Antón Sánchez García
Alacante  1974

Enxeñeiro técnico agrícola, máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias.

Profesión labrego, nunha explotación de agricultura ecolóxica en Bergondo dende o ano 2001. Afiliado dende ese ano ao Sindicato Labrego Galego, onde foi responsable do sector de horta.

Concelleiro entre 2007 e 2014 no Concello de Bergondo.

Deputado e vicevoceiro de AGE entre 2012 e 2016.

Durante o ano 2016 participou como voceiro nas sesións de control ao presidente.

Desenvolveu o seu traballo nas áreas de Medio Rural, Infraestruturas e Medio Ambiente, Economía e Industria.


Contacto:
En Marea
Foto de AntónSánchez García
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Secretario na reunión do xoves, 13 de xullo de 2017, ás 10:35

Mesa da Comisión 2.ª, Ord. Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e S.

 • Secretario na reunión do mércores, 05 de xullo de 2017, ás 11:00

Xunta de Portavoces

 • Portavoz suplente na reunión do martes, 04 de xullo de 2017, ás 11:30
 • Portavoz suplente na reunión do luns, 10 de xullo de 2017, ás 18:00

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do martes, 27 de xuño de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 07 de xullo de 2017, ás 10:35

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do mércores, 21 de xuño de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 11 de xullo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 12 de xullo de 2017, ás 10:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

 • Asistencia na reunión do xoves, 22 de xuño de 2017, ás 10:35

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

 • Vogal na reunión do mércores, 28 de xuño de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408