Noa Presas Bergantiños

Nacemento: Ourense - 1987

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de Ourense
Ourense
Contacto:

Biografía:

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.

Imaxe de Noa Presas Bergantiños

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Maio de 2018
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Maio de 2018
Xoves
31
10:30
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xuño de 2018
Venres
15
10:30

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xuño de 2018
Luns
11
11:30
Mércores
20
13:00