José Manuel Pérez Seco

Nacemento: A Capela - 1969

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.

Imaxe de José Manuel Pérez Seco

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Setembro de 2018
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Outubro de 2018
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:35

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Setembro de 2018
Venres
21
10:30
Outubro de 2018
Venres
19
10:40

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Setembro de 2018
Mércores
26
11:00
Outubro de 2018
Luns
15
12:00
Martes
16
13:30