Facturación electrónica.

O Parlamento de Galicia está adherido ao Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia, o que significa que aqueles provedores que deban expedir unha factura electrónica ao Parlamento de Galicia deberán presentala a través do sistema de facturación electrónica da Comunidade Autónoma de Galicia (SEF).

Pode acceder á páxina web do SEF a través do seguinte enlace:

CIF RECEPTOR ENTIDADE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN UNIDADE DE CONTRATACIÓN
S1533001B PARLAMENTO DE GALICIA PARLAMENTO DE GALICIA PARLAMENTO DE GALICIA PARLAMENTO DE GALICIA

Código DIR3 do Parlamento de Galicia
OFICINA CONTABLE ÓRGANO XESTOR UNIDADE TRAMITADORA
I00000344 I00000344 I00000344