Noa Presas Bergantiños

Nacemento: Ourense - 1987

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de Ourense
Ourense
Contacto:

Biografía:

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.

Imaxe de Noa Presas Bergantiños

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Marzo de 2019
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Marzo de 2019
Venres
22
10:30
Abril de 2019
Venres
12
10:35

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2019
Mércores
03
10:35

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Marzo de 2019
Luns
25
12:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Abril de 2019
Venres
05
10:30