Vicente Díaz, Jorge

Gobernanza urbana en Galicia : Cicatrices en la ciudad difusa [Recurso electrónico] / J. Vicente Díaz

En:Ordenación del territorio
Gobernanza
Plan de urbanismo
Galicia

Texto completo : https://upcommons.upc.edu/handle/2099/15922?show=full

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha