Asistencias da actual lexislatura de Miguel Ángel Santalices Vieira

Mesa do Parlamento

Outubro de 2016
Xoves
27
18:30
Venres
28
12:00
Luns
31
09:30
Novembro de 2016
Venres
04
10:30
Martes
08
13:00
Martes
15
10:30
Martes
22
10:30
Luns
28
10:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:00
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Luns
26
18:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
10:30
Martes
17
10:30
Luns
23
18:30
Martes
31
10:30
Febreiro de 2017
Luns
06
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
18:30
Martes
28
10:30
Marzo de 2017
Luns
06
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
18:30
Martes
28
10:30
Abril de 2017
Luns
03
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Maio de 2017
Martes
02
10:30
Luns
08
18:30
Martes
16
10:30
Luns
22
18:30
Martes
30
10:30
Xuño de 2017
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30
Xullo de 2017
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
10:30
Venres
28
13:15
Agosto de 2017
Martes
01
10:15
Martes
29
10:30
Setembro de 2017
Luns
11
18:30
Mércores
13
18:00
Martes
19
10:30
Luns
25
18:30
Mércores
27
18:15
Outubro de 2017
Xoves
05
12:00
Venres
06
09:30
Martes
10
10:30
Luns
16
18:30
Mércores
18
12:00
Venres
20
11:00
Luns
23
11:00
Martes
31
10:30
Novembro de 2017
Luns
20
19:30
Martes
28
10:30
Decembro de 2017
Luns
04
09:30
Mércores
13
10:30
Luns
18
18:30
Xoves
28
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
10:30
Martes
16
10:30
Luns
22
18:30
Martes
30
10:30
Febreiro de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:00
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30
Marzo de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Abril de 2018
Martes
03
10:30
Luns
09
18:30
Mércores
11
15:00
Venres
13
12:30
Martes
17
10:30
Xoves
26
18:30
Maio de 2018
Mércores
02
10:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Martes
29
10:30
Xuño de 2018
Luns
04
18:30
Martes
12
10:30
Xoves
28
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
10:30
Luns
09
18:30
Mércores
18
11:30
Martes
24
11:30
Luns
30
11:30
Agosto de 2018
Xoves
30
11:00
Setembro de 2018
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Martes
25
09:15
Outubro de 2018
Martes
02
10:30
Mércores
10
12:00
Xoves
11
09:30
Luns
15
09:30
Martes
16
09:30
Venres
19
11:00
Luns
22
18:30
Martes
30
10:30
Novembro de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Novembro de 2016
Venres
04
11:00
Martes
15
11:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:30
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
17
11:30
Martes
31
11:30
Febreiro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Xuño de 2017
Martes
13
11:30
Xullo de 2017
Martes
04
11:30
Luns
10
18:00
Venres
28
14:00
Setembro de 2017
Martes
19
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Luns
16
18:45
Venres
20
11:30
Martes
31
11:30
Novembro de 2017
Martes
28
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Febreiro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30
Marzo de 2018
Martes
13
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Mércores
11
14:00
Venres
13
13:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Mércores
02
11:30
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Xuño de 2018
Mércores
06
15:55
Martes
12
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
11:30
Setembro de 2018
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Xoves
11
10:45
Luns
15
10:00
Martes
16
10:00
Venres
19
11:30
Martes
30
11:00
Novembro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Martes
29
10:30

Comisión do Regulamento

Novembro de 2016
Mércores
02
10:30

Comisión de Peticións

Novembro de 2016
Mércores
02
10:43
Abril de 2017
Luns
03
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
13:00
Abril de 2018
Xoves
26
12:00
Xullo de 2018
Xoves
05
12:30

Mesa da Comisión de Peticións

Marzo de 2017
Martes
28
11:00
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Novembro de 2017
Luns
06
18:45
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Xullo de 2018
Martes
03
12:00

Ponencia proxecto reforma Regulamento de organización Valedor do Pobo

Novembro de 2017
Luns
20
19:45

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Novembro de 2016
Martes
29
11:10

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Novembro de 2017
Martes
28
16:35

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30

Comisión de investigación sistema sanitario galego

Setembro de 2018
Xoves
27
12:30