Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
A Coruña  1966

Actualmente vive en Cerceda.

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Na súa traxectoria profesional desenvolveu traballos como consultora, asesora laboral, fiscal e contable e asesora na Administración local.

No eido político foi concelleira de Servizos Sociais, Promoción Económica, Cultura, Educación, Emprego e Recadación no Concello de Cerceda. Entre 2005 e 2009 foi directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Deputada provincial na Deputación da Coruña entre 2001 e 2005.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de Matilde BegoñaRodríguez Rumbo
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Asistencia na reunión do martes, 03 de outubro de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do venres, 22 de setembro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 11 de outubro de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 26 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 27 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 04 de outubro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do venres, 06 de outubro de 2017, ás 11:00
 • Deputada na reunión do martes, 17 de outubro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 18 de outubro de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Asistencia na reunión do mércores, 20 de setembro de 2017, ás 10:35
 • Asistencia na reunión do xoves, 19 de outubro de 2017, ás 16:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Asistencia na reunión do xoves, 21 de setembro de 2017, ás 16:00

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

 • Asistencia na reunión do xoves, 28 de setembro de 2017, ás 10:35

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

 • Secretaria na reunión do xoves, 21 de setembro de 2017, ás 10:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408