saltar ao contido

Pleno do Parlamento. Composición actual

Nome do órgano: Pleno do Parlamento
Data de constitución: 07/08/2020
Lexislatura: 11
Tipo de órgano: Organo da cámara

Membros do órgano:

Membros restantes do órgano
Amigo Díaz, María Encarnación
Foto de Amigo Díaz, María Encarnación
Partido Popular
Deputada
Arias Rodríguez, Raquel
Foto de Arias Rodríguez, Raquel
Partido Popular
Deputada
Armada Pérez, José Antonio
Foto de Armada Pérez, José Antonio
Partido Popular
Deputado
Balseiro Orol, José Manuel
Foto de Balseiro Orol, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Candia López, María Elena
Foto de Candia López, María Elena
Partido Popular
Deputada
Carballo Páez, Ramón
Foto de Carballo Páez, Ramón
Partido Popular
Deputado
Conde López, Francisco José
Foto de Conde López, Francisco José
Partido Popular
Deputado
Cores Tourís, José Manuel
Foto de Cores Tourís, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Díaz Mouteira, María Sol
Foto de Díaz Mouteira, María Sol
Partido Popular
Deputada
Egerique Mosquera, Teresa
Foto de Egerique Mosquera, Teresa
Partido Popular
Deputada
Fernández Prado, Martín
Foto de Fernández Prado, Martín
Partido Popular
Deputado
Ferro Iglesias, José Luis
Foto de Ferro Iglesias, José Luis
Partido Popular
Deputado
García Martínez, Fabiola
Foto de García Martínez, Fabiola
Partido Popular
Deputada
González Vázquez, José
Foto de González Vázquez, José
Partido Popular
Deputado
Lorenzo Gómez, Rubén
Foto de Lorenzo Gómez, Rubén
Partido Popular
Deputado
Martínez García, Valeriano
Foto de Martínez García, Valeriano
Partido Popular
Deputado
Murillo Solís, María Guadalupe
Foto de Murillo Solís, María Guadalupe
Partido Popular
Deputada
Nóvoa Iglesias, Marta
Foto de Nóvoa Iglesias, Marta
Partido Popular
Deputada
Núñez Feijóo, Alberto
Foto de Núñez Feijóo, Alberto
Partido Popular
Deputado
Pazos Couñago, José Alberto
Foto de Pazos Couñago, José Alberto
Partido Popular
Deputado
Pérez López, Noelia
Foto de Pérez López, Noelia
Partido Popular
Deputada
Pomar Tojo, Carmen María
Foto de Pomar Tojo, Carmen María
Partido Popular
Deputada
Prado del Río, Paula
Foto de Prado del Río, Paula
Partido Popular
Deputada
Puy Fraga, Pedro
Foto de Puy Fraga, Pedro
Partido Popular
Deputado
Quintana Carballo, Rosa María
Foto de Quintana Carballo, Rosa María
Partido Popular
Deputada
Rey Varela, José Manuel
Foto de Rey Varela, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Rodeiro Tato, Ovidio
Foto de Rodeiro Tato, Ovidio
Partido Popular
Deputado
Rodríguez González, Román
Foto de Rodríguez González, Román
Partido Popular
Deputado
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Foto de Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Partido Popular
Deputada
Rueda Valenzuela, Alfonso
Foto de Rueda Valenzuela, Alfonso
Partido Popular
Deputado
Sanz Arias, Cristina
Foto de Sanz Arias, Cristina
Partido Popular
Deputada
Suárez Sarmiento, María Elena
Foto de Suárez Sarmiento, María Elena
Partido Popular
Deputada
Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Foto de Tellado Filgueira, Miguel Ángel
Partido Popular
Deputado
Vázquez Almuíña, Jesús
Foto de Vázquez Almuíña, Jesús
Partido Popular
Deputado
Vázquez Domínguez, Sandra
Foto de Vázquez Domínguez, Sandra
Partido Popular
Deputada
Vázquez Mejuto, María Ángeles
Foto de Vázquez Mejuto, María Ángeles
Partido Popular
Deputada
Vázquez Mourelle, Ethel María
Foto de Vázquez Mourelle, Ethel María
Partido Popular
Deputada
Vega Pérez, Daniel
Foto de Vega Pérez, Daniel
Partido Popular
Deputado
Verea Fraiz, Borja
Foto de Verea Fraiz, Borja
Partido Popular
Deputado
Aira Díaz, María del Carmen
Foto de Aira Díaz, María del Carmen
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Bará Torres, Xosé Luís
Foto de Bará Torres, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Carreira Pazos, Iria
Foto de Carreira Pazos, Iria
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Castro García, Daniel
Foto de Castro García, Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Alfonzo, Ramón
Foto de Fernández Alfonzo, Ramón
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Gómez, Alexandra
Foto de Fernández Gómez, Alexandra
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
González Albert, María
Foto de González Albert, María
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
González Iglesias, María do Carme
Foto de González Iglesias, María do Carme
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Foto de Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pérez Fernández, Rosana
Foto de Pérez Fernández, Rosana
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Pérez López, Daniel
Foto de Pérez López, Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pontón Mondelo, Ana
Foto de Pontón Mondelo, Ana
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Presas Bergantiños, Noa
Foto de Presas Bergantiños, Noa
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Queixas Zas, Mercedes
Foto de Queixas Zas, Mercedes
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Ríos Santomé, Paulo
Foto de Ríos Santomé, Paulo
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rivas Cruz, Xosé Luís
Foto de Rivas Cruz, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rodil Fernández, Olalla
Foto de Rodil Fernández, Olalla
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Foto de Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Abelairas Rodríguez, María Isaura
Foto de Abelairas Rodríguez, María Isaura
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Foto de Álvarez Martínez, Luis Manuel
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Arangüena Fernández, Pablo
Foto de Arangüena Fernández, Pablo
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Caballero Miguez, Gonzalo
Foto de Caballero Miguez, Gonzalo
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Castro Rey, Paloma
Foto de Castro Rey, Paloma
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Díaz Varela, Noa Susana
Foto de Díaz Varela, Noa Susana
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Francisco Rivera, Juan Carlos
Foto de Francisco Rivera, Juan Carlos
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Gallego Sanromán, María Leticia
Foto de Gallego Sanromán, María Leticia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Otero Rodríguez, Patricia
Foto de Otero Rodríguez, Patricia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Foto de Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Foto de Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Seco García, Martín
Foto de Seco García, Martín
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Torrado Quintela, Julio
Foto de Torrado Quintela, Julio
Partido Socialista de Galicia
Deputado

saltar ao pe de páxina