José Manuel Pérez Seco
A Capela  1969

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

Traballou A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de José ManuelPérez Seco
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 22 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

  • Vogal na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 16:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Secretario na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 16:05
  • Secretario na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 10:35

Mesa da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes

  • Secretario na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 17:30

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

  • Asistencia na reunión do venres, 10 de marzo de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408