Noa Presas Bergantiños
Ourense  1987

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de NoaPresas Bergantiños
Circunscrición de Ourense

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do xoves, 26 de outubro de 2017, ás 12:30
 • Vogal na reunión do venres, 27 de outubro de 2017, ás 10:05
 • Vogal na reunión do xoves, 02 de novembro de 2017, ás 10:05
 • Vogal na reunión do xoves, 02 de novembro de 2017, ás 12:45
 • Vogal na reunión do venres, 03 de novembro de 2017, ás 17:38
 • Vogal na reunión do venres, 03 de novembro de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do luns, 06 de novembro de 2017, ás 10:00
 • Vogal na reunión do luns, 06 de novembro de 2017, ás 12:00

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 07 de novembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 08 de novembro de 2017, ás 10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

 • Asistencia na reunión do martes, 24 de outubro de 2017, ás 10:32

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do venres, 03 de novembro de 2017, ás 10:35

Mesa da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do luns, 30 de outubro de 2017, ás 11:30
 • Secretaria na reunión do venres, 17 de novembro de 2017, ás 12:45

Ponencia PPLI medidas garantir enerxías servizo público, pobreza enerxetica

 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do venres, 10 de novembro de 2017, ás 13:00
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do luns, 13 de novembro de 2017, ás 11:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408