Eva Solla Fernández
Castrelos, Vigo  1984

Enfermeira. Parlamentaria por AGE na lexislatura anterior. Cursou os seus estudos na universidade pública. Enfermeira nas listas de contratación do SERGAS. Desde pequena tivo inquedanzas políticas aínda que comezou a súa militancia política hai case unha década nas filas de Esquerda Unida. Desde 2014 é a secretaria xeral do Partido Comunista de Galicia.


Contacto:
En Marea
Foto de EvaSolla Fernández
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

  • Asistencia na reunión do venres, 07 de xullo de 2017, ás 10:30

Mesa do Parlamento

  • Vicepresidenta 2ª na reunión do martes, 27 de xuño de 2017, ás 10:30

Xunta de Portavoces

  • Vicepresidenta 2ª na reunión do martes, 04 de xullo de 2017, ás 11:30
  • Vicepresidenta 2ª na reunión do luns, 10 de xullo de 2017, ás 18:00

Pleno do Parlamento

  • Vicepresidenta 2ª na reunión do mércores, 21 de xuño de 2017, ás 10:00
  • Vicepresidenta 2ª na reunión do martes, 11 de xullo de 2017, ás 10:00
  • Vicepresidenta 2ª na reunión do mércores, 12 de xullo de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

  • Vogal na reunión do xoves, 29 de xuño de 2017, ás 16:05
  • Vogal na reunión do mércores, 05 de xullo de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do venres, 14 de xullo de 2017, ás 10:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408