Alfonso Rueda Valenzuela
Pontevedra  1968

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, con diploma de Directivo da Xunta de Galicia. Funcionario da Administración local, con habilitación nacional e categoría superior. Actualmente, con praza de secretario no concello de Marín.

Foi xefe do Gabinete da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e no ano 2000 foi nomeado director Xeral de Administración Local, posto que ocupou ata o ano 2005.

En 2009 foi nomeado Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. En decembro de 2012 renovou o seu cargo como titular do mesmo departamento e foi nomeado vicepresidente da Xunta de Galicia.

Foi designado secretario xeral do PPdeG no ano 2006, cargo que ocupa ata o ano 2016. Desde marzo de 2016 é presidente provincial do PP de Pontevedra.


Contacto:
Partido Popular
Foto de AlfonsoRueda Valenzuela
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Non hai datos que mostrar.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408