Asistencias da lexislatura X de Olalla Rodil Fernández

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Asistencia na reunión do xoves, 15 de decembro de 2016, ás 16:05
 • Asistencia na reunión do mércores, 18 de xaneiro de 2017, ás 10:35
 • Asistencia na reunión do venres, 03 de febreiro de 2017, ás 10:30

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Asistencia na reunión do mércores, 15 de febreiro de 2017, ás 10:30

Xunta de Portavoces

 • Portavoz suplente na reunión do venres, 28 de outubro de 2016, ás 13:30
 • Portavoz suplente na reunión do venres, 04 de novembro de 2016, ás 11:00
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 15 de novembro de 2016, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 20 de decembro de 2016, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 10 de xaneiro de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 31 de xaneiro de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 14 de febreiro de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 28 de febreiro de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 14 de marzo de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 28 de marzo de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do martes, 18 de abril de 2017, ás 11:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Asistencia na reunión do luns, 12 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Asistencia na reunión do luns, 19 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Asistencia na reunión do luns, 19 de decembro de 2016, ás 11:35
 • Asistencia na reunión do luns, 19 de decembro de 2016, ás 16:30
 • Asistencia na reunión do martes, 20 de decembro de 2016, ás 12:05
 • Asistencia na reunión do venres, 27 de xaneiro de 2017, ás 12:45
 • Asistencia na reunión do luns, 30 de xaneiro de 2017, ás 11:30
 • Asistencia na reunión do luns, 30 de xaneiro de 2017, ás 16:05

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do venres, 21 de outubro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 08 de novembro de 2016, ás 09:30
 • Deputada na reunión do xoves, 10 de novembro de 2016, ás 11:30
 • Deputada na reunión do martes, 15 de novembro de 2016, ás 12:30
 • Deputada na reunión do martes, 22 de novembro de 2016, ás 17:00
 • Deputada na reunión do mércores, 23 de novembro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 13 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 14 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 27 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 28 de decembro de 2016, ás 10:00
 • Deputada na reunión do luns, 16 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 24 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 25 de xaneiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 07 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 08 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 22 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

 • Vogal na reunión do mércores, 02 de novembro de 2016, ás 12:27
 • Vogal na reunión do xoves, 01 de decembro de 2016, ás 16:00
 • Vogal na reunión do xoves, 19 de xaneiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do xoves, 09 de febreiro de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do venres, 24 de febreiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do venres, 24 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do martes, 11 de abril de 2017, ás 10:30

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Asistencia na reunión do mércores, 29 de marzo de 2017, ás 10:35

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

 • Asistencia na reunión do xoves, 29 de decembro de 2016, ás 10:35
 • Asistencia na reunión do xoves, 23 de marzo de 2017, ás 10:35

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

 • Vogal na reunión do mércores, 02 de novembro de 2016, ás 11:00
 • Vogal na reunión do xoves, 29 de decembro de 2016, ás 16:00
 • Vogal na reunión do martes, 31 de xaneiro de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do martes, 28 de febreiro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 30 de marzo de 2017, ás 10:35

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

 • Vogal na reunión do martes, 29 de novembro de 2016, ás 11:25
 • Secretaria na reunión do martes, 29 de novembro de 2016, ás 11:25
 • Secretaria na reunión do xoves, 02 de febreiro de 2017, ás 10:35
 • Secretaria na reunión do mércores, 01 de marzo de 2017, ás 16:00
 • Secretaria na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 10:30

Mesa da cnp para a igualdade e para os dereitos das mulleres

 • Secretaria na reunión do venres, 27 de xaneiro de 2017, ás 11:20
 • Secretaria na reunión do luns, 27 de febreiro de 2017, ás 12:00
 • Secretaria na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 11:30

Ponencia prevista na moción transaccionada núm 2756 do BNG

 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do xoves, 16 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do xoves, 23 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do luns, 27 de febreiro de 2017, ás 13:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408