Directorio do Parlamento de Galicia

 • Presidente: Miguel Ángel Santalices Vieira

  Secretaría

  Teléfono: 981 55 13 01 / 981 55 13 30

  Correo Electrónico:
  presidencia@parlamentodegalicia.gal

 • Vicepresidente primeiro: Diego Calvo Pouso

  Secretaría

  Teléfono: 981 55 13 46

 • Vicepresidenta segunda: Eva Solla Fernández

  Secretaría

  Correo Electrónico:
  eva.solla.fernandez@parlamentodegalicia.gal

 • Secretaria: Raquel Arias Rodríguez

  Secretaría

  Teléfono: 981 55 13 53

 • Vicesecretaria: Concepción Burgo López

  Secretaría

  Teléfono: 981 55 15 34

  Correo Electrónico:
  mcburgo@parlamentodegalicia.gal

 • Director do Gabinete da Presidencia

  Pedro Francisco Rojo Otero

  Teléfono: 981 55 13 02

  Correo Electrónico:
  pedro.rojo.otero@parlamentodegalicia.gal

 • Xefe de Prensa:

  Juan Carlos Varela Castiñeiras

  Teléfono: 981 55 13 29

  Correo Electrónico:
  carlos.varela.castineiras@parlamentodegalicia.gal

 • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

  Portavoz: Pedro Puy Fraga

  Teléfono: 981 55 15 10 / 981 55 15 19 (Prensa)

  Correo Electrónico:
  gp-pp@parlamentodegalicia.gal

 • Grupo Parlamentario de En Marea

  Portavoz: Luis Villares Naveira

  Teléfono: 981 55 15 82 / 981 55 15 87 (Prensa)

  Correo Electrónico:
  gp-enmarea@parlamentodegalicia.gal

 • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

  Portavoz: Xoaquín María Fernández Leiceaga

  Teléfono: 981 55 15 30 / 981 55 15 38 (Prensa)

  Correo Electrónico:
  gp-socialista@parlamentodegalicia.gal

 • Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

  Portavoz: Ana Belén Pontón Mondelo

  Teléfono: 981 55 15 45 / 981 55 15 50/51 (Prensa)

  Correo Electrónico:
  gp-bng@parlamentodegalicia.gal

 • Oficialía Maior

  Letrado oficial maior: Xosé Antón Sarmiento Méndez

  Teléfono: 981 55 13 20 / 21

  Correo Electrónico:
  secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal
  xose.anton.sarmiento.mendez@parlamentodegalicia.gal

 • Intervención e Asuntos Económicos

  Interventora: Carolina Costoya Pardo

  Teléfono: 981 55 13 26

  Correo Electrónico:
  carolina.costoya.pardo@parlamentodegalicia.gal

 • Servizo de Tecnoloxías da Información

  Xefe do Servizo: Pedro Vila López

  Teléfono: 981 55 13 16 / 78

 • Servizo de Asistencia Parlamentaria

  Xefe do Servizo: Anxo Teixeiro Piñeiro

  Teléfono: 981 55 13 00 ext.: 2309

 • Servizo de Publicacións

  Xefe do Servizo: Xermán García Cancela

  Teléfono: 981 55 13 00 ext.: 2097

 • Servizo de Persoal e Réxime Interior

  Xefe do Servizo: Francisco Javier Freire González

  Teléfono: 981 55 13 19

 • Rexistro

  Correo Electrónico:
  rentrada@parlamentodegalicia.gal

 • Biblioteca

  Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2311 / 2120 / 2121

 • Documentación

  Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2126 / 2127

 • Seguridade e control de acceso

  Teléfono: 988 55 13 20 (Ext.) 2049 / 2327

 • Servizo de Tecnoloxías da Información

  Atención ao usuario

  Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2117 / 3194


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408