Próximos eventos

Non se atopan eventos para mostrar.

Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. (10/PPL-000026)

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. (10/PPL-000025)

Proposición de lei pola que se regula a publicidade sanitaria e sociosanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei pola que se regula a publicidade sanitaria e sociosanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000024)

Proposición de lei, formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de lei, formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000023)

Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais

Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais. (10/PPL-000022)

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia.

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia . (10/PPL-000021)

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación. (10/PPL-000019)

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)

 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 347 do 14/08/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 346 do 10/08/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 345 do 02/08/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 344 do 01/08/2018
  ( Fascículo 1 )
  ( Fascículo 2 ) ( Fascículo 3 )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 343 do 30/07/2018
  ( Boletín )

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.