Informes emitidos polos Servizos Xurídicos e Económicos