saltar ao contido

Portada da web do Parlamento de Galicia

Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados,  de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido. (10/PPLC-000018)

Proposición de lei, do Grupo parlamentario Mixto, de mellora da mobilidade sostible nas estradas e rúas de Galicia ou Lei do carril bicicleta, de modificación da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e da Lei 2/2016, do solo de Galicia

Proposición de lei de mellora da mobilidade sostible nas estradas e rúas de Galicia ou Lei do carril bicicleta, de modificación da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e da Lei 2/2016, do solo de Galicia.(10/PPL-000044)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (10/PL-000020)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. (10/PL-000019)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de reforma da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, de despenalización da eutanasia e axuda ao suicidio

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de reforma da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, de despenalización da eutanasia e axuda ao suicidio.(10/PPLC-000017)

Proposición de lei do Grupo Mixto, de bebidas azucradas

Proposición de lei de bebidas azucradas. (10/PPL-000043)

Proposición de lei de modificación do Grupo Mixto, da escala de gravame do imposto autonómico do patrimonio.

Proposición de lei de modificación da escala de gravame do imposto autonómico do patrimonio. (10/PPL-000042)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso, relativa á modificación da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de autonomía e se modifican de

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso, relativa á modificación da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias . (10/PPLC-000016)

Ver tódolos informes

Hemiciclo

Area izquierda

Area derecha

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.
saltar ao pe de páxina