Silvestre José Balseiros Guinarte
Cerdedo  1961

Funcionario. Diplomado en Lingua Administrativa e Xurídica Galega. Formou parte das listas do PP ás eleccións municipais en Cerdedo en 2003, e exerceu como tenente de alcalde entre 2003 e 2005. En 2005 accedeu á alcaldía, en substitución de José Luis Jorge Caramés. Nas eleccións locais de 2007 encabeza a lista do PP e é elixido alcalde con maioría absoluta, resultado que revalida nas locais de 2011 e de 2015.

En novembro de 2016 accedeu ao Parlamento de Galicia. Voceiro do GPP na área de Incendios.


Contacto:
Partido Popular
Foto de Silvestre JoséBalseiros Guinarte
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 26 de setembro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 27 de setembro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 04 de outubro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do venres, 06 de outubro de 2017, ás 11:00
  • Deputado na reunión do martes, 17 de outubro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 18 de outubro de 2017, ás 10:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do venres, 29 de setembro de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do martes, 10 de outubro de 2017, ás 16:05

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408