Urbanismo / Instituto da Lingua Galega, Sección de Linguaxe Administrativa - Santiago de Compostela : : Universidade de Santiago de Compostela : Xunta de Galicia , 1988 - 187 p. ; 24 cm - Cadernos de documentación municipal ; 3 .

84-7191-453-0


Urbanismo
Municipio
Documento administrativo

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha