Carmen Santos Queiruga
Porto do Son  1981

Politóloga licenciada na USC e funcionaria do Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC de Vigo. Filla e neta de mariñeiros, estudou na escola e universidade públicas. Rematada a carreira, ao ano seguinte aprobou a súa primeira oposición na Administración xeral do Estado, obtendo o seu primeiro traballo como empregada pública en Barcelona na Subdelegación do Goberno-Oficina de Estranxeiros. Estivo tamén uns meses no Departamento de Traballo da Generalitat de Cataluña e despois concursou a Madrid, onde obtivo destino na Subdirección Xeral de Xestión Económica e Orzamentaria do Ministerio de Ciencia e Innovación. Aos poucos meses trasladouse ao gabinete ministerial do citado ministerio como persoal funcionario adscrito ao dito gabinete. Ao ano e medio aprobou a súa segunda oposición no CSIC e volveu a Galicia de maneira definitiva para realizar neste organismo público de investigación labores de axuda á xestión de I+D+i.


Contacto:
En Marea
Foto de CarmenSantos Queiruga
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Vogal na reunión do venres, 22 de setembro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do martes, 03 de outubro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 11 de outubro de 2017, ás 16:00

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 26 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 27 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 04 de outubro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do venres, 06 de outubro de 2017, ás 11:00

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

 • Vogal na reunión do xoves, 28 de setembro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do martes, 10 de outubro de 2017, ás 10:30

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

 • Vicepresidenta na reunión do luns, 25 de setembro de 2017, ás 10:30

Mesa CNP para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

 • Vicepresidenta na reunión do luns, 18 de setembro de 2017, ás 12:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408