saltar ao contido

Asistencias de Martín Fernández Prado

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Agosto de 2020
Xoves
20
12:20

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Agosto de 2020
Xoves
20
13:05

Mesa da Comisión 4ª, Educación e Cultura

Setembro de 2020
Xoves
17
10:10

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Agosto de 2020
Xoves
20
14:20
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
saltar ao pe de páxina