Asistencias da lexislatura X de Xosé Luis Bará Torres

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Vogal na reunión do mércores, 02 de novembro de 2016, ás 11:40
 • Vogal na reunión do martes, 29 de novembro de 2016, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 15 de decembro de 2016, ás 16:05
 • Vogal na reunión do venres, 30 de decembro de 2016, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 18 de xaneiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 17 de febreiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 03 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 17 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 16:05

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Vogal na reunión do mércores, 02 de novembro de 2016, ás 11:55
 • Vogal na reunión do xoves, 01 de decembro de 2016, ás 10:35
 • Vogal na reunión do martes, 17 de xaneiro de 2017, ás 16:05
 • Vogal na reunión do mércores, 01 de febreiro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 15 de febreiro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 15 de marzo de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 06 de abril de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Asistencia na reunión do mércores, 07 de decembro de 2016, ás 16:35
 • Asistencia na reunión do venres, 09 de decembro de 2016, ás 12:35
 • Asistencia na reunión do venres, 09 de decembro de 2016, ás 16:30
 • Asistencia na reunión do xoves, 15 de decembro de 2016, ás 11:10
 • Asistencia na reunión do martes, 20 de decembro de 2016, ás 18:00
 • Asistencia na reunión do mércores, 21 de decembro de 2016, ás 16:05
 • Asistencia na reunión do xoves, 26 de xaneiro de 2017, ás 13:05
 • Asistencia na reunión do xoves, 26 de xaneiro de 2017, ás 16:55
 • Asistencia na reunión do xoves, 26 de xaneiro de 2017, ás 11:35

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do venres, 21 de outubro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 08 de novembro de 2016, ás 09:30
 • Deputado na reunión do xoves, 10 de novembro de 2016, ás 11:30
 • Deputado na reunión do martes, 15 de novembro de 2016, ás 12:30
 • Deputado na reunión do martes, 22 de novembro de 2016, ás 17:00
 • Deputado na reunión do mércores, 23 de novembro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 13 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 14 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 27 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 28 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputado na reunión do luns, 16 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 24 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 25 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 07 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 08 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 22 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Asistencia na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 16:00

Comisión do Estatuto dos Deputados

 • Vogal na reunión do mércores, 02 de novembro de 2016, ás 10:50
 • Vogal na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 13:00
 • Vogal na reunión do martes, 18 de abril de 2017, ás 11:15

Mesa da cnp de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

 • Secretario na reunión do venres, 10 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

 • Vogal na reunión do martes, 29 de novembro de 2016, ás 11:10
 • Secretario na reunión do martes, 29 de novembro de 2016, ás 11:10

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

 • Asistencia na reunión do venres, 10 de marzo de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408