi nomeado embaixador desta festa gastronómica

Santiago, 13 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia,
Miguel Ángel Santalices Vieira, felicitou hoxe ao Concello de Melide pola  súa capacidade para conservar e divulgar “tradicións fermosas” como a Festa do Melindre e a Repostería Tradicional, da que foi nomeado embaixador este mediodía.
 
Nunha breve intervención durante o acto de nomeamento de novos embaixadores desta celebración, Santalices Vieira agradeceu a hospitalidade de Melide, punto destacado do Camiño de Santiago, ruta que “nos mantén en contacto con Europa e co mundo desde hai máis de mil anos” e que se ten convertido, na actualidade, nun “potente motor económico que para si quixera calquera outro territorio”.
 
Recordou o presidente do Parlamento o “papel protagonista de Melide na historia de Galicia”. Puxo como exemplo  a Xunta de Melide de 1467, que marcou inicio do bienio irmandiño; e tamén a Asemblea de Melide de 1520, na que prelados e señores reivindicaron, en tempos de Carlos V, protagonismo político e económico para Galicia.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-13T15:58:00Z 2018-05-13T16:00:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2650/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o día 11.05.2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 11 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 29461 (10/PNC-002346)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe do posible custo económico, para as principais frotas pesqueiras galegas afectadas, da implantación da obriga de desembarque de todas as capturas realizadas
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á elaboración dun informe co custe económico que pode supoñer para as principais frotas pesqueiras galegas afectadas a implantación da obriga de desembarque e coas alternativas de flexibilidade que recolle a normativa."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 5322 (10/PNC-000509)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a execución pola Xunta de Galicia das obras de dragaxe do Porto Chico, de Foz
BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer de xeito urxente as obras de dragado do Porto Chico de Foz."

- 29234 (10/PNC-002318)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa transferencia á Xunta de Galicia das competencias sobre os centros do Instituto Oceanográfico Español existentes en Galicia, así como as reivindicacións dos seus traballadores
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-Demandar ao Estado español o traspaso de competencias para a total xestión económico administrativa dos centros do Instituto Oceanográfico Español hoxe en día en Galicia co obxecto de que pasen a formar parte da estrutura propia da Xunta
 
-Instar  ao  Ministerio  de  Economía,  Industria  e  Competitividade  do  Estado español,   mentres  non  se   dea  traslado   das   competencia   en   xestión  económico administrativa a iniciar un proceso de descentralización dos centros e das infraestruturas do Instituto Oceanográfico Español, nomeadamente para os centros e infraestruturas con sede en Galicia, na cidade da Coruña e na cidade de Vigo, para seren xestionados segundo as súas propias necesidades.
 
-Instar  ao  Ministerio  de  Economía,  Industria  e  Competitividade  do  Estado español, a atender ás demandas das traballadoras e dos traballadores dos centros do IEO, nomeadamente as referidas á creación dunha bolsa de emprego, ao aumento en investimentos en I+D+i e a atención prioritaria para a aprobación áxil de proxectos e no deseño dun modelo actualizado, coa necesaria modernización no sistema de xestión e na estrutura do organismo.”
 
 
- 29459 (10/PNC-002345)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a intensificación polo Goberno galego dos labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas zonas de maior incidencia, en especial nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo coas datas festivas, nas que os produtos do mar acadan maior prezo no mercado
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a intensificar os labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas zonas de maior incidencia, especialmente nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo con datas festivas nas cales os produtos acadan maior prezo no mercado, a través de inspeccións en puntos de venda e en establecementos de hostalería.”
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-11T14:25:00Z 2018-05-11T14:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2649/
Declaración institucional sobre os dereitos e liberdades

 
O Parlamento de Galicia reafírmase na defensa da Declaración dos Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos aprobada hai 20 anos pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas.
 
Neste aniversario subliñamos a responsabilidade primeira dos Estados e das institucións para coa defensa dos dereitos universais e, de forma especial nesta declaración institucional, para coa garantía da vida e o exercicio desa defensa por parte daqueles e daquelas hoxe dedicados de forma explícita a esta función.
 
Os chamados Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos son igualmente Defensores e Defensoras da Vida e da Humanidade. Por iso saudamos e apoiamos mediante esta declaración o seu desempeño e compromiso nunha loita que debe ser de todas as persoas.
 
En consonancia coas Nacións Unidas,  este Parlamento tamén é consciente da perda de valor nos últimos anos do discurso dos dereitos humanos en detrimento doutros principios e intereses (políticos, xeoestratéxicos, económicos ou comerciais), o que nos preocupa de forma especial. E por iso:
 
1. O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso coa consideración dos dereitos humanos individuais e colectivos tal e como foron recollidos nos instrumentos internacionais, con especial referencia á Declaración Universal dos Dereitos Humanos neste o seu 70 aniversario, e á coñecida como Declaración de Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos, da que celebramos o seu 20 aniversario.
 
2. Así mesmo, entendendo que todos e todas temos, xunto ás organizacións sociais, responsabilidade e funcións que realizar na protección e recoñecemento dos Defensores e Defensoras, facemos un especial chamado ás institucións públicas para o cumprimento de todas as súas responsabilidades nesa mesma protección.
 
3. Rexeitamos os procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algúns sectores económicos e políticos, contra o labor dos defensores e defensoras. Estas persoas contan, desde as súas actuacións pacíficas e como defensoras da vida, co recoñecemento e protección deste Parlamento.
 
4. Recoñecemos o destacado traballo realizado ata a data por diferentes programas de protección temporal de defensores e defensoras de dereitos humanos, sempre en coordinación continua entre institucións e organizacións sociais do ámbito da cooperación e a solidariedade internacional.
 
5. Por último, o Parlamento de Galicia trasladará esta declaración institucional ao Goberno de Galicia, á Valedora do Pobo e ao Goberno de España, solicitando a estas instancias que activen, de acordo coas súas competencias, os mecanismos e procedementos necesarios para o total e libre exercicio de todos os dereitos humanos por parte dos Defensores e Defensoras en calquera país do mundo.
 
Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-09T19:21:00Z 2018-05-09T19:25:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2648/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 9 de maio de 2018


5.2 24025 (10/PNP-001737)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“1.- O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Xustiza para que continúe,  con  cargo  á  nova  programación  2018,  coa  creación  de  novas  unidades xudiciais en Galicia, que de xeito consensuado propoña a Comisión Mixta, en atención a   necesidades  obxectivas  e  estruturais  de  carga  de  traballo  e  o  número  de  unidades que lle sexan asignadas á Comunidade Autónoma.
 
2.- Asemade, e coa mesma vontade de garantir e mellorar o servizo de administración de Xustiza e evitar retrasos indebidos nos procedementos, o Parlamento de Galicia manifesta que, unha vez que a Xunta de Galicia ten presentado ante as organizacións sindicais con representación no eido xudicial unha oferta que da cumprimento aos cinco puntos do acordo parlamentario acadado sobre a Moción nº de rexistro 21265 e particularmente ao primeiro punto referido ás retribucións deste persoal, urxe proceder a unha solución inmediata do conflito a través da sinatura por parte das organizacións sindicais do acordo nos termos propostos pola Xunta e que coinciden  co mandato unánime expresado por este Parlamento o 19 de decembro de 2017.
 
3.- Do mesmo xeito, en coherencia con ter expresado a súa firme vontade de favorecer a resolución do conflito sindical, o Parlamento de Galicia manifesta a súa enérxica condena ás actitudes amosadas por un sector sindical contra as persoas traballadoras da administración de xustiza que acudiron o pasado 27 de abril a expresar a súa libre vontade sobre o fin do conflito no eido da xustiza”.

 
5.8 29902 (10/PNP-002197)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia ante as institucións europeas ao respecto.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia:
 
1.- Acorda proclamar o seu decidido apoio ao proceso de integración europea, para culminar axiña unha Unión máis estreita, un mercado interior tan eficiente como equitativo e xusto e unhas Institucións que enchan plenamente de contido a divisa de “Unida na diversidade”, que sintetiza o cerne da nosa Unión.
 
Este decidido apoio ao proceso de integración europea considera prioritario o piar europeo de dereitos socias, aprobado conxuntamente polo Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión o pasado 17 de novembro de 2017 durante o Cumio Social en favor do Emprego xusto e o crecemento celebrado en Gotemburgo, Suecia, outorgándolle á cidadanía novos dereitos sociais e máis efectivos, nos tres seguintes eixos:
- A igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo.
- Condicións de traballo xustas.
- A protección e a inclusión social.
 
Galicia reivindica o Proxecto Europeo como modelo de integración social, económica, xurídica e democrática, que salvagardando as identidades propias de cada territorio, busca de forma decidida impulsar  un modelo de convivencia pacífica, solidaria, próspera e en igualdade, contraria aos modelos de sociedade individualista, especulativa e xenófoba. Europa precisa reconstruír un  modelo social tronzado pola Gran recesión; Galicia, en Europa, aposta por restaurar un novo contrato social, onde o desenvolvemento económico teña como eixe principal unha sociedade plural e sen as desigualdades actuais.
2- Nese sentido, insta á Xunta de Galicia a desenvolver a súa acción exterior e as súas demandas ante as institucións europeas a través dos seguintes principios:
 
- Reforzar o principio de confianza mutua e cooperación leal entre os Estados membros que compoñen a Unión Europea, en todos os eidos e todos os ámbitos. Estes principios vinculan inexorablemente a todos os poderes públicos de todos os Estados membros e son indispensables para garantir de xeito efectivo os dereitos, liberdades e principios enunciados na Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea.
 
- Manifestar a necesidade de vigorizar a diversidade cultural e lingüística europea, igualmente amparada no artigo 3 do Tratado da Unión e no 165 e 167 do seu Tratado de funcionamento.
 
- Intensificar a cohesión económica, social e territorial inserida nos artigos 174 e concordantes deste último Tratado, en especial no que atinxe ao mantemento das políticas de cohesión, ao reforzo das políticas de cooperación transfronteiriza e ao impulso das conexións ferroviarias.
 
- Afondar na subsidiariedade, pensando en especial nas rexións, estados federados e comunidades con competencias lexislativas, que debe materializarse en novos pulos ao Comité das Rexións, elevando as súas competencias, mellorando a súa interlocución co Parlamento Europeo, co Consello e coa Comisión Europea, dotándoo de plena lexitimación perante o Tribunal de Xustiza, e todo en liña co plasmado na vixente Estratexia Galega de Acción Exterior.
 
- Reclamar unha mellor arquitectura da Unión Económica e Monetaria, que permita afrontar coa debida seguridade hipotéticas crises futuras e actuar proactivamente para defender os dereitos sociais dos nosos cidadáns, con iniciativas como a cofinanciación dos seguros de desemprego e a verdadeira europeización da formación profesional e da educación en xeral das novas xeracións, nun mercado interior idéntico en esencia a calquera mercado nacional.
 
- Facer fincapé na urxente necesidade de redefinir o modelo fiscal europeo para limitar a competencia desleal entre estados membros, reforzando a normativa para unha estrita loita contra a evasión, a elusión fiscal e o blanqueo de capitais, tanto a nivel da Unión como nacional, nun contexto de necesaria actuación global. Os indicadores de `Bo goberno fiscal´ deben integrar a axenda europea.
 
A cooperación transfronteiriza en materia de IVE e harmonización fiscal das bases tributarias do imposto de sociedades deben de contribuír a esta nova política fiscal europea, que esixe unha maior transparencia por parte de todos os axentes, públicos e privados, que interveñen nas transaccións financeiras.
 
- Despregar toda a acción política precisa para que Galicia, no vindeiro Marco Financeiro Plurianual 2021-2027 que ven de propoñer a Comisión Europea, non perda peso nas políticas de agricultura e pesca (axudas da PAC) nin nos fondos de cohesión, apostando por un maior incremento do orzamento comunitario que tamén aposte polos mozos e mozas, os programas de investigación e desenvolvemento, a loita contra o cambio climático e a solidariedade en materia migratoria”.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-09T16:06:00Z 2018-05-11T14:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2647/
Declaración institucional do Parlamento de Galicia

 
Coñecido o fallo da sentenza da Audiencia Provincial de Navarra que cualifica de abuso sexual (e non de agresión sexual) os feitos acaecidos en Pamplona durante a madrugada do 7 de xullo de 2016, o Parlamento de Galicia acorda manifestar:
 
1.- O Parlamento de Galicia reafirmase na súa defensa da separación de poderes e o respecto á independencia do poder xudicial, piar fundamental do estado de dereito consagrado na vixente Constitución de 1978. Porén, os Tribunais de Xustiza, ao igual que toda manifestación pública do exercicio dos poderes dun Estado democrático, están expostos á opinión pública.
O Parlamento de Galicia, recollendo o sentir maioritario da sociedade galega, mostra o seu desacordo co fallo da mencionada sentenza, que ao non ser firme, pode ser recorrido co obxectivo de que se modifique  a cualificación xurídica dos feitos descritos como probados no mencionado fallo como un delito continuado de abuso sexual. Neste sentido, manifesta o seu acordo co anuncio do Ministerio Fiscal de presentar recurso contra dita sentenza.
 
2.- O Parlamento de Galicia traslada todo o seu apoio e solidariedade á vítima, aos seus familiares e persoas achegadas.
 
3.- O Parlamento de Galicia mostra a súa comprensión coa decepción e a indignación das mulleres e de toda a cidadanía como consecuencia deste fallo.
 
4.- O Parlamento de Galicia reafirma que todas as institucións deben actuar no marco do dereito de toda muller á súa plena liberdade, e, por conseguinte, declaramos o noso rexeitamento absoluto a calquera tipo de agresión sexista e de calquera outra natureza contra as liberdades das mulleres.
 
5.- O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso para continuar traballando a favor da igualdade real e efectiva, en defensa dos dereitos das mulleres, e para a erradicación das desigualdades e os distintos tipos de violencia que se exercen cara a elas.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-09T15:16:00Z 2018-05-09T15:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2646/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 8 de maio de 2018


 
4.3 30154 (10/MOC-000087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28232, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego, a que no marco do Acordo para a mellora do emprego público asinado entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e as OO.SS. o 29 de marzo de 2017 e do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo asinado polo Goberno central cos Sindicatos CCOO, UGT e CSI-F o 9 de marzo de 2018, e tendo en conta os criterios da Comisión de Coordinación de Emprego Público, desenvolva os procesos de negociación colectiva na Mesa xeral de empregados públicos sobre as materias de competencia autonómica recollidas nos ditos Acordos para os anos 2018, 2019 e 2020, de desenvolvemento tanto do II acordo estatal como de adaptación do acordo entre a Xunta de Galicia e CCOO, UGT e CSI-F, asinado o 18 de outubro de 2017, en concreto:
 
1.- Establecer as medidas as que se adicará a porcentaxe adicional da masa salarial que o Goberno galego estará autorizado a aplicar para os anos 2018, 2019 e 2020 dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.
 
2.- Determinar os sectores nos que prioritariamente se poderá incrementar de forma adicional nun 8% a taxa xeral do 100% de reposisión de efectivos para o ano 2018, dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira como das conclusións das distintas comisións de seguimento establecidas nesta materia entre as Organizacións Sindicais e a Xunta de Galicia.
 
3.- Establecer, unha vez consultadas as Organizacións Sindicais tanto na mesa xeral de negociación como na Comisión de Persoal, a taxa adicional de estabilización de emprego temporal para o conxunto de entidades que integran o sector público autonómico, nos termos habilitados polos devanditos Acordos.
 
4.- Determinar, se proceder, respecto da xornada ordinaria común de 37,5 horas semanais, outras xornadas ordinarias de traballo, ben un reparto anual de xornada segundo as necesidades de cada función, tarefa ou ámbito sectorial, atendendo en especial ao tipo de xornada ou as xornadas a turnos, nocturnas ou especialmente penosas. 
 
5.- Establecer as retribucións dos empregados públicos en situación de incapacidade temporal que, mediante un complemento retributivo sumado á prestación do Réxime xeral da Seguridade Social ou dos reximes especiais de funcionarios públicos, permita acadar ata o cen por cen das retribucións fixas previsas ao inicio da situación de incapacidade temporal, podéndose establecer diferentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dera lugar á incapacidade temporal ou da duración da mesma.
 
6.- Impulsar de xeito decidido os plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade no conxunto de entidades do sector público autonómico, regulándose unha bolsa de horas de libre disposición acumulables, de ata un 5% da xornada anual, para a atención de necesidades de conciliación para o coidado de maiores, discapacitados e fillos menores, nos termos que se acorden".

 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-08T19:49:00Z 2018-05-08T19:49:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2645/
Julia Torregrosa toma posesión como deputada do Parlamento de Galicia

 
Santiago, 8 de maio de 2018.- A nova deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, Julia Torregrosa Sañudo, tomou posesión esta mañá, ao inicio do Pleno do Parlamento de Galicia. Torregrosa ocupa o escano ao que renunciou Xoán Hermida.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-08T11:16:00Z 2018-05-08T11:41:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2644/
Santalices: “A arbitrariedade é incompatible co protocolo”

 
• O presidente do Parlamento inaugurou en Santiago  unha mesa redonda sobre política e protocolo, organizada pola Asociación Española de Protocolo no marco do seu 25 aniversario

Santiago, 7 de maio de 2018.- “O protocolo só pode considerarse tal se se aplica en democracia e con arreglo aos principios inspiradores do Estado de Dereito. Porque a ausencia de democracia implica arbitrariedade, e a arbitrariedade é incompatible co protocolo”. Son reflexións do presidente do Parlamento de Galicia, Migel Ángel Santalices Vieira, que esta tarde inaugurou en Santiago unha mesa redonda sobre “Os políticos e o protocolo”, organizada pola Asociación Española de Protocolo, no marco dun encontro profesional organizado con motivo do seu 25 aniversario.
 
Santalices aproveitou a súa intervención, para convidar aos asistentes a analizar se o protocolo actual dispensa a deputadas e deputadas un protagonismo acorde coa representatividade que lles outorgan as urnas.
 
O presidente do Parlamento confesou que, como responsable público, segue as indicacións que os técnicos de protocolo lle suxiren en cada momento, do mesmo xeito que “temos a obriga de seguir as indicacións dos nosos servizos xurídicos”.
Apuntou que “no Parlamento de Galicia así o facemos, e non nos vai precisamente mal en comparación con outros lugares nos que fan unha interpretación arbitraria da lei”.
 
Previamente, os integrantes da Asociación Española de Protocolo efectuaron unha visita guiada á sede do Parlamento de Galicia, onde foron recibidos polo presidente da Cámara.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-07T19:51:00Z 2018-05-07T19:53:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2643/
O presidente do Parlamento expresa o seu recoñecemento polo “traballo encomiable” do Consello da Cultura Galega

 

Santiago, 7 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, acompañado pola vicepresidenta segunda e a vicesecretaria da Mesa da Cámara, efectuou este mediodía unha visita institucional ao Consello da Cultura Galega, onde expresou o seu recoñecemento polo “traballo encomiable” que esta institucion vén desenvolvendo na defensa e promoción da cultura galega ao longo dos seus 35 anos de historia.
 
O presidente da Cámara Lexislativa agradeceu tamén o espírito de “colaboración institucional” que o Parlamento de Galicia atopou sempre no Consello da Cultura Galega, especialmente no ámbito da promoción cultural e os vínculos coa lusofonía.
 
A visita do presidente e integrantes da Mesa do Parlamento ao Consello da Cultura Galega enmárcase na aposta de apertura do Parlamento impulsada por Santalices Vieira desde a Presidencia do Lexislativo. A de hoxe súmase ás visitas xa efectuadas a institucións como o Valedor do Pobo, o Consello de Contas ou o Museo do Pobo Galego.

 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-07T14:25:00Z 2018-05-07T14:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2642/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 4 de maio de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 4 de maio de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28353 (10/PNC-002230)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa da liberdade de expresión, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do exercicio dos dereitos e liberdades fundamentais
BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas, resultando aprobada a alínea 1 pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a comprometerse activamente coa defensa da liberdade de expresión e denunciar toda actuación que entorpeza, limite ou impida a libre expresión de opinións ou crenzas".

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-07T12:38:00Z 2018-05-07T12:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2641/
A Cámara galega patrocinará a participación dos gañadores do Parlamento Xove nun certame de ámbito estatal que se celebrará no Senado

 
• O vicepresidente do Parlamento, Diego Calvo, participou na clausura, este mediodía, do  Parlamento Xove 2018, iniciativa que “contribúe a consolidar os valores democráticos, imprescindibles para facilitar a convivencia”

Santiago 5 de maio de 2018.- O equipo gañador da categoría de ESO da actual e de futuras edicións do certame Parlamento Xove poderá participar, co patrocinio da Cámara galega, nunha competición de ámbito estatal organizada no seo da Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) e que se celebrará no Senado en datas próximas. Así o anunciou o vicepresidente da Cámara Galega, Diego Calvo Pouso, este mediodía, na clausura de Parlamento Xove 2018, organizado pola Consellería de Política Social da Xunta.
 
Calvo Pouso felicitou a todos os participantes e gañadores deste certame no que, “como no deporte, e como case todo na vida, o importante é participar, afrontar calquera reto con interese, sen escatimar esforzos”. Agregou que desde o Parlamento de Galicia “colaboramos encantados” na organización deste programa, porque “permite avanzar no compromiso de abrir o Parlamento á sociedade”, ao tempo que “contribúe a consolidar os valores democráticos, imprescindibles para facilitar a convivencia”.
 
Diego Calvo felicitou tamén aos organizadores de Parlamento Xove 2018 por incluír, entre os temas de debate da fase clasificatoria,  a educación ambiental nos centros educativos e a súa posible incidencia na prevención de incendios forestais. Ao seu xuízo, “é evidente que o monte non arde el solo” polo que “con independencia dos dispositivos que se podan habilitar, resulta ineludible unha actitude vixiante fronte aos delincuentes que atacan o monte, sempre ao carón dun rexeitamento social absoluto”.
 
O acto foi clausurado polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e contou tamén coa participación de deputados e deputadas.
 
Gañadores
 
Equipo campión de Parlamento Xove 2018 na categoría de ESO:
• Colexio Plurilingüe San José-FEC, de Lugo.
 
Equipo subcampión de Parlamento Xove 2018 na categoría de ESO:
• Colexio Maristas Inmaculada, de Lugo.
 
Equipo campión de Parlamento Xove 2018 na categoría de Bacharelato:
• IES de Becerreá.
 
Equipo subcampión de Parlamento Xove 2018 na categoría de bacharelato:
• Colexio SEK-Atlántico, de Poio.
 
Mellores oradores no Parlamento Xove 2018, categoría de ESO:
• Almudena Mesejo Gondar (CPR Plurilingüe Sagrada Familia, de Vilagarcía)
• Yago José Cabrera Díaz (CPR Maristas Inmaculada, de Lugo).
• Paula Parente Castedo (Colexio Plurilingüe San José-FEC, de Lugo).
• Manuel Kevin Campos Pérez (IES A Xunqueira II, de Pontevedra).
 
Mellores oradores no Parlamento Xove 2018, categoría de Bacharelato:
• Saúl Corredoira Rodríguez (Colexio Plurilingüe San José-FEC, de Lugo).
• Silvia López Soto (IES de Becerreá).
• Xoel Rodríguez Pou (IERS de Becerreá).
• Elena Bengoa Fernández (Colexio La Salle, de Santiago).
• Sabrina Pérez López (IES A Pinguela, de Monforte).
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-05T14:26:00Z 2018-05-05T14:31:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2640/
Santalices reclama “un gran pacto de Estado coa participación de todos para blindar o futuro das pensións”

 
• O presidente do Parlamento participou este mediodía en Ourense no XLV Congreso Rexional de Viúvas, onde felicitou a estas asociacións polo labor que desempeñan
 
Santiago, 5 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, reclama “un gran pacto de Estado, entre todos e coa participación de todos, para blindar o futuro das nosas pensións”, segundo sinalou este mediodía en Ourense, nunha intervención pronunciada no marco do XLV Congreso
Rexional de Viúvas.
 
Recordou Santalices que se ben “nos últimos tempos se teñen producido avances, continúa resultando imprescindible unha implicación activa de todo o arco parlamentario estatal máis aló da estratexia curtopracista de cada formación”.
Apuntou que sería “inxusto” non recoñecer os avances dos últimos anos, e saudou tamén a aposta da Xunta polas pensións non contributivas a través dun complemento que renova anualmente.
 
“Non pode ser –dixo- que os partidos políticos utilicen as pensións e os pensionistas, un día e outro tamén, como arma de confrontación política. Hai que sentarse e buscar unha solución definitiva, que garanta a viabilidade das pensións e retire este asunto do debate político cotiá, porque xera intranquilidade e iso non é bo para ninguén”.
 
Santalices felicitou ás asociacións de viúvas polo traballo que desenvolven tanto no ámbito da socialización -“xa se sabe que relacionarnos con outras persoas e levar unha vida activa e bo para a nosa saúde física e tamén para a mente”-, como na defensa dos dereitos do colectivo e na axuda á resolución de problemas.
 
Maior esperanza e calidade de vida
 
Recordou tamén o presidente do Parlamento que “o perfil da terceira idade mudou moito e seguirá mudando para mellor nos vindeiros anos” como consecuencia do incremento da esperanza de vida, pero tamén da crecente calidade de vida derivada dos coidados médicos.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-05T14:17:00Z 2018-05-05T15:12:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2639/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 3 de maio de 2018

 
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 3 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28178 (10/PNC-002208)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para o fomento do uso da bicicleta como medio de desprazamento alternativo aos vehículos de motor co obxecto de contribuír á loita contra o cambio climático e a mellora da saúde dos cidadáns
BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego, dentro da potenciación dos desprazamentos alternativos aos vehículos a motor, a loita contra o cambio climático e a mellora da saúde dos cidadáns,
 
1. Declara a vontade de instalar un aparcadoiro de bicicletas no Parlamento de Galicia
 
2. e insta á Xunta de Galicia a que inicie un estudo para instalar aparcadoiros de bicicletas nos edificios públicos da súa titularidade para visitantes e empregados."
 
- 28193 (10/PNC-002210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para tramitar as obras de reparación e contención nas zonas da praia da Lamiña e O Codesal, no concello da Guarda, para evitar maiores prexuízos pola deterioración da liña de costa na ribeira española do esteiro do Miño e solicitar un informe técnico ao Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas
BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado un informe técnico ao Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) e, de acordo con ese informe, que leve a cabo no 2018 as obras de reparación e contención nas zonas da Praia da Lamiña e o Codesal no concello de A Guarda."
 
- 29450 (10/PNC-002342)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central en relación coa eliminación con carácter prioritario polo Adif dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de persoas e vehículos, nomeadamente na cidade de Monforte de Lemos, así como o reforzo, namentres, dos seus sistemas de seguridade para garantir un tránsito viario, ferroviario e peonil seguro
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno do Estado que o Adif priorice a eliminación dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de vehículos e persoas, nomeadamente na cidade de Monforte, no conxunto dos que se ten previsto eliminar nos próximos anos.
 
E a que en tanto estes pasos non sexan eliminados, se reforcen os sistemas de seguridade de que están dotados, especialmente naqueles que contan cun maior tránsito de vehículos e persoas -como é o paso a nivel da Florida-, a fin de garantir a seguridade do tránsito viario, ferroviario e mesmo peonil.
 
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para que realice un estudo para a modernización da liña ferroviaria Ourense-Lugo no que se preste especial atención á eliminación dos pasos a nivel."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-04T09:39:00Z 2018-05-04T09:40:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2638/
Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 3 de maio de 2018

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 3 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28011 (10/PNC-002195)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para cumprir o artigo 15 da Lei 52/2007 e retirar o nome da "Rúa do Caudillo" en Beade (Ourense)
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a comunicarlle ao concello de Beade que cumpra o artigo 15.1 da Lei 52/2007; retire nun prazo de 3 meses o nome de "Rúa do Caudillo" e o substitúa por un que respecte a memoria Histórica Democrática."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 28418 (10/PNC-002236)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e 7 máis
Sobre o inicio polo Goberno galego dos traballos para a realización dun estudo respecto das características senlleiras dos entroidos tradicionais de Galicia, como paso previo á incoación do procedemento para a súa declaración progresiva como ben de interese cultural
BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, como paso previo ao inicio do procedemento para a súa declaración progresiva como Ben de Interese Cultural (BIC), comece os traballos para a realización dun estudo sobre as características senlleiras dos Entroidos tradicionais de Galicia."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-03T16:00:00Z 2018-05-03T16:02:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2637/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 8 de maio de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 2 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2017.
 29374 (10/IVAL-000002)
 Publicación do Informe anual, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica e transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia (doc. núm. 20737, 10/PPLC-000007)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. de En Marea, relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.
(doc. núm. 26278, 10/PPL-000015)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 263, do 20.02.2018
 
Punto 3. Comparecencias
 
 30282 (10/CPP-000058)
 Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar do seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 30142 (10/MOC-000085)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto ambiental das verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27754, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018 e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
4.2 30153 (10/MOC-000086)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co orzamento consignado para o ano 2018 para a prevención do abandono escolar. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28849, publicada no BOPG n.º 289, do 11.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
4.3 30154 (10/MOC-000087)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28232, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 19450 (10/PNP-001439)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a negociación pola Xunta de Galicia co Concello da Coruña e as demais partes implicadas da revisión dos convenios portuarios do ano 2004, así como os criterios de ordenación, a forma xurídica do consorcio, o financiamento e os accesos ao porto exterior e os demais apartados contidos na proposta de protocolo trasladada polo Goberno municipal da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
5.2 24025 (10/PNP-001737)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018
 
5.3 28878 (10/PNP-002092)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo respecto da posible implantación do sistema de cotas individuais transferibles e as súas implicacións para as pesqueiras multiespecíficas que operan no Cantábrico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
5.4 29120 (10/PNP-002114)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación salarial dos mestres e do persoal docente de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
5.5 29342 (10/PNP-002133)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun pacto pola lingua galega e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
5.6 29544 (10/PNP-002161)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018 
 
5.7 29632 (10/PNP-002167)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
5.8 29902 (10/PNP-002197)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia ante as institucións europeas ao respecto.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 

6.1 9314 (10/INT-000394)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as consecuencias no mercado financeiro galego da posible venda do Banco Popular
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 120, do 31.05.2017
 
6.2 21522 (10/INT-000734)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas enfermidades profesionais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 229, do 19.12.2017
 
6.3 28982 (10/INT-000936)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 30278 (10/POPX-000088)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación da súa política en relación coa lingua galega
 
7.2 30279 (10/POPX-000089)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto das súas políticas en relación coa corrección dos desequilibrios territoriais internos de Galicia
 
7.3 30280 (10/POPX-000090)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto do uso de xeito partidario dos medios públicos para facer campaña electoral
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 30240 (10/PUP-000161)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as razóns da Xunta de Galicia para o asinamento dun protocolo co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña para a xestión do borde litoral da cidade da Coruña
 
8.2 29131 (10/POP-003424)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o futuro do servizo ferroviario Renfe-Feve, a súa planificación e xestión
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
8.3 29707 (10/POP-003480)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para aliviar a densidade de tráfico pesado na A-55, no tramo Vigo-O Porriño
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018 
 
8.4 30238 (10/PUP-000160)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe oficial a México que vai realizar o presidente da Xunta de Galicia, xunto co conselleiro de Economía, Emprego e Industria no mes de maio de 2018
 
8.5 29564 (10/POP-003468)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da integración dos profesionais de Educación Social en toda a educación obrigatoria de primaria e secundaria, así como na infantil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
8.6 24249 (10/POP-002926)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
 Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
8.7 28931 (10/POP-003404)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación de novos equipos de valoración e orientación da discapacidade na provincia de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
8.8 30005 e c.e. 30155 (10/PUP-000159)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
 Sobre o tipo de controis que está a levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento dos requisitos exixidos na concesión das axudas cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
 
8.9 30277 (10/PUP-000163)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as razóns do Goberno galego para considerar agora vangarda tecnolóxica os medios de salvamento aéreo da Xunta de Galicia que pasaron a mans privadas no seu día por considerar que estaban obsoletos e que precisaban de actualización
 
8.10 22696 (10/POP-002735)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
 Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas "O sabor da aventura está no mar", "Ponlle as pilas ao teu bocata" e "Do mar ao prato"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
8.11 28662 (10/POP-003372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento polos helicópteros Pesca I e Pesca II das condicións técnicas necesarias para a prestación na actualidade do servizo de salvamento marítimo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-02T16:09:00Z 2018-05-02T16:11:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2636/
Santalices: “O Parlamento non é dos deputados, é da xente”


 
• O presidente do Parlamento de Galicia pronunciou este mediodía o pregón da XXVI Feira do Queixo na Ulloa, Produtos de Calidade e Turismo Sostible
 
• Santalices congratúlase dos avances rexistrados no agro e recorda que “atrás quedou aquela vida de esforzo e de penurias nunca suficientemente recoñecida, sobre todo paras as mulleres, as auténticas heroínas da Ulloa e de Galicia enteira”
 
• “Como galego e como médico recomendo sempre os nosos queixos. Son un alimento único”

Santiago, 29 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, pronunciou este mediodía en Palas de Rei o pregón da XXVI Feira do Queixo na Ulloa, Productos de Calidade e Turismo Sostible, onde enxalzou as características desta comarca e animou a consumir queixo do país.
 
Recordou Santalices a pelerinaxe efectuada por Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben-Cho-Shey no verán de 1927 entre Ourense e San Andrés de Teixido, un percorrido a pé que levaría a Otero a destacar a “fartura” e as “boas terras” da comarca da Ulloa, con “montañas esgrevias” que “teñen moitas veces máis zume vital que os vales farturentos”.
 
Despensa farturenta
 
Para Santalices, esta comarca é unha “terra privilexiada polos tesouros ambientais e monumentais que acubilla”, pero tamén “unha despensa farturenta” que destaca pola calidade de produtos como a carne ou o queixo, cunha “fama que traspasa fronteiras”.
 
Referiuse Santalices o modo de vida tradicional, “unha vida dura, heroica, que aínda hoxe recordamos, nalgúns casos idealizada, pero que case ninguén quere que volva”. A xuízo do presidente do Parlamento, nas pasadas décadas, “Galicia mudou moito, e foi en boa parte grazas ao ingreso de España en Europa, unha Europa que aquí resultaba familiar pola Ruta Xacobea”. Ese avance, traduciuse, como sinalou o pregoeiro, nunha mellora da calidade de vida das persoas, e tamén da calidade, o control sanitario e as canles de comercialización de productos locais como o queixo da Ulloa.
 
Legado centenario
 
“Atrás quedou aquela vida de esforzo e de penurias nunca suficientemente recoñecida, sobre todo para as mulleres, as auténticas heroínas da Ulloa e de Galicia enteira”, subliñou o presidente do Parlamento.  Ás mulleres da Ulloa, “as verdadeiras artífices  da feira que hoxe celebramos”,
Santalices rendeu homenaxe.
 
“Foron as mulleres, as queixeiras de onte e de hoxe –dixo-, as que perpetuaron e transmitiron os saberes centenarios relacionados coa elaboración do queixo, un dos máis apreciados polos consumidores. E iso nunca é froito da casualidade, senón do traballo calado e do saber facer legado xeración tras xeración”.
 
Sobre o produto enxalzado nesta feira, Santalices apuntou que “como galego, e como médico, recomendo sempre os nosos queixos. Son un alimento único, apto para case calquera persoa”.
 
“O Parlamento é da xente”
 
O titular do Lexislativo galego aproveitou o seu pregón para convidar aos asistentes a coñecer e visitar o Parlamento de Galicia. “As nosas portas están sempre abertas e estaremos encantados de recibilos. Porque o Parlamento non é noso, non é dos deputados. É da xente. De todas e todos vostedes. Por iso deben coñecelo”.
 
Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-29T15:14:00Z 2018-04-29T17:08:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2635/
Acordo da Comisión de estudo e análise das reformas da política forestal, do 27 de abril de 2018

A Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017 , na súa sesión do día 27 de abril de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Composición, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
 
Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
 
Designación da Ponencia que se encargará de redactar o proxecto de ditame da Comisión.
- 20218 (10/SCNP-000008)
 
G.P. Popular de Galicia (P):
Don José González Vázquez (titular)
Don Silvestre José Balseiros Guinarte (suplente)
 
G.P. de En Marea (EM):
Don David Rodríguez Estévez (titular)
Dona Paula Quinteiro Araujo (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xaquín Fernández Leiceaga (titular)
Don José Antonio Quiroga Díaz (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don José Luis Rivas Cruz (titular)
Don Xosé Luis Bará Torres (suplente)
 
Santiago de Compostela, 27 de abril de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-27T13:18:00Z 2018-04-27T13:20:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2634/
Acordos da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 26 de abril de 2018

 A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 26 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 18697 (10/PNC-001516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun consello galego da infancia e a adolescencia como organismo participativo nas políticas publicas do Goberno galego e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto, así como no fomento do desenvolvemento da participación da infancia e da adolescencia nos consellos locais, de acordo coa Fegamp, con especial atención á participación en igualdade de condicións dos nenos con diversidade funcional
BOPG n.º 194, do 17.10.2017
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia, doc. núm. 27036, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Crear o Consello Galego da Infancia e a Adolescencia, como órgano participativo que canalice e represente a opinión e a experiencia dos nenos e nenas galegos.
2. Crear, no primeiro semestre de 2018, o Observatorio Galego da Familia e da Infancia, como órgano colexiado de carácter asesor e de apoio, análise, investigación, estudo e proposta de actuacións en materia de familia e de infancia.
3. Que tanto no Observatorio como no Consello se teñan en conta as seguintes liñas de traballo, sendo prioritaria a promoción da participación infantil: a igualdade de xénero, a situación da pobreza en Galicia e no mundo e a preocupación polo medio ambiente.
4. Fomentar o desenvolvemento da participación da infancia e a adolescencia en Consellos locais, de acordo coa FEGAMP, prestando especial interese ao fomento da participación de nenos e nenas con diversidade funcional en igualdade de condicións."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 27154 (10/PNC-002097)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver as deficiencias estruturais e as carencias de persoal existentes no Centro de Saúde de Pazos de Borbén
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
- Dotar do persoal necesario o Centro de saúde de Pazos de Borbén para poder atender de xeito eficaz a demanda da poboación.
- Realizar as obras de reforma e ampliación necesarias para adaptar o Centro de Saúde."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-26T21:07:00Z 2018-04-26T21:08:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2633/
Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 26 de abril de 2018

 A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 26 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:.
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 27969 (10/PNC-002177)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través da Axencia de Turismo de Galicia, dun proxecto para o estudo e a posta en marcha de plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a:
 
1.- Desenvolver, a través da Axencia de Turismo de Galicia, un proxecto para estudar e poñer en marcha plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago.
 
2.- Implicar neste proxecto a toda a industria forestal de Galicia, escolas forestais universitarias, centros educativos das zonas polas que percorre o Camiño, asociacións de defensa da natureza, etc.
 
3.- Desenvolver pezas didácticas sobre cultura e patrimonio forestal destinadas aos  peregrinos,  así  como,  información  sobre  as  especies  e  ecosistemas  que rodean ao Camiño de Santiago".

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-26T13:51:00Z 2018-04-26T13:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2632/
Arredor de 400 escolares coñecen o Parlamento de Galicia nunha xornada de portas abertas para infantil e primaria

 
• Trátase da segunda edición desta experiencia que complementa o programa de visitas guiada á sede do Lexislativo galego
 
• Santalices anima aos escolares galegos a coñecer o Parlamento e agradece a implicación do profesorado neste tipo de actividades

Santiago, 26 de abril de 2018.- O Parlamento de Galicia acolle esta mañá unha xornada infantil de portas abertas na que participan arredor de 400 escolares de Educación Infantil e Primaria escolarizados en centros das catro provincias galegas. O escolares foron recibidos polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
O presidente do Parlamento deu a benvida ás nenas e nenos e convidounos a participar nas actividades programadas para dar a coñecer as funcións e o traballo da Cámara. Santalices Vieira agradeceu tamén a implicación do profesorado para a realización deste tipo de actividades de divulgación.
 
Actividades
 
No Hemiciclo, recibiron explicacións sobre o funcionamento da institución, mentres que noutras dependencias participaron en actividades como quebracabezas ou a visualización de diferente material audiovisual. Os participantes na actividade tamén tiveron ocasión de coñecer unha edición facsimilar, a tamaño real, da Carta Xeométrica de Galicia, elaborada por Domingo Fontán na primeira metade do século XIX. A visita estivo animada polos Bolechas.
 
Os escolares coñeceron tamén o material didáctico e os xogos dispoñibles na web do Parlamento de Galicia para divulgar o papel do poder lexislativo galego entre as nenas e nenos de Infantil e Primaria (https://goo.gl/7MRoLi).
 
A de hoxe é a segunda xornada infantil de portas abertas que acolle o Parlamento de Galicia nesta Lexislatura. A actividade xurdiu para complementar e reforzar o programa de visitas guiadas ao Parlamento de Galicia.
 
Desde marzo deste ano tamén está en marcha o programa “Coñece as túas institucións”, impulsado polo Parlamento e pola Xunta para divulgar o papel das institucións autonómicas e explicar a separación de poderes a estudantado de centros públicos. “Coñece as túas institucións” está dirixido a alumnado de 5º e 6º e primaria e 1º e 2º de ESO. O número de solicitudes de participación neste programa sitúase xa en 115 a día de hoxe.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 
 
 
 
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-26T12:21:00Z 2018-04-26T18:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2631/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 25 de abril de 2018

 

4.1 22812 (10/PNP-001678)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do Plan estratéxico da conserva, horizonte 2020, así como o inicio, en colaboración co sector, da elaboración e redacción do Plan estratéxico do conxelado, co horizonte en 2025
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver o Plan Estratéxico da Conserva   Horizonte   2020,   que   recolle   as   liñas   principais   para   asegurar   a competitividade e viabilidade do noso sector cara ao futuro, así como a iniciar, da man do  sector, a  elaboración  e  redacción  do  Plan  estratéxico  do  Conxelado,  co  horizonte posto en 2025 e centrando os obxectivos da competitividade deste eido produtivo para determinar as oportunidades que se abren neste sector e fortalecer as liñas de traballo que permitan a expansión da produción e a obtención de maior valor engadido para os nosos produtos”

4.6 28162 (10/PNP-002023)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno central a modificación das bases das convocatorias dos organismos autónomos adscritos ao Sistema nacional de saúde para garantir a inclusión de cláusulas de non discriminación polo exercicio de dereitos laborais por razón de maternidade e a revisión de procedementos administrativos firmes e non firmes onde se puidera ter dado unha situación de discriminación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a  dirixirse ao Goberno central para:
 
1.- Modificar as bases das convocatorias dos organismos autónomos adscritos ao Sistema   Nacional   de   Saúde   para   garantir   que   se   inclúan   nas   bases   de contratación, dos concursos públicos e bolsas de investigación, cláusulas de non discriminación  polo  exercicio  dos  dereitos  laborais  recoñecidos  legalmente  por razón  de   maternidade,  de  igual  forma  que  se  fai  xa  actualmente  no  espazo Europeo.
 
2.- Iniciar procesos de revisión de procedementos administrativos firmes onde se producisen  esta  clase  de  discriminacións  para  revogar  de  oficio  as  situacións xurídicas individualizadas nas que xa se teña vulnerado, coma no caso de María de la Fuente, o dereito á igualdade polo simple exercicio dos dereitos laborais no período de valoración curricular.
 
3-.  Recoñecer,  en  procedementos  administrativos  ou  xudiciais  non  firmes,  a situación de discriminación producida e recoñecer as pretensións de tratamento”.
 
4.7 28519 (10/PNP-002062)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha, en coordinación coas comunidades autónomas e os concellos, da  tarxeta social universal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para:
1.- Demandar a inmediata posta en marcha da tarxeta social de carácter universal, en coordinación coas Comunidades Autónomas e os concellos no marco das súas competencias, a fin de que os cidadáns e cidadás poidan beneficiarse á maior brevidade das vantaxes inherentes á mesma.
 
2.- A tarxeta social configurarase como instrumento técnico básico de transparencia e coordinación, que permitirá recoller o conxunto da información relevante, co obxectivo de facilitar e axilizar as xestións necesarias”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-25T17:43:00Z 2018-04-25T17:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2630/
O Parlamento e ASPANAEX colaborarán na inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual

 

Santiago, 23 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e a presidenta da Asociación a favor das Persoas con Discapacidade Intelectual da Provincia de Pontevedra (ASPANAEX), María Teresa Galisteo de la Fuente, asinaron esta mañá un convenio de colaboración para a realización de actividades de asesoramento e apoio á inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual na Administración do Parlamento de Galicia.
 
O acordo enmárcase na aposta do Parlamento por contar coas achegas das principais entidades e organizacións que traballan no ámbito da discapacidade en Galicia para avanzar en materia de integración laboral.
 
Na actualidade está aberto o proceso de selección para cubrir unha praza de uxier do Parlamento de Galicia reservada para persoas que acrediten algunha discapacidade intelectual. Ademais, unha das oito bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia, no actual exercicio de 2018, está reservada para persoas con discapacidade intelectual.

 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-23T10:36:00Z 2018-04-23T10:37:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2629/
Santalices: “Galicia está en débeda con Otero Pedrayo e con toda a súa xeración”

 
• O presidente do Parlamento inaugurou en Fonseca o simposio “Os anos máis felices: Otero en Compostela”, organizado pola Fundación Otero Pedrayo

Santiago, 20 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, considera que “Galicia está en débeda con Otero Pedrayo e con toda a súa xeración”. Ao seu xuízo, “eles son os auténticos pais fundadores da Autonomía de Galicia e case todos pagaron un altísimo prezo  por ese servizo: coa súa vida, coa cadea, co desterro, co exilio ou, como no caso de Don Ramón, sendo afastado da docencia, castigado sen emprego e soldo, entre 1937 e 1948”.
 
Santalices efectuou esta reflexións no acto inaugural do simposio “Os anos máis felices: Otero en Compostela,  organizado pola Fundación Otero Pedrayo no marco do denominado “Abril Oteriano”. O acto celebrouse no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, en Santiago.
 
A xuízo do titular da Cámara galega, Otero Pedrayo foi “un modelo a seguir”, na medida en que o caracterizaban cualidades como o seu “profundo compromiso galeguista, a súa inquebrantable honestidade e coherencia persoal e política, as súas fortes conviccións éticas e a súa infatigable curiosidade intelectual”.
 
Logo de referirse aos anos de docencia de Otero Pedrayo na Universidade de Santiago e os cambios rexistrados desde entón, o presidente do Parlamento recordou que, ao longo das últimas décadas, “Galicia dotouse das súas propias institucións de autogoberno e, canda este proceso, avanzamos tamén en autoestima e en autocoñecemento. Sen intención algunha de caer na autocompracencia, é de xustiza recoñecer que a lingua e a cultura de Galicia están hoxe normalizadas grazas, en parte, ao traballo dos nosos devanceiros, e grazas tamén ao autogoberno que entre todos fomos edificando”. Agregou Santalices que “canda a lingua e a cultura avanzan tamén a ciencia e a economía; avanza, en suma, a sociedade galega no seu conxunto”.
 
O acto inaugural contou tamén coa participación, entre outros, do reitor da Universidade de Santiago, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o presidente da Fundación Otero Pedrayo, e os presidentes do Consello da Cultura Galega e da Real Academia Galega.
 
Logo do acto inaugural, o presidente do Parlamento presentou a Ramón Villares Paz que, nese mesmo simposio, pronunciou unha conferencia titulada “De Trasalba a Compostela”.
 
Paralelismos entre Otero Pedrayo e Villares Paz
 
Logo de compartir cos asistentes o extenso perfil académico e intelectual do profesor Villares Paz, Santalices subliñou o “paralelismo” entre a produción bibliográfica de Ramón Villares e as preocupacións, vivencias e traballo de Otero Pedrayo. Cuestións como a xeografía, o agro, o ocaso da fidalguía ou os retos da cultura galega  son “asuntos presentes na obra e no pensamento destes dous eruditos galegos”, en palabras de Santalices, que destacou tamén a “paixón compartida pola lusofonía” de Otero Pedrayo e Villares Paz.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 
 
 
 
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-20T18:06:00Z 2018-04-20T20:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2628/
Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 20 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28951 (10/PNC-002289)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das agrupacións de defensa contra os incendios forestais, reflectidas na normativa vixente na materia. (Procedemento de urxencia)
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 6 votos a favor, 0 votos en contra e 4 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver a figura das agrupacións de defensa contra os incendios contempladas na normativa de incendios forestais."

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28611 (10/PNC-002257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos rurais e vivendas habitadas
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda presentada polo G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 29734, e resulta aprobada pola unanimidade dos 10 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Impulsar un plan de actuación en faixas secundarias de xestión da biomasa cunha participación maioritaria na financiación desas actuacións pola Xunta de Galicia.
 
2.- Priorizar no plan de actuación o apoio financeiro para delimitar as faixas secundarias así como para que os propietarios realicen a limpeza dos montes sen que o seu coste exceda do que se estima un prezo xusto.
 
3.- Aplicar gradualmente o plan de actuación priorizando as actuacións nas parroquias de alta actividade incendiaria.
 
4.- Coordinarse coa FEGAMP e as deputacións para que a implantación do plan de actuación poida realizarse antes de que comece o período de máximo risco."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 28598 (10/PNC-002256)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza guatemalteca e das medidas previstas para a súa erradicación no concello de Muxía e na Costa da Morte, así como das medidas adoptadas, dos seus efectos e das axudas concedidas a particulares e produtores
BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 10 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Informar sobre o avance da couza guatemalteca e as medidas que se van tomar a fin de erradicala no Concello de Muxía e a Costa da Morte.
 
2.- Informar sobre as medidas establecidas ata o de agora e os seus efectos, recollidos na resolución do 8 de marzo de 2017 que recolle as zonas infestadas e as zonas tampón, e implementa as medidas para a erradicación e control do organismo de corentena.
 
3.- Informar sobre as axudas concedidas a particulares e produtores."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-20T13:56:00Z 2018-04-20T13:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2627/
Santalices reivindica o xornalismo de calidade como “único antídoto capaz de contrarrestar os efectos nocivos da desinformación”

 
• O presidente do Parlamento de Galicia inaugurou en Pontevedra o XVIII Curso Complementario de Comunicación e Protocolo
 
• Recorda que deputados e deputadas “foron elixidos nas urnas para exercer unha alta responsabilidade, non para que dediquen o seu tempo a tuitear desde o escano, porque iso poden facelo noutro momento”
 
• Considera que “política e comunicación son dúas realidades indisociables” e apunta a necesidade de apostar pola bidireccionalidade, porque “o vello esquema da cidadanía como espectadora da vida pública pasou á historia”

Santiago, 18 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia asegurou esta mañá que “malia as dificultades ás que se enfrontan os medios de comunicación, existe un consenso xeneralizado que apunta ao xornalismo de calidade como único antídoto capaz de contrarrestar os afectos nocivos da desinformación que campa ás súas anchas por Internet”.
 
Santalices Vieira pronunciou esta mañá a conferencia inaugural do XVIII Curso Complementario de Comunicación e Protocolo e das VII Xornadas de Comunicación Institucional e Imaxe Pública que se celebran na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra.
 
Reivindicou o presidente da Cámara galega o “papel transcendental  dos xornalistas e dos medios de comunicación nas democracias avanzadas como a nosa”.
 
Na mesma liña, o titular do Lexislativo galego recordou que o Regulamento da Cámara outorga un papel “determinante” aos xornalistas acreditados, ata o punto de que nin deputados nin público poden tomar fotografías das sesións.
 
Respectar as normas
 
Por iso, Santalices apuntou que “se queremos e aspiramos a dignificar o labor dos parlamentarios, coido que é bo respectar as normas. Que os xornalistas fagan o seu traballo e os deputados e deputadas exerzan o seu labor. Foron elixidos nas urnas para exercer unha alta responsabilidade, a de representar ás galegas e galegos no poder lexislativo, non para que dediquen o seu tempo a tuitear desde o escano, porque iso poden facelo noutro momento”.
 
O conferenciante admitiu ter a “impresión persoal” de que en ocasións, desde a tribuna de oradores do Hemiciclo “se coida tanto ou máis a imaxe, a posta en escena na procura dunha foto, dun plano pensando na televisión ou nos vídeos de Internet, que a oratoria e a calidade do discurso”.
 
Política e comunicación, realidades indisociables
 
Con todo, Santalices insistiu en que “política e comunicación son dúas realidades indisociables, máis nos nosos días”, e apostou pola “comunicación no sentido máis amplo, contando cos novos medios e coas novas demandas sociais”. Apostou por unha relación bidireccional, porque “aquel vello esquema no que a cidadanía contemplaba a vida pública como espectadora pasou á historia”.  “Quen non vexa esta realidade ou se negue a aceptala ten ou terá serios problemas”, aseverou.
 
Recordou Santalices Viera que para avanzar nesa dirección, se aprobou en 2015 a Lei de iniciativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, que contempla diferentes posibilidades para que galegas e galegos teñan un papel proactivo no Lexislativo autonómico.
 
Entre as cualidades, que  ao seu xuízo, deben reunir deputadas e deputados, o presidente do Parlamento enumerou as seguintes: saber comunicar, capacidade para conectar coa xente, entender os problemas e procurar solucións; dispoñibilidade (“un deputado non é un empregado que traballa de oito a catro”); coherencia, honestidade, credibilidade, proactividade; visión de futuro e capacidade de anticipación.
 
“Mudaron as formas, pero a esencia permanece. A política feita polas persoas e para as persoas, dentro dun marco normativo aceptado e respectado por todos. Nada hai inamovible, nin sequera as leis. Pero principios como a orde, a cortesía e o respecto, esencias do protocolo aos que moitos de vostedes se dedican, deberán prevalecer sempre que aspiremos a seguir vivindo en democracia, ao amparo da lei e do Estado de Dereito”, afirmou o presidente da Cámara galega.
 
Santalices concluíu o seu relatorio convidando aos participantes a analizar se o protocolo actual contempla para deputadas e deputados un tratamento acorde coa representación democrática e institucional que as urnas lles outorgan.
 
Durante a súa intervención Santalices Vieira compartiu tamén datos referidos á historia do Parlamento e aos cambios rexistrados ao longo dos 36 anos transcorridos desde a sesión constitutiva da Cámara, que tivo lugar o 19 de decembro e 1981 no Pazo de Xelmírez, cedido polo Arcebispado de Santiago de Compostela.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-18T10:53:00Z 2018-04-18T11:04:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2626/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 24 de abril de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 24 de abril de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 17 de abril de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos

1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados, do  G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico para o impulso da electricidade como un ben público e de garantía no seu acceso (doc. núm. 26808, 10/PPLC-000009)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para a súa remisión ao Congreso, do  G.P. de En Marea, de modificación do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (doc. núm. 27973, 10/PPLC-000010)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 279, do 20.03.2018

Punto 2. Comparecencias

 
2.1 29477 (10/CPP-000055)
 Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, a petición propia, para informar sobre as directrices enerxéticas de Galicia
2.2 29445 (10/CPP-000054)
 Da Sra. conselleira do Medio Rural, por petición propia, para informar do futuro da Política Agraria Común (PAC) en Galicia

Punto 3. Mocións

3.1 29390 (10/MOC-000082)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación de atención sanitaria no Sergas na área de xestión sanitaria da Coruña. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28365, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)
 
3.2 29398 (10/MOC-000083)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa perda de poder adquisitivo das pensións. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27661, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)
 
3.3 29421 (10/MOC-000084)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias existentes nos servizos de urxencias dos centros hospitalarios do Sergas. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28372, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)

Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 22812 (10/PNP-001678)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
 Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do Plan estratéxico da conserva, horizonte 2020, así como o inicio, en colaboración co sector, da elaboración e redacción do Plan estratéxico do conxelado, co horizonte en 2025
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
4.2 24309 (10/PNP-001759)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba das tarifas das peaxes da AP-9 prevista para o ano 2018 con motivo das obras de ampliación da autoestrada na ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
4.3 26168 (10/PNP-001846)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións necesarias para acadar, antes do remate de 2018, a gratuidade do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da comunidade autónoma para as persoas mozas, en condicións semellantes, cando menos, ás da Tarxeta Xente Nova
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
4.4 27429 (10/PNP-001959)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia, antes do remate do primeiro período de sesións de 2018, dun informe respecto da aplicación, durante o curso 2016-2017, do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia, así como das modificacións necesarias para a consecución dos seus obxectivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018
 
4.5 28139 (10/PNP-002021)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para incrementar a contía do "Fondo extraordinario, perceptores subsidios e pensións non contributivas" e solicitar do Goberno central o incremento das pensións non contributivas ata a contía equivalente ao salario mínimo interprofesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
4.6 28162 (10/PNP-002023)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno central a modificación das bases das convocatorias dos organismos autónomos adscritos ao Sistema nacional de saúde para garantir a inclusión de cláusulas de non discriminación polo exercicio de dereitos laborais por razón de maternidade e a revisión de procedementos administrativos firmes e non firmes onde se puidera ter dado unha situación de discriminación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
4.7 28519 (10/PNP-002062)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha, en coordinación coas comunidades autónomas e os concellos, da  tarxeta social universal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 287, do 04.04.2018

4.8 28925 (10/PNP-002096)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Sobre a solicitude polo Goberno galego da mediación e arbitraxe do Consello Galego de Relacións Laborais na negociación entre a Xunta de Galicia e o comité de folga do persoal da Administración de xustiza
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

Punto 5. Interpelacións

5.1 27754 (10/INT-000896)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto medioambiental das verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
5.2 28232 (10/INT-000910)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego sobre a mellora do emprego público e das condicións de traballo no sector público autonómico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
5.3 28849 (10/INT-000933)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención do abandono escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1 29467 (10/POPX-000085)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o cambio da política forestal e rural do Goberno galego
 
6.2 29468 (10/POPX-000086)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación das políticas da Xunta de Galicia en relación cos estudos universitarios de posgrao
 
6.3 29469 (10/POPX-000087)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o nivel de utilización da totalidade dos recursos dispoñibles para solucionar o problema do desemprego que padece Galicia

Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 22806 (10/POP-002753)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre o balance do Goberno galego respecto dos resultados do fomento da xestión compartida dos centros de información á muller en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
7.2 27713 (10/POP-003279)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia desde o 8 de marzo de 2018 para reducir a discriminación económico-laboral das mulleres galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
7.3 28667 (10/POP-003373)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para garantir no futuro a seguridade das persoas que visiten a praia das Catedrais, no concello de Ribadeo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.4 27837 (10/POP-003288)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da primeira fase do Plan de transporte público de Galicia posta en marcha o 8 de agosto de 2017
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
7.5 27099 (10/POP-003222)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún informe en relación coas consecuencias da implantación de grandes superficies comerciais para o comercio local, o emprego e os pequenos propietarios de locais comerciais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018

7.6 29466 (10/PUP-000158)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do posible nomeamento da actual subdirectora xeral de Farmacia como alto cargo do Ministerio de Sanidade

7.7 26308 (10/POP-003133)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018

7.8 27591 (10/POP-003270)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 10 máis
 Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto para a construción do Gran Hospital de Montecelo, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018

7.9 28493 (10/POP-003352)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
 Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 

7.10 28662 (10/POP-003372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento polos helicópteros Pesca I e Pesca II das condicións técnicas necesarias para a prestación na actualidade do servizo de salvamento marítimo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente


 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-17T14:07:00Z 2018-04-17T14:08:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2625/
Santalices convida aos seus homólogos a articular unha estratexia conxunta para impulsar a participación dos parlamentos autonómicos en Europa

 
• O titular do Parlamento de Galicia participou en Valladolid nunha reunión da Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA)
 
• Plantexa reforzar a capacidade de presión dos parlamentos autonómicos en Europa en materias de interese xeral como financiamento ou demografía

Santiago, 14 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, plantexou hoxe, nunha reunión da Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) a necesidade de articular unha estratexia conxunta encamiñada a reforzar a participación destas Cámaras en Europa co obxectivo de “fortalecer a presenza, as mensaxes e os intereses” conxuntos nas institucións comunitarias.
 
Para Santalices, “o modelo alemán é un bo exemplo”, na medida en que os parlamentos dos diferentes estados rexionais actúan “sempre coordinados na defensa dos seus intereses”, porque “en Europa, ir por libre non serve para nada”.
 
Santalices plantexou esta demanda aos seus homólogos dos diferentes parlamentos autonómicos españois que esta mañá se reuniron na sede das Cortes de Castela e León, en Valladolid.
 
Demografía e financiamento
 
A xuízo do presidente do Parlamento de Galicia, as Cámaras autonómicas poderían trasladar a Europa propostas e posicionamentos en áreas de interese común, como a crise demográfica ou os futuros obxectivos de financiamento a partir do ano 2020.

Tarxeta sanitaria europea
 
Como propostas específicas do Parlamento de Galicia, Santalices Vieira avanzou que lle gustaría trasladar ao ámbito comunitario ideas como a implantación da tarxeta sanitaria europea para compartir a información clínica dos pacientes, entre outros.
 
Esta intervención do presidente do Parlamento produciuse nun dos puntos da Orde do día da COPREPA 2018, dedicado a analizar o papel dos parlamentos autonómicos no contexto do Libro Branco sobre o futuro de Europa. 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-14T13:27:00Z 2018-04-16T18:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2622/
A Mesa do Parlamento reitera que a destrución da imaxe do xefe do Estado nunha sesión da Cámara é unha conduta impropia dun membro da Cámara

 
• A Mesa e Xunta de Portavoces analizaron o informe dos Servizos Xurídicos que conclúe que, unha vez rematado o debate, nin a Presidencia nin a Mesa teñen competencias sancionadoras
 
• A Mesa da Cámara reprenderá ao deputado por escrito 
 
Santiago, 13 de abril de 2018.- A Mesa e a Xunta de Portavoces do Parlamento de Galicia analizaron hoxe  o informe elaborado polos Servizos Xurídicos da Cámara en relación cos feitos rexistrados no Pleno o pasado 11 de abril.
Este informe conclúe que, unha vez rematado o debate, o presidente e a Mesa da Cámara carecen de competencias sancionadoras (económicas ou de dereitos parlamentarios) para impoñer ao deputado.
 
A Mesa do Parlamento acordou dirixirse ao deputado para recordarlle que os feitos ocorridos na sesión plenaria do 11 de abril de 2018 supoñen un claro incumprimento dos deberes das deputadas e deputados previstos no artigo 13 do Regulamento do Parlamento de Galicia, ao tempo que lle lembra que o artigo 105.1º sanciona as condutas contrarias ao decoro da Cámara e dos seus membros, das institucións do Estado ou de Galicia, ou de calquera outra persoa ou entidade.
 
A Mesa reitera que a destrución da imaxe fotográfica do xefe do Estado nunha sesión da Cámara é unha conduta digna de reproche en sede parlamentaria e impropia dun membro desta Cámara.
 
Preservar a tribuna como espazo institucional
 
O presidente do Parlamento aproveitou a reunión da Xunta de Portavoces para comunicar aos representantes dos diferentes grupos parlamentarios o seu compromiso de reforzar a observancia do Regulamento co obxectivo de que se respecte o decoro da Cámara, dos seus membros e das institucións, e tamén para preservar a tribuna de oradores como espazo institucional.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 
 
 
 
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-13T14:50:00Z 2018-04-13T14:53:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2621/
Acordos da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 13 de abril de 2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 13 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 23024 (10/PNC-001842)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa dos intereses galegos no marco europeo da pesca e a incidencia neles da normativa de eliminación de descartes, de medidas técnicas e de control
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha política de actuación na defensa da pesca no marco europeo diante dos retos específicos que se abren para o noso sector marítimo pesqueiro neste ámbito e que nos leve a seguir pormenorizadamente os trílogos no marco europeo para tratar de evitar que as normas de eliminación de descartes e de medidas técnicas e da de control se afasten das nosas demandas”.
 
Aprobación con modificacións
 
- 9835 (10/PNC-001022)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar a substitución dos helicópteros "Sikorsky S-76 C+," coñecidos como "Pesca I" e "Pesca II", polos "Dauphin 365" que pertencían á Xunta de Galicia no ano 2005
BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:

Alíneas 1 e 2: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

Alínea 3: resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, con respecto das aeronaves que se están empregando para o servizo de salvamento, descartadas polo propio Goberno no ano 2012:
 
1º) Realice de xeito inmediato as xestións necesarias para reclamarlleá empresa concesionaria do servizo de salvamento marítimo a prestación do servizo con aeronaves que non fosen retiradas con anterioridade e se adapten ás costas galegas.

2º) Esixa á empresa concesionaria o cumprimento das condicións técnicas necesarias para o desenvolvemento do salvamento marítimo."
 
- 26991 (10/PNC-002080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe levar a cabo para evitar a prohibición do mergullo en apnea para a extracción do longueirón
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas:

Alínea 1: resulta resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Alínea 2: resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a presentar alegacións ao "proxecto de Real Decreto polo que se determinan as condicións de seguridade das actividades de mergullo en augas marítimas españolas" do 1 de febrero, do ministerio de Fomento, de xeito que se preserve o dereito á extracción do longueirón en apnea, e a que non se lles afogue intentando aplicarlles aos recolectores os mesmos estándares de seguridade que ao mergullo profesional".
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 19645 (10/PNC-001599)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha plataforma online para a venda de peixe e marisco das lonxas galegas
BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á creación dunha Plataforma de venda online, onde as lonxas galegas poidan subir os lotes de productos que se poxan diariamente, de forma que o comprador poida puxar en tempo real, que recolla todas as garantías legais e administrativas actualmente existentes nos sistemas de poxa directa que se efectúan nas lonxas, para que voluntariamente poidan adscribirse á mesma."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-13T14:27:00Z 2018-04-13T14:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2620/
Acordos da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 12 de abril de 2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 12 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28312 (10/PNC-002223)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e oito deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención e tratamento integral da violencia de xénero
BOPG nº 284, do 27.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1. Crear un grupo de traballo dentro do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, sobre a prevención, sensibilización, detección e información sobre as violencias sexuais.
— Que deste grupo de traballo formen parte todas as administracións, colectivos e asociacións especializadas.
— Que se elabore un protocolo de acoso sexual para difundir e pór en marcha nas empresas galegas.
— Que se difunda e dea a coñecer o servizo xa existente na páxina web da Xunta de Galicia, dentro do mapa de recursos, concretamente o referido á Área de violencia de xénero: https://www.xunta.gal/servizos-no-mapa.
 
2. Seguir ofrecendo atención especializada ás vítimas de violencia de xénero, entre as que se inclúen as vítimas de violencias sexuais, de acordo co disposto na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 
3. Elaborar una macroenquisa galega sobre a incidencia da violencia de xénero ao longo do ciclo da vida das persoas.
 
4. Levar adiante un programa específico para o persoal da Administración pública en materia de prevención do acoso sexual.
 
5. Incluír a información referida ás violencias sexuais dentro do Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que se presenta no Parlamento de Galicia.
 
6. Incrementar no vindeiro exercicio orzamentario o orzamento consignado para a igualdade de xénero, así como a prevención e intervención no ámbito da loita contra a violencia de xénero.»
 
Aprobación con modificacións
 
- 23389 (10/PNC-001862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos casos de persoas doentes que padecen enfermidades raras incapacitantes e que non están incluídas no sistema de prestacións previsto no Real decreto 1148/2011, así como o incremento pola Xunta de Galicia da partida orzamentaria destinada á investigación sanitaria
BOPG nº 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación por puntos, co resultado que se reflicte a seguir:
 
Punto A)1: rexeitado por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 1 abstención.

Punto A)2: aprobado por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstención.

Punto B): rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España que revise e actualice o catálogo de enfermidades recollidas no Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, de prestación económica por coidado de menores afectados por cáncer ou outra enfermidade grave.»
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 23644 (10/PNC-001873)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para previr e combater a ludopatía entre a mocidade
BOPG nº 251, do 01.02.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. de En Marea, doc. núm. 29212, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a previr e combater a ludopatía entre a mocidade poñendo en marcha, entre outras, as seguintes medidas:
 
1. Habilitar mecanismos de control no risco de máquinas comecartos, con toda a urxencia posible, ao ser o risco de adicción máis estendido.
 
2. Establecer unha regulación clara, concisa e estrita sobre os distintos programas de incitación á práctica das diversas modalidades de xogo en liña, incidindo fundamentalmente na regulación da publicidade.
 
3. Realizar campañas de sensibilización e prevención da ludopatía, dotadas orzamentariamente, con proxectos dirixidos a menores e que incorporen a perspectiva de xénero.
 
4. Expor na Comisión de Xogo de Galicia (creada a través da Lei 14/85, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas de Galicia, como órgano de estudo, coordinación e asesoramento das actividades relacionadas coa práctica de xogos e apostas en Galicia) o desenvolvemento de defensa dos sectores máis vulnerables, especialmente os e as menores, aplicando o principio de responsabilidade da Administración para que se establezan mecanismos de regulación de obrigado cumprimento, priorizando os intereses da sociedade en xeral e non só os intereses dos axentes económicos.
 
5. Valorar a posibilidade de:
a) Realizar un estudo sobre a incidencia das condutas de risco relacionadas co xogo na poboación galega, distinguindo idade e sexo, e os servizos de rehabilitación existentes no territorio.

b) Organizar cursos de formación para profesorado, pediatras e profesionais da Atención Primaria en relación á detección de condutas adictivas e a actuación profesional a seguir.»

- 27080 (10/PNC-002089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás persoas con dano cerebral adquirido
BOPG nº 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación por puntos co resultado que se reflicte a seguir:

Puntos 1 e 2 (votación conxunta): rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Punto 3: aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en marcha unha estratexia galega de atención ás persoas con dano cerebral adquirido, para que conten de maneira integral con atención sanitaria, psicolóxica, de reinserción social e laboral, e que permita poñer en marcha estas medidas de forma coordinada entre todas as Administracións implicadas na atención ao colectivo. De xeito inmediato, procederase a garantir a atención en tempo e forma, sen listas de espera, para evitar secuelas derivadas das demoras na rehabilitación.»

- 27851 (10/PNC-002160)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, da construción dunha residencia pública para persoas maiores asistidas no concello da Estrada
BOPG nº 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación a transacción coa autoemenda do G. P. de En Marea, doc. núm. 29229, e as emendas dos GG. PP. Popular de Galicia, doc. núm. 29257, e do Bloque Nacionalista Galego, doc. núm. 29263, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
— Estudar, antes de final do ano 2018, as necesidades presentes e futuras de prazas públicas en residencias de maiores no concello da Estrada e na comarca de Tabeirós-Terra de Montes, para acoller unha nova residencia na mellor localización posible, estudando as posibilidades de edificios públicos existentes, e remitir ao Concello da Estrada o resultado do dito informe.
 
— Iniciar, antes de 2020, co compromiso da Xunta de Galicia, a dotación de prazas públicas suficientes en residencias de maiores para acoller a demanda presente e futura na Estrada e na comarca de Tabeirós-Terra de Montes, comprometéndose coa petición unánime do Concello da Estrada da necesidade dunha residencia pública no municipio.»
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-12T18:00:00Z 2018-04-13T10:29:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2617/
O presidente do Parlamento trasladará á Mesa e á Xunta de Portavoces os feitos rexistrados esta mañá no Pleno

 
 
Santiago, 11 de abril de 2018.-  O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, tras consultar aos Servizos Xurídicos da Cámara, trasladará á Mesa e á Xunta de Portavoces do Parlamento os feitos protagonizados esta mañá polo deputado do BNG Luis Bará.
 
En todo caso, o Parlamento de Galicia recorda que os deputados e deputadas están obrigados a respectar a orde, a cortesía e a disciplina parlamentarias (artigo 13 RPG), obriga compatible coa liberdade de discurso dos membros da Cámara; que o artigo 105.1 contempla a chamada á orde cando na Cámara se vertan conceptos ofensivos ao decoro desta, dos seus membros, das institucións do Estado ou de Galicia ou de calquera outra persoa ou entidade; e que, por todo iso, a destrución da imaxe fotográfica do xefe do Estado é unha conduta digna de reproche en sede parlamentaria e impropia dun membro desta Cámara.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-11T20:15:00Z 2018-04-11T20:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2616/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de abril de 2018

4.1 8161 (10/PNP-000757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o incremento por parte do Goberno galego do número de postos de traballo dos equipos de valoración da discapacidade en Galicia co fin de eliminar as listas de espera
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 03.05.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a incrementar o número de postos de traballo  dos equipos de valoración da discapacidade da nosa Comunidade Autónoma, co obxectivo de eliminar a lista de espera antes de finais de novembro de 2018, tanto nas solicitudes como nas revisións das valoracións de discapacidade”.
 
4.3 26713 (10/PNP-001893)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas que fortalezan o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, así como a elaboración dun programa de colaboracións cos centros de estudos xacobeos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a establecer unha serie de medidas e accións que fortalezan o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago así como elaborar un programa de colaboracións cos Centros de Estudos Xacobeos”.
 
4.5 27382 (10/PNP-001952)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 11 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego das reformas legais oportunas para que a Xunta de Galicia poida defender os dereitos das vítimas e exercer a acción penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por razón da situación familiar consecuencia da maternidade da muller
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
• Promover as reformas legais oportunas para que a Xunta poda defender os dereitos das vítimas e exercer a acción penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por razón da situación familiar consecuencia da maternidade da muller.
 
• Que se dirixa ao Goberno de España para proceder ao recoñecemento do mobbing maternal.
 
• Garantir e asegurar a defensa dos dereitos das vítimas, procurando a asistencia integral con asesoramento psicolóxico e o acompañamento nos xulgados ata a finalización do procedemento, así como o asesoramento laboral, penal e procesual das vítimas da violencia contra a muller poñendo todos os medios económicos e humanos a disposición das mulleres e as súas crianzas e axudando a paliar ata erradicar a violencia contra as mulleres”.

4.9 28329 (10/PNP-002041)
Grupos Parlamentarios Popular de Galicia,  de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Manifesto para a flexibilización da obriga de desembarque das capturas realizadas pola frota da Unión Europea, elaborado pola Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia manifesta o seu apoio ao MANIFESTO PARA A FLEXIBILIZACIÓN DA OBRIGA DE DESEMBARQUE DAS CAPTURAS REALIZADAS POLA FLOTA DA UE, elaborado pola Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS)”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-11T14:22:00Z 2018-04-11T14:25:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2615/
O Parlamento súmase á celebración do Día do Pobo Xitano e fai un chamamento a prol da integración

 
• Santalices reitera que “a mellor ferramenta para acadar a plena integración en todos os ámbitos pasa pola educación e pola formación” e pide a colaboración das familias xitanas para evitar o abandono e o fracaso escolar

Santiago, 9 de abril de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta tarde un acto institucional enmarcado na conmemoración do Día Internacional do Pobo Xitano, que se celebra o 8 de abril de cada ano para facer visible a realidade e os problemas da que é considerada a maior minoría étnica de Europa.
 
O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu a unha delegación da Fundación Secretariado Xitano. No transcurso do encontro proxectouse o vídeo Partir de Cero, unha iniciativa encamiñada a poñer de manifesto a discriminación e o rexeitamento que padecen xitanas e xitanos.
 
O presidente do Lexislativo galego expresou, facéndose eco do sentir dos 75 deputados e deputadas da Cámara, o “desexo da plena integración e do benestar do pobo xitano”.
 
Santalices Vieira felicitou á Fundación Secretariado Xitano polo traballo que está a desenvolver no ámbito da integración e amosouse convencido de que, malia os obstáculos aos que se enfrontan estas persoas, “non todas as portas están pechadas”, como se conclúe logo de ver o vídeo proxectado no acto.
 
Educación
 
Subliñou o titular do Lexislativo galego que “a mellor ferramenta para acadar a plena integración en todos os ámbitos pasa pola educación e pola formación”.
Por iso, Santalices instou ás familias xitanas a esforzarse por fidelizar e mellorar o rendemento académico dos máis novos porque “nin o abandono nin o fracaso escolar admiten desculpas”.
 
O presidente da Cámara animou tamén aos integrantes da comunidade xitana a enviar as súas propostas ao Parlamento. “Serán para nós un estímulo”, dixo.
 
O acto contou tamén coa intervención da directora territorial da Fundación Secretariado Xitano-Galicia, Eva Vera Ledo; e do director xeral de Inclusión da Consellería de Política Social da Xunta, Arturo Parrado Puente. Asistiron representantes dos grupos parlamentarios e do Valedor do Pobo.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-09T18:31:00Z 2018-04-10T09:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2613/
Santalices considera que “unha inmensa maioría social se identifica” co recoñecemento do Parlamento a Cáritas, Aldeas Infantiles e COGAMI

 
• A Cámara galega acolleu o acto de entrega das Medallas do Parlamento de Galicia de 2018, con “marcado acento social”
 
• “Avanzamos pola senda da recuperación, pero esta non será completa nin debemos darnos por satisfeitos mentres os efectos positivos  non se estendan a cantos o precisan”
 
• O presidente  do Parlamento recorda a “obriga de exemplaridade” que teñen deputadas e deputados e pide “respecto escrupuloso ao marco normativo e institucional” e tamén para a separación de poderes e as decisións xudiciais

Santiago, 6 de abril de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá o acto de entrega das Medallas da Cámara que, nesta ocasión presentan un “marcado acento social” ao recoñecer o traballo das Cáritas Diocesanas de Galicia, Aldeas Infantiles SOS Galicia e a Confederación Galega de  Persoas con Discapacidade (COGAMI).
 
O titular do Lexislativo galego, Miguel Ángel Santalices Vieira, recordou que a institución que preside  se esforza para  ser e actuar como o “espello no que se sentan fielmente reflectidos cada galega e cada galego” e considerou que a concesión destas Medallas “nos permite avanzar nese obxectivo, na medida en que unha inmensa maioría social se identifica co recoñecemento institucional que hoxe tributamos”.
 
Con todo, Santalices explicou que canda as tres entidades concretas galardoadas hoxe, “queremos recoñecer a todas as organizacións que, case sempre caladamente, ofrecen apoio e confortan a quen máis o precisa”.
 
O acto celebrouse no Salón dos Reis do Parlamento de Galicia e contou coa asistencia de numerosas personalidades. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo pronunciou o discurso de clausura.
 
Aldeas Infantiles SOS Galicia
 
Centrándose no labor das entidades galardoadas, o presidente do Parlamento lembrou que aínda que a asistencia á infancia vulnerable está plenamente normalizada na actualidade, “non sempre foi así”. “Desde os seus inicios –afirmou-, Aldeas Infantiles ofreceu un modelo de acollemento e atención avanzado, inspirado no agarimo, a protección e o apoio ao que todo neno ou nena ten dereito e do que xamais debería verse privado”.
 
A xuízo de  Santalices, Aldeas Infantiles “supuxo un radical cambio de paradigma, deixando atrás o modelo dos vellos hospicios e apostando sen complexos pola tenrura e os estímulos positivos”.
 
Cáritas
 
Logo de referirse á intensa crise económica que “agrediu con dureza a persoas e familias”, o  presidente do Parlamento sinalou que “por fortuna, organizacións como Cáritas –pero Cáritas moi especialmente- chegaron e chegan alí onde os poderes públicos non alcanzan”. Por iso, agregou que “nunca agradeceremos abondo o esforzo de todo o equipo de Cáritas” e sinalou que, “con razón, Cáritas ten acadado o recoñecemento unánime da sociedade española e galega, agradecemento que o Parlamento de Galicia quere expresar a través desta Medalla”.
 
Santalices Vieira afirmou que aínda que “avanzamos pola senda da recuperación”, esta “non será completa nin debemos darnos por satisfeitos mentres os efectos positivos non se estendan a cantos o precisan, incluíndo colectivos e persoas que viven na marxinación ou na exclusión, como algunhas das que centran os desvelos das entidades hoxe recoñecidas”.
 
COGAMI
 
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) resultou tamén distinguida no acto de hoxe xa que, en palabras do presidente da Cámara, “o acento social destas medallas non sería  tal sen ter en conta as entidades que operan no ámbito da discapacidade, unha realidade que a ninguén pode deixar indiferente”.
 
De COGAMI, Santalices destacou que, malia a súa relativamente curta historia, esta organización “ten demostrado con feitos o enorme potencial das persoas con discapacidade, persoas coma nós, mais con capacidades diferentes” e fixo un chamamento ao conxunto da sociedade para apoiar a inserción laboral deste colectivo.
 
“Do mesmo xeito que este Parlamento está dando pequenos pasos –acordes coas súas modestas posibilidades- para integrar as persoas con discapacidade, estou convencido de que a maioría das empresas e institucións poden facer o mesmo. Todos estamos obrigados a facer máis”, dixo o presidente da Cámara.
 
Obrigas de deputadas e deputados
 
O presidente do Parlamento aproveitou a súa intervención para referirse  ás  obrigas de deputados e deputadas na súa condición de “lexítimos representantes” do pobo galego.
Recordou Santalices a “obriga de exemplaridade no noso actuar cotiá, no ámbito público e tamén no privado. A ética sempre por riba da política”.
 
“Obriga de procurarmos o entendemento, malia que ás veces partamos de posicións antagónicas”, subliñou o titular do Lexislativo galego antes de apuntar a necesidade de “respectar ao adversario político”, ao que “xamais” debe considerarse inimigo.
 
Apuntou tamén Santalices a obriga que deputadas e deputados teñen de profesar un “respecto escrupuloso ao marco normativo e institucional que entre todos fomos construíndo desde o diálogo ao longo destas catro décadas de democracia parlamentaria en España e en Galicia”.
 
“Obriga de respectarmos a separación de poderes, esencial para salvagardar a democracia; e obriga tamén de acatar as decisións xudiciais –todas as decisións xudiciais- con independencia do posicionamento persoal ou ideolóxico de cadaquén”, apuntou.
 
Aniversario do Estatuto
 
Recordou o presidente do Parlamento que a entrega das Medallas da Cámara se celebra coincidindo co aniversario da promulgación do vixente Estatuto de Autonomía, o 6 de abril de 1981. “Culminada así –afirmou- a longa noite de pedra que nos privara de democracia e de autonomía; e comezabamos un camiño ilusionante no que, coas achegas de todas e todos, fomos edificando o noso autogoberno, galego, autónomo e leal co marco institucional español e europeo do que formamos parte indisoluble”.
 
Un proceso que é “consecuencia directa” da Constitución española de 1978, da que se derivan “40 anos de estabilidade e crecemento”.
 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 
 
 
 
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-06T13:08:00Z 2018-04-06T14:12:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2608/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 5 de abril de 2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 5 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións
- 22416 (10/PNC-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da iniciativa EuroVelo Atlántico desde Camiña por toda a costa de Galicia e demandar do Goberno de España un cambio nas condicións de compra dos billetes de Renfe para bicicletas
BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, dentro da potenciación dos desprazamentos alternativos aos vehículos e a precisa preservación do medio ambiente e a loita contra o cambio climático, a:
 
1. A seguir traballando na sinalización e promoción da ruta Eurovelo 3 en Galicia, amosando o compromiso con esta rede europea e impulsar e favorecer así, a extensión da Eurovelo 1 ou do Atlántico pola costa de Galicia.
 
2. Que demande ao Goberno do Estado que Renfe desenvolva as modificacións necesarias para que os billetes para bicicletas se poidan mercar na páxina web ou na aplicación móbil de Renfe, que se poidan facer por traxectos efectivos e non completos, e que se estude a posibilidade de adaptar oferta e demanda dos espazos destinados a bicicletas en cada tren, sen diminuír os espazos reservados ao usuario”.
 
- 25067 (10/PNC-001956)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á contaminación por radon nas vivendas, nos centros de traballo e nos edificios públicos dependentes da Administración autonómica
BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12
deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta posible de:
 
a)Unha modificación do Código Técnico da Edificación no sentido de introducir medidas para a prevención e protección das persoas fronte á exposición á gas radón no interior dos edificios.
 
b)Unha normativa específica sobre a protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ao gas radón a través da cal se regule un procedemento de elaboración, aprobación e implantación dun Plan estatal contra o radón que deberá contar coa participación das Comunidades Autónomas e as entidades locais e co asesoramento do Consello de Seguridade Nuclear.
 
Ese Plan deberá incluír medidas para fomentar a identificación dos edificios públicos, lugares de traballo e vivendas nas que é prioritario favorecer a redución da concentración de radón así como una estratexia de comunicación para aumentar a concienciación entre responsables públicos e axentes sociais.
 
2. Desenvolver, en coordinación co Goberno de España e o Consello de Seguridade Nuclear, o devandito Plan contra o radón nas vivendas e nos centros de traballo, procurando a implicación de todas as administracións e contando co asesoramento dos centros especializados nesta materia.
 
3. Ata o momento da aprobación dese Plan, continuar financiando, a través das axudas de rehabilitación da Xunta de Galicia, que xa o prevén, as actuacións de eliminación do radón en vivendas, co cofinanciamento, ademais, das liñas do Plan estatal de Vivenda 2018-2021 cando entre en vigor."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 27838 (10/PNC-002157)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa perigosidade que presenta para as persoas usuarias, en especial para os peóns ciclistas, a estrada N-550, A Coruña-Tui
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia que demande do Goberno do Estado, con relación á estrada nacional N-550, a:
 
1. Creación de beiravías transitables do maior ancho posible, dende a estación de servizo Repsol ata o cruce da EP-0105.
 
2. Que instale sinalización vertical coa obriga de adiantar afastándose 1,5 metros dos ciclistas e da advertencia da súa presencia, cando menos, cada 2 quilómetros no tramo Bértola-Pontevedra.
 
3. Que estableza a redución da velocidade a 50 km/h no tramo de concentración de accidentes e nos lugares onde estea permitido o estacionamento de vehículos.
 
4. Que adecúe a N-550 aos preceptos do Regulamento Xeral de Circulación de 2003, especialmente aos artigos 50 e 90 sobre estacionamento e parada dos vehículos na vía pública.
 
5. Que mellore a iluminación da estrada N-550
 
6. Que busque fórmulas de fomento de uso da estrada AP-9 no tramo Vilaboa-Pontevedra para reducir a cantidade de tráfico da N-550 e, polo tanto, do risco de atropelo.
 
7. Que fomente que a vía verde sexa una prioridade para a mobilidade en bicicleta e un atractivo turístico para a comarca, cedendo ADIF de vías de tren sen uso do tramo Pontevedra-Pontesampaio.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-05T16:01:00Z 2018-04-09T11:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2607/
Acordo da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 4 de abril de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 4 de abril de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións
 
- 23834 (10/PNC-001886)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego da celebración de cumios entre Galicia e Portugal en asuntos sectoriais e de carácter transfronteirizo
BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a celebración de cimeiras entre Galicia e Portugal en asuntos sectoriais de interese para ambas partes e de carácter transfronteirizo."

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-04T14:35:00Z 2018-04-04T14:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2605/
Acordos da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 28 de marzo de 2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 27347 (10/PNC-002115)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 15 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de explotación mineira San Rafael nº 2946, nos concellos de Touro e O Pino
BOPG n.º 276, do 14.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1.- Avaliar as consecuencias e circunstancias do proxecto de explotación mineira San Rafael nº 2946, situado nos concellos de Touro e O Pino desde o total garantismo legal e o rigor na execución do procedemento, de forma que se salvagarde o total respecto ao  contorno,  o  estrito  cumprimento  da  legalidade  vixente  e  se  dote  de  todas  as garantías urbanísticas, medioambientais e técnicas no caso de ser aprobado
 
2.- Que se garanta o cumprimento do plan de labores e o seguimento e vixilancia de calquera impacto medioambiental que se puidese producir como consecuencia do resultado actual da explotación da mina.”.
 
Aprobación con modificacións
 
- 27545 (10/PNC-002132)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación coa adaptación da central térmica de Meirama ao novo marco regulatorio da Directiva Europea de emisións industriais, co fin de garantir o seu funcionamento máis alá de 2045
BOPG n.º 276, do 14.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a utilizar tódolos mecanismos dos que dispoña para que Gas Natural-Fenosa desenvolva as inversión necesarias para cumprir coa Directiva de Emisión, que acordaron no Consello da Cidade da Cultura e anunciaron ao Goberno de España e que garante o funcionamento da central máis alá do 2020."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 4728 (10/PNC-000454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan de recuperación da titularidade e explotación pública directa dos saltos hidroeléctricos e a facilitación de información respecto das condicións do outorgamento das concesións
BOPG n.º 66, do 15.02.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os condicionantes xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir, no seu caso, a modalidade de explotación dos mesmos.
 
2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as condicións de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-02T10:43:00Z 2018-04-02T10:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2603/
O presidente do Parlamento participa na homenaxe de Muros ao profesor Gestal Otero


 
• Santalices Vieira destaca o traballo do profesor Gestal no ámbito da Saúde Pública e agradece “a súa docencia e a preocupación que tivo sempre por formarnos; nunca descansou nese traballo”

Santiago, 1 de abril de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou este mediodía no acto de entrega do nomeamento como fillo predilecto de Muros e a imposición da medalla da vila ao profesor Juan Jesús Gestal Otero, natural desa localidade.
 
No acto, que tivo como escenario a Casa da Cultura de Muros, Santalices Vieira destacou a intensa traxectoria do Dr. Gestal Otero, catedrático emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago, na que foi decano da Facultade de Medicina.
 
O presidente do Parlamento felicitou á Corporación municipal de Muros pola distinción que hoxe foi entregada ao Dr. Gestal Otero, ao que Santalices lle agradeceu “a súa docencia e a preocupación que tivo sempre por formarnos; nunca descansou nese traballo”.
 
Importancia da saúde pública
 
Destacou tamén o presidente do Lexislativo galego a capacidade do profesor Gestal  para transformar, a partir de 1978, a asignatura de Hixiene e Medicina Preventiva,  unha materia “difícil e áspera”, nunha “asignatura amable”. “Grazas por inculcarnos  a importancia da saúde pública”, continuou Santalices dirixíndose ao profesor Gestal Otero, do que tamén destacou a decisión “valente” de implantar a vacinación contra a meninxite, unha medida que “lle temos que agradecer” porque “evitou moitas mortes e moitas secuelas desa enfermidade”.
 
O titular da Cámara galega subliñou tamén o traballo do profesor Gestal para dotar a Santiago dunha nova Facultade de Medicina e valorou a “xenerosidade” coa que atendeu e orientou sempre  as consultas ou problemas que se lle plantexaron, como “eu mesmo, desde o Parlamento”.
 
Santalices agradeceu, igualmente, os consellos recibidos do profesor Gestal á hora de orientar a súa carreira profesional cara a xestión sanitaria; e tamén a súa decidida aposta pola transferencia das competencias sanitarias á Comunidade Autónoma de Galicia, cando se plantexou esta posibilidade.
 
Mensaxe da presidenta do Congreso
 
Durante o acto, Santalices Vieira deu lectura a unha mensaxe da presidenta do Congreso dos Deputados Ana Pastor, que desculpou a súa asistencia ao acto  e destacou a “vocación de servizo público” do homenaxeado.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-04-01T16:09:00Z 2018-04-01T16:11:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2602/
Acordos da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 28 de marzo de 2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 26865 (10/PNC-002072)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o aumento pola Xunta de Galicia ata 10.000 do número de alumnas e alumnos que van recibir charlas formativas de concienciación medioambiental, segundo o reflectido no punto 6.3.2 do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia (doc. núm. 28511) e resulta aprobada pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar as charlas formativas de concienciación medioambiental xa previstas no punto 6.3.2 do Pladiga para que nun prazo razoable se acade o obxectivo de que as mesmas cheguen ao 100% dos rapaces antes de que rematen a ensinanza obrigatoria."

 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 20566 (10/PNC-001675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o incremento polo Goberno galego dos programas formativos encamiñados a preparar axeitadamente os membros dos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, co fin de facer fronte ás novas tipoloxías do lume
BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a incrementar os programas formativos encamiñados a preparar adecuadamente aos membros dos distintos colectivos do servizo público de incendios para facerlle fronte ás novas tipoloxías do lume."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-28T13:22:00Z 2018-03-28T13:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2601/
Acordo da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 23 de marzo de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 23 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 24117 (10/PNC-001906)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto no artigo 19 da Lei de transparencia e bo goberno
BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dar cumprimento do establecido no artigo 19 da Lei de transparencia e bo goberno."

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-23T14:15:00Z 2018-03-23T14:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2600/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 21 de marzo de 2018

4.1 18700 (10/PNP-001381)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 5 máis
Sobre a realización de xestións pola Xunta de Galicia diante dos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados co fin de que contribúan a facilitar a tramitación, o debate e a aprobación dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2018  dentro do prazo establecido
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 194, do 17.10.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse aos grupos parlamentarios nas Cortes Xerais para solicitarlles que, pola súa importancia para a mellora económica e social de Galicia, contribúan a facilitar a tramitación, o debate e a aprobación en prazo dos Orzamentos Xerais do Estado para 2018”.
 
4.5 26821 (10/PNP-001896)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central, así como aos concellos galegos a través da Fegamp, en relación coa devolución do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana indebidamente cobrado
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar:
 
1.- Ao  Goberno  español  que  permita  os  concellos   utilizar  os remanentes  de tesourería  positivos  para  a  devolución  da  Imposto  sobre  o  Incremento  de  Valor dos Terreos de Natureza Urbana indebidamente cobrado.
 
2. Aos concellos galegos, a través da FEGAMP:
 
a. Que  habiliten  mecanismos  para  proceder  á  devolución  aos  contribuíntes afectados   das   cantidades   indebidamente   recadadas   nos   supostos declarados    inconstitucionais  polo    Tribunal     Constitucional.    Estes mecanismos promoverán que a devolución se realice do xeito máis eficaz posible e mediante procedementos áxiles, co fin de evitar a conflitividade neste ámbito tributario.
 
b. Que potencien a información á cidadanía do dereito que
lles asiste para reclamar a devolución da plusvalía cobrada indebidamente nos casos de  vendas a perda e de que ese dereito se extingue polo transcurso do prazo de prescrición de catro anos.
 
c. Que na memoria que acompañe aos seus orzamentos se especifique a contía do IIVTNU recadado nos catro últimos anos e a posibilidade de ter que afrontar a súa devolución como consecuencia da sentenza do TC de 11 de maio de 2017.
 
d. Que nas declaracións pola plusvalía que se presenten a partir da sentenza do Tribunal Constitucional e respecto das que se acredite a existencia dunha perda patrimonial, non se proceda ao cobro do imposto en aplicación da devandita sentenza”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-21T13:53:00Z 2018-03-21T13:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2598/
Declaración institucional pola defensa e o porvir do Centro Galego de Bos Aires

O Centro Galego de Bos Aires, entidade emblemática da diáspora galega no mundo, que tivo na súa centenaria vida institucional unha actuación consecuente de defensa e promoción social, cultural e económica da Galicia territorial e da emigración porteña, hoxe require da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa desaparición.
 
Atendendo ao anterior, os galegos e galegas queremos facer un chamamento á sociedade e aos nosos representantes políticos (Xunta de Galicia, Parlamento Galego, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, universidades galegas e outras institucións e colectivos sociais e culturais de Galicia e da diáspora) co obxectivo de salientar a transcendental importancia que supón o feito de conservar unido todo o patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Bos Aires.
 
Na defensa deste enorme acervo material e inmaterial común aos galegos e galegas de acó e acolá, queremos e debemos ser respectuosos coas leis arxentinas que protexen os seus bens artísticos e culturais, coa colectividade galega do mundo, que conforma unha Galicia universal allea a lindeiros artificiais e, asemade, coas decisións soberanas das agrupacións do Centro Galego que traballan arreo na resolución deste conflito que compromete gravemente a prestación médica de calidade e o mantemento dos postos de traballo.
 
Do mesmo xeito, respectamos o noso sentir sobre a tradición mutualista, cultural, solidaria, galeguista e republicana que durante a longa noite do franquismo soubo manter acesa a luz da palabra, da razón, da democracia, da convivencia e da irmandade coa Terra Nai. Esa enorme tradición comunitaria de traballo, que brindamos á cultura do país de acollida, é enteiramente nosa, enteiramente galega, e maniféstase no patrimonio que queremos protexer e proxectar con fachenda cara ao futuro.
 
Por todo isto, os galegos e galegas demandamos da Xunta de Galicia e mesmo do Goberno español —a través do Ministerio de Asuntos Exteriores— actuacións concretas diante do Goberno arxentino encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Bos Aires.
 
A simboloxía do edificio e a función sanitaria, social e cultural do actual Centro Galego ofrece moitas e moi variadas posibilidades para que a Galicia do século XXI siga sendo unha das identidades que conforman a capital porteña, a grande cosmópole —como lle chamou Otero Pedrayo— que acolleu a milleiros de galegos e galegas, orgullo da nosa estirpe no mundo, símbolo histórico da galeguidade universal, corazón de Galicia e sangue nutricio da República Arxentina.
 
 
Santiago de Compostela, 21  de  marzo de 2018

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-21T13:36:00Z 2018-03-21T13:45:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2597/
Declaración Institucional do Parlamento de Galicia con motivo da celebración do Día Mundial da Síndrome de Down

Hoxe, 21 de marzo, ao celebrar o Día Mundial da Síndrome de Down, o Parlamento de Galicia súmase á petición da Asemblea Xeral das Nacións Unidas de cara a incrementar a concienciación pública respecto á realidade e ás necesidades das persoas con esta alteración xenética.
 
O Parlamento de Galicia anima ao conxunto das institucións públicas, entidades e organizacións privadas e á sociedade civil en xeral a esforzarse de cara mellorar a calidade de vida das persoas coa síndrome de Down, nomeadamente en materia de atención á saúde, atención temperá, ensino inclusivo, inserción laboral, investigación, exercicio de dereitos, en especial garantir o seu dereito ao sufraxio,  e igualdade de oportunidades.
 
Recordamos que a esperanza de vida das persoas coa síndrome de Down se multiplicou practicamente por cinco desde comezos do século XX, un dato esperanzador que, ao tempo, certifica a enorme utilidade das medidas encamiñados a mellorar a calidade de vida destas persoas.
 
Con todo, e pese ás melloras rexistradas, segue resultando imprescindible apostar por medidas inclusivas, orientadas a facilitar a inserción laboral e a estimular a autonomía destas persoas, obxectivos para os que a blindaxe dos recursos públicos resulta determinante. Desde logo, a aposta deste Parlamento é firme e non terá marcha atrás.
 
O Parlamento de Galicia expresa o seu recoñecemento a todos os colectivos e organizacións que traballan no ámbito da atención e promoción das persoas coa síndrome de Down e insta ao conxunto da sociedade a implicarse activamente para superar hipotéticos prexuízos e vencer as disfuncións actuais.  

 
Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-21T11:14:00Z 2018-03-21T11:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2596/
Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 16 de marzo de 2018

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 16 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 26063 (10/PNC-002004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reforma do marco normativo en materia económica, orzamentaria e contable, a implantación da rendición telemática da Conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa elaboración, así como a aprobación dun novo plan de contabilidade pública
BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes con dereito a voto.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que:
 
1º.- Aborde a reforma e actualización do marco normativo en materia económica, orzamentaria e contable, que inclúa a aprobación dun novo plan de contabilidade pública da Comunidade Autónoma que cumpra co proceso de harmonización contable das normas internacionais aplicables á contabilidade do sector público. Así como as directrices necesarias para poder acadar unha visión consolidada das contas do sector público autonómico.
2º.- Avance na implantación da rendición telemática da Conta Xeral da Comunidade Autónoma.
3º.- Realice, en aras ao cumprimento do principio de transparencia da actividade pública, unha revisión do contido da memoria da Conta Xeral, incorporando información sobre todos aqueles aspectos previstos na normativa de aprobación e, en especial, dos seguintes aspectos:
a) da situación financeira global do sector público autonómico;
b) da execución de beneficios fiscais;
c) do volume de endebedamento e grao de cumprimento de obxectivos;
d) do estado agregado dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico."
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-16T15:50:00Z 2018-03-19T12:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2594/
Acordos da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 15 de marzo de 2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 15 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 25414 (10/PNC-001971)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dunha cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital
BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dotar ao CHOU dunha cociña propia e de calidade adaptada ás necesidades do hospital."

- 26080 (10/PNC-002007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento pola empresa concesionaria da autovía do Salnés das condicións laborais do persoal encargado do seu mantemento, así como a seguridade viaria das persoas usuarias
BOPG n.º 264, do 21.02.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a esixirlle á empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés o cumprimento das condicións laborais para garantir a seguridade laboral dos/as traballadores/as responsábeis do mantemento da vía así como dos/as usuarios/as."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-16T09:54:00Z 2018-03-16T09:56:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2593/
Acordo da Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas, celebrada o 14 de marzo de 2018

A Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, na reunión do 14 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:

 
Procedementos relativos a outras institucións e órganos
Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
 
Aprobación das recomendacións pola Comisión

 
- 21910 (10/CPAT-000002)
Consello de Contas
Plan anual de traballo do Consello de Contas de Galicia para o ano 2018
BOPG n.º 236, do 10.01.2018
 
Recomendación núm.1
 
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a continuar aproximando os Informes da Conta Xeral da Comunidade Autónoma, da Conta Xeral do Sergas e o Informe de actividade económico-financeira das entidades públicas dependentes da Administración Xeral   da   Comunidade   Autónoma,   ao exercicio   en   curso,   con   independencia   da presentación dos restantes informes de fiscalización selectiva.
 
Recomendación núm. 2
 
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a manter con carácter periódico os Informes sobre a Actividade Económico-financeira das Entidades Públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.
 
Recomendación núm. 3
 
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a que continúe avanzando nos traballos para facilitar a rendición telemática da Conta Xeral da Administración Autonómica no seo da comisión mixta formada por representantes do Consello de Contas e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma creada pola Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-14T12:58:00Z 2018-03-14T13:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2591/
Parlamento e Xunta reciben a primeira visita escolar do programa “Coñece as túas institucións” para impulsar os valores democráticos

 
• O presidente do Parlamento recibiu esta mañá a un grupo de 30 escolares de 5º e 6º de Primaria do CEIP Feliciano Barrera, de Ponteareas
 
• O programa “Coñece as tuas institucións”, está impulsado polo Parlamento e pola Xunta para divulgar o papel das institucións autonómicas e explicar a separación de poderes a estudantado de centros públicos
 
• Os centros poden solicitar a súa participación nesta iniciativa a través da web, mentres que as institucións asumen os gastos de desprazamento
 
• Xa se teñen recibido arredor de 80 solicitudes de centros interesados en participar no programa “Coñece as túas institucions”

Santiago, 13 de marzo de 2018.- O Parlamento de Galicia e a Xunta recibieron hoxe a primeira visita escolar organizada no marco do programa “Coñece as túas institucións”, impulsado polo Lexislativo e o Executivo galegos para divulgar o papel das institucións autonómicas, explicar a separación de poderes e impulsar os valores democráticos.
 
Un grupo de 30 escolares de 5º e 6º de Primaria do CEIP Feliciano Barrera, de Ponteareas, foron os primeiros en acollerse a esta iniciativa. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, acompañado por integrantes da Mesa e deputados e deputadas da Cámara, recibiu esta mañá aos participantes nesta visita escolar.
 
Durante o encontro, Santalices explicou os obxectivos deste programa de divulgación ao alumnado participante, que comezou a visita asistindo á proxección dun vídeo divulgativo sobre o Parlamento de Galicia e continuou a xornada cunha visita guiada ás diferentes dependencias que integran a sede do poder lexislativo galego.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González, asinaron, a finais de 2017, o convenio de colaboración que fai posible a posta en marcha do programa “Coñece as túas institucións”. Ao abeiro desta iniciativa, alumnado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO matriculado en centros públicos de Galicia, poderá efectuar visitas conxuntas ás sedes do Parlamento de Galicia e da Xunta, en Santiago. Os custes do desprazamento son asumidos polas institucións promotoras.
 
Xa a media mañá, no marco deste mesmo programa, visitou o Parlamento alumnado de 5º e 6ª de Primaria do CEIP de Cerdeiriñas, de Piloño, en Vila de Cruces.
 
Solicitude a través da web
 
Os centros educativos interesados en participar nesta iniciativa deben solicitalo a través do apartado específico da web do Parlamento de Galicia (https://goo.gl/ySiAv2).
 
Antes de participar na visita guiada ao Parlamento e á Xunta, o alumnado deberá ter participado nun programa didáctico na aula, a partir os materiais educativos facilitados polas institucións. Neste sentido, o Parlamento ofrece, na súa páxina web, unha Guía para o Profesorado a un Caderno de traballo para o alumnado, con contidos  e propostas didácticas diversas, acordes cos diferentes niveis educativos.
 
Esta iniciativa enmárcase na aposta do presidente do
Parlamento por incrementar a apertura da institución desde unha dobre estratexia: impulsar as visitas á sede da Cámara galega e multiplicar a presencia social do Parlamento para dalo a coñecer.
 
Santalices Vieira destacou a importancia da iniciativa que hoxe comeza para dar a coñecer o papel do Parlamento e da Xunta entre as persoas máis novas. “Todo emana dunha decisión do pobo, aquí radica a sede da democracia e creo que é uha idade moi boa para que fixen determinados conceptos. E ademais, desde o punto de vista estratéxico, son os mellores comunicadores para que na familia se fale da importancia destas institucións”, afirmou.

Máis de 80 solicitudes
 
O presidente do Parlamento adiantou que xa se teñen recibido arredor de 80 solicitudes de centros interesados en participar no programa “Coñece as túas institucions”. Esta iniciativa será seguida, como anunciou Santalices, da posta en marcha dunha nova proposta de portas abertas do Parlamento, un día á semana, no que calquera persoa que o desexe poderá visitar o pazo do Hórreo sen anotarse previamente e en diferentes quendas diarias. O proxecto xurde para complementar o actual programa de visita guiadas e porase en marcha, probablemente, entre os vindeiros meses de abril e maio.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-13T13:10:00Z 2018-03-13T13:35:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2589/
Acordos da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 08 de marzo de 2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 8 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 23017 (10/PNC-001838)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa dos intereses pesqueiros galegos no proceso de negociación do "Brexit"
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
0 texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha política de actuación na defensa da pesca no marco europeo diante dos retos específicos que se abren para o noso sector marítimo pesqueiro neste ámbito e que nos leve a abordar o BREXIT mediante a busca de aliados na defensa dos intereses pesqueiros dentro deste proceso e a plasmar no eido europeo as informacións emanadas do grupo de traballo no seo do Consello Galego de Pesca para analizar cada paso que o proceso vaia dando”.
 
- 23023 (10/PNC-001841)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización de xestións diante da Unión Europea para que reforce o seu impulso dunha gobernanza global das poboacións pesqueiras diante de organismos internacionais como a ONU, a FAO ou a OMC
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 8 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a que se dirixa por medio do Estado á Unión Europea para que reforce a súa acción a prol da posibilidade de promover unha gobernanza global das poboacións pesqueiras ante organismos internacionais como a ONU, a FAO ou a OMC”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-08T12:28:00Z 2018-03-08T12:30:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2586/
O Parlamento de Galicia súmase á celebración do Día Internacional da Muller e reafirma o seu compromiso coa igualdade

Santiago, 8 de marzo de 2018.- O Parlamento de Galicia celebrou este mediodía unha concentración de 5 minutos na escaleira exterior do edificio, un acto co que se sumou á celebración do Día Internacional da Muller e reafirmou o seu “compromiso coa igualdade”, en palabras do titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-08T12:19:00Z 2018-03-08T12:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2585/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 7 de marzo de 2018

3.1 16409 (10/PNP-001256)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e oito deputados/as máis
Sobre a mellora e ampliación pola Xunta de Galicia do programa galego de pacientes polimedicados
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar e ampliar o programa galego de pacientes polimedicados para garantir unha prevención, detección e  resolución dos problemas cos medicamentos de forma proactiva, integral e máis  efectiva a través da posta en marcha de estratexias de xestión, da mellora da formación dos profesionais e da implicación dun maior número deles para darlle  continuidade asistencial a este tipo de pacientes.»
 
 
3.7 26211 (10/PNP-001854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego antes do ano 2020, e as demandas que debe realizar ao Goberno central, en relación coa fenda salarial de xénero, a Lei 35/2010 e o Real Decreto lei 3/2012, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que antes de 2020 se acometan os seguintes obxectivos, de cara a rematar coa fenda salarial de xénero existente no noso país:

— Trasladar, novamente, ao Goberno do Estado a necesidade de impulsar o acordo unánime do Parlamento de Galicia na sesión do 28 de decembro de 2016 a prol dunha lei de igualdade retributiva entre homes e mulleres.»

3.6 26209 (10/PNP-001853)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e dez deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade, conciliación e corresponsabilidade, eliminación de roles e estereotipos de xénero na comunicación e nos ámbitos familiar e laboral, flexibilización do tempo de traballo, racionalización horaria e loita contra a fenda salarial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 264, do 21.02.2018

 
O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Afondar na transformación dos valores que reproducen a desigualdade de xénero, a través de campañas e accións de sensibilización e información ao conxunto da cidadanía sobre as vantaxes sociais da conciliación corresponsable.

2. Promover unha comunicación libre de mensaxes e imaxes que reproduzan estereotipos de xénero e potenciar a transmisión de contidos que fomenten a corresponsabilidade, coa implicación dos diferentes axentes.

3. Avanzar na coeducación para eliminar roles e estereotipos de xénero que repercuten na histórica división sexual do traballo e perpetúan a desigualdade na asunción das responsabilidades familiares e domésticas por parte de mulleres e homes.

4. Impulsar e favorecer a implantación de medidas de conciliación e de flexibilización do tempo de traballo nas empresas e outras organizacións, tales como as administracións locais e autonómica, fomentando o uso corresponsable entre as persoas traballadoras, así como promover un marco de relacións laborais que favoreza a racionalización horaria.

5. Consolidar un sistema de apoios á conciliación dirixidos á atención á infancia e ao coidado de persoas maiores e de persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia.

6. Intensificar o labor da Inspección de Traballo e Seguridade Social e demais accións de promoción contra a fenda salarial e pola igualdade efectiva no traballo, ao abeiro do Plan Emprega en Feminino.»

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-07T13:48:00Z 2018-03-08T09:51:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2584/
Mocións aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 6 de marzo de 2018

 
2.1 26868 (10/MOC-000073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa reforma do sistema de financiamento autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 24390, publicado no BOPG n.º 255, do 07.02.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2028)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia demanda á Xunta de Galicia que na reforma do modelo de financiamento autonómico defenda que:
 
1. Para contribuír a reducir os desequilibrios verticais agravados nos últimos anos, o Goberno de España achegue ao novo modelo de financiamento autonómico os recursos adicionais demandados no Informe da Comisión de Expertos.
 
2.  O modelo garanta que Galicia non perde recursos en termos absolutos no seu primeiro ano de vixencia, nin nos seguintes exercicios.
 
3. O modelo garanta a suficiencia dinámica, polo que o índice de evolución a aplicar aos distintos compoñentes do sistema terá como referencia a evolución dos ingresos tributarios totais, tendo en conta a evolución do PIB nominal.
 
4.  O novo modelo reforce o principio de solidariedade interterritorial mediante a aplicación da nivelación total, en termos de habitantes axustados (necesidades de gasto e custe dos servizos correspondentes ao conxunto das competencias descentralizadas).
 
5. A efectos do cálculo de necesidades e custe dos servizos deberían establecerse catro bloques (sanidade, educación, política social e resto de servizos).
 
a. A ponderación de cada un dos bloques debe reflectir a situación real do gasto das CC.AA., con actualizacións periódicas.
 
b.  Para o bloque de sanidade debe recolleres a poboación protexida polo sistema, incluíndo a toda a poboación e ponderándoa por tramos de idade, sendo necesario crear novos tramos por riba dos 65 anos. Incluíndo a dispersión como un elemento relevante do custe.
 
c. Para o bloque de política social compre antes de nada reestablecer os compromisos de financiamento previstos na LAPAD, revertendo a suspensión da aplicación do nivel acordado de protección, e polo tanto o financiamento dos convenios entre a AXE e as CC.AA. Para a distribución entre CC.AA. compre ter en conta a distribución da poboación en tramos de idade por riba dos 65 anos, a probabilidade de experimentar algún tipo de dependencia e a dispersión.
 
d. Para a educación debe terse en conta: o censo de poboación en idade escolar para a educación obrigatoria, para a educación non obrigatoria o número de prazas financiadas con fondos públicos; así como os efectos da dispersión.
 
6. Redefinir a recadación normativa con criterios homoxéneos.
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España que:
 
7. Evite toda discriminación entre comunidades autónomas pola aplicación dos mecanismos extraordinarios de financiamento, o que inclúe que
 
- Garanta que o subsidio extraordinario por medio de tipos de xuros inferiores aos de mercado que perciben as comunidades autónomas a través dos mecanismos de financiamento por medio dos que a facenda central lles presta liquidez sexa tido en conta, mentres dure, para evitar discriminacións entre comunidades.
 
- Garanta que unha eventual reestruturación da débeda sexa efectuada en condicións que eviten favorecer a algunha comunidade, e singularmente a aquelas comunidades que incumpriron de xeito máis habitual os criterios de déficit ou acumularon un maior volume de débeda.
 
- Garanta que este mecanismo posibilite o retorno ao mercado de débeda das CC.AA.
 
8. Desenvolva as actuacións precisas para facer efectivas as entregas a conta indicadas na comunicación do mes de xullo de 2017 por parte do Ministerio (e tidas en conta nos orzamentos da Xunta de Galicia de 2018).
 
9. Reforce a efectividade plena do principio de lealdade constitucional para recuperar as mermas de recursos do sistema de financiamento.
 
10. Garanta a aplicación efectiva do principio de solidariedade, previsto constitucionalmente, por parte da Comunidade Autónoma do País Vasco, recollido na Lei 12/2002 do Concerto Económico (artigo 2) e da Comunidade Autónoma de Navarra, recollido na Lei Orgánica 13/1982, de reintegración e amelloramento do seu réxime foral (artigo 1)”.
 
2.3 26884 (10/MOC-000075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da licitación das obras de diversas autovías de Galicia, a través do Plan extraordinario de estradas do Goberno central para os anos 2018 e 2019. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 23197, publicada no BOPG n.º 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2018)
 
O texto aprobao é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a continuar demandando do Ministerio de Fomento que a través do Plan extraordinario de inversión de estradas posto en marcha polo mesmo nos anos 2018/2019, ou ben pola vía orzamentaria, se efectúe a licitación das   obras  das  autovías seguintes:
 
- Novo trazado na A- 55 entre Porriño e Vigo e que
conectaría coa A-52. 
- A–74 ou autovía da Mariña, conectando San Cibrao e Barreiros, para enlazar coa A-8.
- A–56 que conectaría Ourense coa A-54 para acadar a cidade de Lugo. 
- A–57 que transcorrería nunha primeira fase dende Ponteareas a Pontevedra. 
- A–59 que conectaría ca A-57 e transcorrería dende Vilaboa ata Peinador.
- A-76  que  conectaría  Ourense  ca  saída/entrada  central  de Galicia ata Ponferrada”.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-06T19:00:00Z 2018-03-06T19:00:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2583/
O Parlamento de Galicia edita unha unidade didáctica para mellorar o aproveitamento académico do alumnado que visite a institución

 
• Inclúe un Caderno de traballo para o alumnado e unha Guía para o profesorado, que se poden consultar e descargar na web do Parlamento

Santiago, 5 de marzo de 2018.- O Parlamento de Galicia vén de editar unha unidade didáctica orientada a mellorar o aproveitamento académico das visitas guiadas á sede do poder lexislativo.
 
A Guía está integrada por un Caderno de traballo para o alumnado e unha Guía para o profesorado. As dúas pezas poden consultarse e descargarse, de balde, desde a web do Parlamento de Galicia (http://www.parlamentodegalicia.es/AsTuasInstitucions/)
 
A edición desta guía enmárcase no programa Coñece as túas institucións, impulsado polo Parlamento de Galicia e pola Xunta de Galicia a través dun convenio asinado en decembro pasado. Deste xeito, alumnado de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de ESO matriculado en centros públicos da Comunidade Autónoma pode acceder a desprazamentos gratuítos para visitar as sedes do Lexislativo e do Executivo autonómicos, en Santiago de Compostela.
 
A primeira das visitas enmarcadas neste programa efectuarase a vindeira semana. A idea é que o alumnado participante nesta experiencia poda familiarizarse, previamente, mediante o traballo na clase, coas competencias, historia e funcionamento das institucións autonómicas, así como avanzar no coñecemento dos valores democráticos.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-05T17:43:00Z 2018-03-05T17:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2582/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 1 de marzo de 2018,

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos., na súa sesión do 1 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 23399 (10/PNC-001864)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e sete deputados/as máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da construción da pasarela e do itinerario peonil e ciclista entre Agrela e Marineda, no concello da Coruña, así como as demandas que debe realizar ao Concello da Coruña en relación coa obra que se está a executar ao longo da avenida de Arteixo
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 8 votos a favor, 0 votos en contra e 4 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:
 
-Iniciar a construción da pasarela e o itinerario peonil e
ciclista entre Agrela e Marineda no concello da Coruña o máis axiña posible co obxectivo de que estea rematada no ano 2018.
 
-Dirixirse ao concello da Coruña para que actúe no seu ámbito competencial para dar continuidade á obra que executa a Xunta cara á cidade, ao longo da Avenida de Arteixo, para conectar cun itinerario peonil accesible esta infraestrutura cara o centro da Coruña."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 21189 (10/PNC-001743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia, aos países que levaron a cabo vertidos de residuos nucleares preto das costas galegas, da súa vixilancia estrita e constante, así como da emisión de informes do seu impacto ambiental
BOPG n.º 226, do 14.12.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que faga as xestións pertinentes ante as institucións europeas e os países responsables dos vertidos, que permitan asegurar a vixiancia dos vertidos nucleares na Foxa Altántica, así como obter información que garanta que non están tendo impacto no medio ambiente, e a realizar todas as xestións políticas ao seu alcance para conquerir estes obxectivos."
 
- 23712 (10/PNC-001877)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos campionatos e a Supercopa Galega de Caza do Raposo
BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1. Instar o Goberno central a iniciar un debate sobre a realización das competicións de caza do raposo, tanto no ámbito cinexético como no deportivo.
 
2. Non subvencionar estas actividades, non apoialas nin participar na súa promoción e desenvolvemento.
3. Que ningún cargo público nin representante da administración galega asista aos actos relacionados con esta inxustificada competición de norte de fauna silvestre".

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-01T16:17:00Z 2018-03-01T16:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2580/
Acordos da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o mércores 28 de febreiro

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 28 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións

- 15753 (10/PNC-001353)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun portal do voluntariado de protección civil que permita levar a cabo xestións, consultas e actuacións, así como coñecer polo miúdo as actuacións, programas e proxectos da Xunta de Galicia nese ámbito
BOPG n.º 174, do 13.09.2017
 
Sométese a votación xunto coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 27037, e resulta aprobada por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a poñer en marcha, en colaboración coa Fegamp, un Portal do Voluntariado de Protección Civil que permita levar a cabo xestións, consultas, e actuacións, e mesmo coñecer polo miúdo as actuacións, programas e proxectos da Xunta neste ámbito, especialmente os mapas de riscos e de recursos dispoñibles."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 24756 (10/PNC-001942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa creación en Galicia, no ano 2018, de novos xulgados de violencia machista, así como as actuacións que debe levar a cabo en relación coa atención que se presta ás mulleres vítimas neles e en todos os sectores da xustiza
BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 27049, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
"1.Que solicite ao Goberno do Estado que se incremente o número de xulgados necesarios en materia de violencia de xénero de xeito consensuado na Comisión Mixta co Tribunal Superior de Xustiza.

2. Que acorde una solución provisional para o tempo entre o final do convenio co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a implantación dun procedemento de contratación directa dos profesionais das oficinas de atención psicolóxica a vítimas de violencia machista.

3. Que se poña en marcha o acompañamento xudicial personalizado para facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

4. Que proceda á revisión de todas as dependencias xudiciais de maneira que se efectúe as reformas necesarias, de acordo coas autoridades xudiciais, habilitando espazos posibles para evitar o cruce entre vítimas e agresores.

5. Que, tamén de maneira inmediata, se dote de persoal necesario segundo as súas cargas de traballo, a estes xulgados.

6. Que incremente a formación específica e periódica en violencia de xénero a todos a todos os sectores da xustiza competencia da Administración autonómica."

- 24910 (10/PNC-001947)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre o destino polo Goberno galego dunha partida orzamentaria específica para a substitución das xuízas e dos xuíces nos xulgados de violencia contra a muller da Coruña e Vigo, a súa dotación dos medios humanos e económicos axeitados, así como a de todos aqueles que se ocupen dese ámbito
BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
Sométese a votación xunto cunha emenda in voce do G.P. Popular de Galicia e resulta aprobada, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta a dirixirse ao Ministerio de Xustiza do Estado español para:
 
1.- Dotar dunha partida orzamentaria específica para a substitución de xuízas e xuíces a estes Xulgados de Violencia contra a Muller, que garanta sempre a existencia de xuíza ou xuíz, atendendo de forma ordinaria o xulgado, sen que se produzan suspensións das actuacións por ausencia da persoa titular do mesmo.
 
2.- Dotar de medios axeitados, tanto económicos como humanos, a todos os xulgados específicos de Violencia de Xénero e todos aqueles que ademais se ocupen deste ámbito, para garantir os dereitos das vítimas, dentro do marco contra a violencia machista e a vontade férrea de todas as institucións de loitar contra esta lacra da sociedade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-03-01T13:35:00Z 2018-03-01T13:37:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2579/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 6 de marzo de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 6 de marzo de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de febreiro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencias
 
1.1 26989 (10/CPP-000050)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para dar conta da proposta da Xunta dentro do proceso negociador para mellorar as condicións dos traballadores da Administración da Xustiza en Galicia
 
Acumúlase na anterior a seguinte:
 
1.2 26939 (10/CPP-000049)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición do G.P. de En Marea, do G.P. dos Socialistas de Galicia e do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, para dar explicacións en relación coa folga na Xustiza

1.3 26041 (10/CPP-000048)
 Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Vivenda, por petición propia, para abordar os obxectivos e desenvolvemento do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
Punto 2. Mocións

 
2.1 26868 (10/MOC-000073)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa reforma do sistema de financiamento autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 24390, publicado no BOPG n.º 255, do 07.02.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2028)
 
2.2 26879 (10/MOC-000074)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución e remate dos procesos de concentración parcelaria que se están a levar a cabo. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 20395, publicada no BOPG n.º 219, do 29.11.2017, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2018)
 
2.3 26884 (10/MOC-000075)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa
 Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da licitación das obras de diversas autovías de Galicia, a través do Plan extraordinario de estradas do Goberno central para os anos 2018 e 2019. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 23197, publicada no BOPG n.º 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 16409 (10/PNP-001256)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre a mellora e ampliación pola Xunta de Galicia do programa galego de pacientes polimedicados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 178, do 20.09.2017
 
3.2 21776 (10/PNP-001631)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 6 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para que os patios dos centros educativos sexan espazos de relación coeducativos nos que se promova a igualdade e se rompan as dinámicas de xerarquías e dos estereotipos de xénero así como para potenciar usos diversos das superficies dispoñibles
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018
 
3.3 22846 (10/PNP-001680)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Mar para evitar o impacto no medio ambiente, no río Ulla e na ría de Arousa, do proxecto de reapertura da mina de cobre situada nos concellos de Touro e do Pino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
3.4 25181 (10/PNP-001796)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes, así como a ratificación do Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201, sobre o traballo decente para as traballadoras e traballadores domésticos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
3.5 26134 (10/PNP-001844)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para reforzar o papel das escolas e do profesorado a prol da igualdade, así como da prevención das violencias machistas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
3.6 26209 (10/PNP-001853)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 10 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade, conciliación e corresponsabilidade, eliminación de roles e estereotipos de xénero na comunicación e nos ámbitos familiar e laboral, flexibilización do tempo de traballo, racionalización horaria e loita contra a fenda salarial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
3.7 26211 (10/PNP-001854)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego antes do ano 2020, e as demandas que debe realizar ao Goberno central, en relación coa fenda salarial de xénero, a Lei 35/2010 e o Real Decreto lei 3/2012, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
3.8 26274 (10/PNP-001863)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo en materia de igualdade e equidade salarial entre mulleres e homes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 20572 (10/INT-000681)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política do Goberno galego en materia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
4.2 22216 (10/INT-000754)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre que medidas prevé adoptar o Goberno galego para o cumprimento dos acordos parlamentarios en relación coa AP 9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018
 
4.3 26272 (10/INT-000848)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia para acadar a igualdade entre homes e mulleres nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía, a investigación e a innovación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 26979 (10/POPX-000076)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a actuación do Goberno galego diante das demandas da cidadanía expresadas a través do exercicio dos dereitos de manifestación ou folga
 
5.2 26980 (10/POPX-000077)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización en Galicia de todo o posible para promover a igualdade de xénero
 
5.3 26982 (10/POPX-000078)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a incidencia das políticas do Goberno galego na consecución da igualdade real entre mulleres e homes
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 

6.1 24758 (10/POP-002986)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación directa dos profesionais das oficinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
6.2 26227 (10/POP-003118)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da comprobación da posta en práctica pola CRTVG dun código deontolóxico e de autorregulación para a publicidade e a comunicación non sexista
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
6.3 24633 (10/POP-002980)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
 Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación cos resultados da primeira convocatoria de axudas para a instalación de ascensores realizada no ano 2017, así como as previsións ao respecto para o ano 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
6.4 26972 (10/PUP-000152)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da contía media das pensións en Galicia, que afecta de maneira máis grave ás mulleres
 
6.5 26967 (10/PUP-000151)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as razóns da contratación, a través dun procedemento negociado sen publicidade, dun programa de actividades para promoción do evento Xacobeo 2021 por importe de case tres millóns de euros (IVE incluído)
 
6.6 23459 (10/POP-002835)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego na actualidade dun plan específico de atención integral á saúde das mulleres
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
6.7 26248 (10/POP-003121)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas en materia laboral formuladas polos profesionais que prestan servizo nos puntos de atención continuada do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
6.8 25960 (10/POP-003088)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
 Sobre as melloras levadas a cabo pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros de menores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
6.9 26960 (10/PUP-000150)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
 Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para o recoñecemento do labor historicamente desenvolvido polas mulleres do mar
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2018
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-27T17:36:00Z 2018-02-27T17:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2578/
Acordo da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 26 de febreiro de 2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 26 de febreiro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 19864 (10/PNC-001614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural
BOPG n.º 211, do 15.11.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes con dereito a voto.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que se dirixa ás empresas subministradoras de enerxía eléctrica co fin de que os plans de investimentos anuais contemplen especificamente a singularidade e necesidades do rural galego para continuar a mellora a calidade da subministración eléctrica."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-26T13:40:00Z 2018-02-26T13:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2577/
Acordo da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 23 de febreiro de 2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 23 de febreiro de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 20499 (10/PNC-001668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acceso dos gandeiros afectados polos incendios forestais ás axudas da política agrícola común
BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que faga todas as xestións oportunas para que os gandeiros afectados polos lumes poidan seguir accedendo ás axudas coa totalidade da superficie para non ter que pechar a súa explotación debido á inviabilidade económica nun momento e situación excepcional."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-23T13:32:00Z 2018-02-23T13:33:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2575/
Cáritas Diocesanas de Galicia, Aldeas Infantiles SOS Galicia e COGAMI, Medalla do Parlamento de Galicia 2018

• O Boletín Oficial do Parlamento publica hoxe o acordo da Mesa polo que se concede esta distinción, que se entrega o 6 de abril, aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia
 
• A proposta foi presentada polo presidente da Cámara, Miguel Santalices, para recoñecer o labor das entidades que desenvolven o seu traballo no ámbito social e prestan apoio ás persoas máis vulnerables

Santiago, 23 de febreiro de 2018.- A Medalla do Parlamento de Galicia deste ano recoñece o traballo de Aldeas Infantiles SOS Galicia, as Cáritas Diocesanas da Comunidade e a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI). A decisión foi adoptada pola Mesa da Cámara e publícase hoxe no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
 
A proposta foi presentada polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, convencido da necesidade de recoñecer publicamente desde a primeira institución da Comunidade o labor das entidades e organizacións que traballan no ámbito social e prestan apoio ás persoas máis vulnerables.
 
Aldeas Infantiles SOS Galicia
 
Aldeas Infantiles SOS Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo protexer a nenos e nenas privados de coidado parental para lles brindar un entorno familiar protector no que podan medrar sentíndose queridos e respectados, así como apoiar o seu desenvolvemento ata que cheguen a ser autosuficientes e se integren na sociedade.
Esta organización apoia tamén a familias vulnerables para que podan atender axeitadamente ás súas fillas e fillos, e conta con programas de axuda á mocidade.
 
Aldeas Infantiles SOS Galicia conta cun programa de protección que crea familias para nenas e nenos que carecen delas, para o que conta cunha aldea infantil, casas de familia, atención a familias en acollemento residencial e acollemento en familia extensa. O programa de prevención e fortalecemento familiar dispón dun centro de atención de día e un servizo de atención a familias. O programa de mozos axuda aos seus usuarios no tránsito á vida adulta, impulsado a súa emancipación e autonomía. 
 
Cáritas Diocesanas de Galicia
 
Cáritas Diocesanas de Galicia está integrada polas cinco Cáritas das dioceses de Santiago de Compostela, Tui-Vigo, Lugo, Ourense e Mondoñedo-Ferrol.
 
Cáritas desenvolve, a través da súa rede parroquial, interparroquial, arciprestal e diocesana, un labor de apoio a persoas e colectivos en situación de precariedade e/ou exclusión social. A axuda de Cáritas chega a familias desestructuradas, parados de longa duración, inmigrantes, drogodependentes, persoas enfermas e/ou con discapacidade, persoas sen recursos ou sen teito, entre outros colectivos.  En Galicia, Cáritas presta servizos como: atención primaria, comedor social/reparto de alimentos, orientación familiar, atención a alcohólicos e drogodependentes, roupeiro/tenda solidaria, pisos de acollida temporal/ programas de vivenda, formación e bolsa de emprego.
 
Cáritas conta en Galicia con 462 puntos de atención nos que traballan arredor de 220 técnicos contratados e 4.800 voluntarios, que cada ano prestan axuda a milleiros de persoas.

COGAMI
 
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como finalidade lograr a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación e coordinación do movemento asociativo e da prestación de servizos que satisfagan as necesidades e expectativas do colectivo ao que dirixe os seus esforzos.
Para acadar estes obxectivos, COGAMI ofrece todo tipo de servizos a persoas con discapacidade, familias e asociacións, como información e asesoramento, formación, intermediación laboral, apoio ao autoemprego, centros especiais de emprego, ocio, tempo libre, voluntariado, apoio á asistencia persoal, transporte adaptado e apoio na xestión e fortalecemento de asociacións, entre outras medidas.
 
No ámbito político e representativo, COGAMI colabora con diferentes administracións na implementación de políticas e accións relacionadas coas persoas con discapacidade, participando con outras organizacións en Europa e representando ás súas entidades ante as institucións públicas.
 
COGAMI aglutina actualmente un movemento asociativo integrado por 51 entidades e conta con 11 iniciativas empresariais de economía social nas que traballan preto de 800 persoas, das que o 90% presentan algunha discapacidade.
 
A entrega, no aniversario do Estatuto
 
A entrega da Medalla do Parlamento de Galicia celebrarase no Pazo do Hórreo o vindeiro  6 de abril, aniversario aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-23T12:40:00Z 2018-02-23T12:46:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2574/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 21 de febreiro de 2018

5.1 7071 (10/PNP-000633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa prestación de asistencia persoal para garantir o dereito á vida independente das persoas con diversidade funcional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
 
• Avanzar na prestación de asistente persoal para as persoas con diversidade funcional, incrementando no inmediato as contías económicas da mesma.
 
• Avanzar na prestación de asistente persoal para as persoas con diversidade funcional no marco da  Convención internacional sobre o dereito das persoas con discapacidade.
 
• Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de mellorar a prestación de asistente persoal, avanzado cara modelos que permitan a adaptación as necesidades de cada individuo e que, no marco do grupo de traballo do Imserso sobre a prestación de asistencia persoal, se estude a posibilidade de avanzar cara un modelo de autoxestión por parte das persoas usuarias”.
 
 
5.4 19842 (10/PNP-001472)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a introdución na etiquetaxe do selo “"pescadeRías ¿de onde se non?" do prezo pagado por quilo ao mariñeiro ou mariscadora, así como dun código QR que leve directamente ao apartado de trazabilidade do produto na páxina web
www.deondesenon.xunta.gal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 211, do 15.11.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Indicar, mediante ligazón ao espazo web www.pescadegalicia.gal e en base ao coñecemento de orixe e data establecido no código xa inserido na etiqueta, os valores de poxa en primeira venda do producto.
 
2.- Instalar un código QR ou similar no selo `PescadeRías ¿de onde se non?´que leve directamente ao apartado da trazabilidade do produto na web www.deondesenon.xunta.gal”.

5.5 24277 (10/PNP-001753)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa inclusión das enfermidades minoritarias ou raras consideradas graves e os casos deste tipo en proceso de diagnóstico na listaxe de enfermidades reflectidas no anexo do Real decreto 1149/2011, así como a introdución neste das modificacións necesarias co fin de definir o que se considera coidado directo, continuo e permanente para os efectos dunha prestación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para solicitar:
 
1.  A  ampliación  do  listado  das  enfermidades  contempladas  no  anexo  do Real  Decreto  1148/2011,  de  forma  que  inclúa  aquelas  enfermidades minoritarias  consideras  graves  non  incluídas no  listado  actual,  así como os casos graves que estean no proceso de busca de diagnóstico dunha enfermidade rara.
 
2.  Que  efectúe  os  cambios  pertinentes  no  Real  Decreto  para  especificar criterios que definan o que se entende por `coidado directo, continuo e permanente´,  xa  que  é  un  aspecto  básico  no  que  se  fundamenta a resolución da prestación”.
 
5.6 24628 (10/PNP-001771)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 7 máis
Sobre a inclusión pola Xunta de Galicia da construción modular de vivendas no seu Programa de vivenda de promoción pública
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta   de  Galicia  a  incluír  a  construción  modular  de  vivendas  dentro  do  seu  programa  de  vivenda  de  promoción  pública,  co  obxectivo  de  avanzar na industrialización dos procesos de construción de vivendas e reducir prazos  no proceso de construción de novas vivendas para os sectores máis desfavorecidos da  poboación”.
 
 
5.9 24866 (10/PNP-001781)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia, no primeiro cuadrimestre de 2018, dun balance da execución do III Plan director da cooperación galega 2014-2017, a elaboración dun novo plan director para o período 2018-2021, así como a inclusión da acción humanitaria de calidade entre as súas orientacións estratéxicas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
 
1. Presentar no primeiro cuadrimestre do ano 2018 un balance da execución do III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017 de acordo cos resultados da avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega.
 
2. Elaborar  no  primeiro  cuadrimestre  do  ano  2018  o  IV  Plan  Director  da Cooperación  Galega  2018-2021,  que  deberá  ter  en  conta  os  resultados  da avaliación  final  do  III  Plan  Director  da  Cooperación  Galega,  así  coma  as directrices  que  estableza  o  futuro  V  Plan  Director  da  Cooperación  Española, afondar  na  posta  en  valor  dos  aspectos  cualitativos  da  Cooperación  Galega  e contar coa participación de todos os axentes galegos de cooperación.
 
3. Incluír  entre  as  orientacións  estratéxicas  do  IV  Plan  Director  da  Cooperación Galega 2018-2021 a acción humanitaria de calidade, mellorando a coordinación dos  múltiples  actores  e  a  coherencia,  eficacia,  eficiencia  e  rendición  de  contas das respostas humanitarias”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-21T13:59:00Z 2018-02-21T14:01:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2573/
Acordo da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 16 de febreiro de 2018

A Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 16 de febreiro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 24201 (10/PNC-001910)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da redución ao 4% do IVE dos produtos de hixiene íntima feminina, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 251, do 01.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.- Dirixirse ao Gobernó central para demandar a redución do IVE sobre os productos coñecidos como de hixiene íntima (compresas, tampóns e copas menstruais) do 10% ao 4%.
 
2.- Elaborar e remitir ao Parlamento  galego un informe sobre as actuacións levadas a cabo para o cumprimento desta demanda.
 
3.- Desenvolver, no ámbito das súas competencias, a divulgación das alternativas ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao medio ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou destinadas a centros educativos e de xuventude."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-16T14:15:00Z 2018-02-16T14:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2568/
Acordos da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 14 de febreiro de 2018

A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 14 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 21473 (10/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG n.º 229, do 19.12.2017
 
G.P. Popular de Galicia (P):
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno (titular)
Dona Encarnación Amigo Díaz (suplente)
 
G.P. de En Marea (EM):
Dona Eva Solla Fernández (titular)
Dona Paula Vázquez Verao (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don Julio Torrado Quintela (titular)
Dona Noela Blanco Rodríguez (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona María Montserrat Prado Cores (titular)
Dona Olalla Rodíl Fernández (suplente)
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 21180 (10/PNC-001742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de instalación de cambiadores de bebé en localizacións unisex nos edificios públicos da súa competencia
BOPG n.º 226, do 14.12.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover a instalación nos edificios públicos da súa competencia, de cambiadores de bebé en localizacións unisex, co fin de que podan utilizarse tanto por parte dos pais como das nais."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 22860 (10/PNC-001833)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras de construción do novo centro de saúde no concello do Saviñao e a súa posta en funcionamento antes do remate da X lexislatura
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a a iniciar coa maior celeridade posible as obras de construción do novo centro de saúde no Concello de Saviñao e a por en funcionamento as novas instalación antes de finalizar a presente lexislatura."
 
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-02-14T17:59:00Z 2018-02-20T13:46:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2567/