Antón Sánchez García
Alacante  1974

Enxeñeiro técnico agrícola, máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias.

Profesión labrego, nunha explotación de agricultura ecolóxica en Bergondo dende o ano 2001. Afiliado dende ese ano ao Sindicato Labrego Galego, onde foi responsable do sector de horta.

Concelleiro entre 2007 e 2014 no Concello de Bergondo.

Deputado e vicevoceiro de AGE entre 2012 e 2016.

Durante o ano 2016 participou como voceiro nas sesións de control ao presidente.

Desenvolveu o seu traballo nas áreas de Medio Rural, Infraestruturas e Medio Ambiente, Economía e Industria.


Contacto:
En Marea
Foto de AntónSánchez García
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Secretario na reunión do venres, 17 de novembro de 2017, ás 10:38

Mesa da Comisión 2.ª, Ord. Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e S.

  • Secretario na reunión do luns, 13 de novembro de 2017, ás 11:30

Xunta de Portavoces

  • Portavoz suplente na reunión do venres, 20 de outubro de 2017, ás 11:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Vogal na reunión do xoves, 26 de outubro de 2017, ás 12:30
  • Vogal na reunión do xoves, 26 de outubro de 2017, ás 18:30
  • Vogal na reunión do luns, 30 de outubro de 2017, ás 12:40
  • Vogal na reunión do martes, 31 de outubro de 2017, ás 16:30
  • Vogal na reunión do venres, 03 de novembro de 2017, ás 10:00

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 07 de novembro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 08 de novembro de 2017, ás 10:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408